Autor je športový psychológ, v minulosti profesionálny futbalista.

BRATISLAVA. Z psychologického hľadiska môže byť menštruačný cyklus spojený s nezanedbateľnými zmenami psychiky športovkyne. Kolísanie hladín hormónov má vplyv na zmeny nálad a na celkové psychické prežívanie.

Hlavne v druhej fáze cyklu, keď je hladina estrogénu nízka a progesterónu naopak vysoká, sa vyskytuje zvýšená podráždenosť, nervozita, pocity smútku, pesimizmu, úzkosti alebo obáv.

Športovkyňa môže byť v tomto období emočne labilnejšia a reaguje impulzívnejšie v konfliktných situáciách. Senzitívnejšie ženy bývajú zraniteľnejšie voči stresujúcim udalostiam a potrebujú v týchto momentoch väčšiu podporu svojho okolia. Ak sa vyskytujú viaceré z uvedených symptómov vo zvýšenej miere, hovoríme o premenštruačnom syndróme. 

Aj keď výskumy nepotvrdili jednoznačný vplyv menštruácie na výkonnosť športovkýň, v každom prípade považujem za užitočný individuálny prístup. Každá žena je jedinečná osobnosť a rôznym spôsobom reaguje na zmeny vo svojom tele.

Menštruačný cyklus súvisí s fyzickou a psychickou pohodou športovkýň. Preto by tréneri a ľudia pôsobiaci v podpornom tíme mali brať do úvahy aj okolnosti spojené s cyklom a citlivo tieto veci reflektovať.

Pre samotnú športovkyňu, hlavne vo vytrvalostných športoch,  je vhodné otestovať si záťaž v rôznych fázach cyklu a naučiť sa čo najlepšie porozumieť potrebám svojho tela.

 

Výskumy hovoria nejednoznačne

Z pohľadu pôsobenia fyziologických a psychických zmien počas cyklu na celkovú výkonnosť nie je jednoznačné, či má menštruácia vplyv na výkonnosť.

Na jednej strane stoja výskumy (Hackney et al., 1994; Bell, 2009), ktoré ukazujú na rozdiely fyzických parametrov a výkonnosti počas jednotlivých fáz ovariálneho cyklu. Sú známe aj vyhlásenia športovkýň o súvise výkonu a menštruácie. V poslednej dobe to bola tenistka Heather Watsonová, ktorá otvorila túto tému po vypadnutí v prvom kole Australian Open.

Na druhej strane sa väčšina súčasných výskumov (Kishali et al. 2006; Reynolds, 2011, McLay et al., 2007; De Jonge, 2012; Kalinková, 2009) prikláňa k názoru, že počas menštruačného cyklu sa nevyskytujú významné rozdiely vo výkonnosti.  

Kishali et al. (2006) a Reynoldsová (2011) vo svojich záveroch uvádzajú, že fyzická výkonnosť športovkýň nebola cyklom ovplyvnená. Podľa Březinovej (2012) sa v priebehu cyklu fyziologické veličiny dôležité pre výkon – VO2max, krvný laktát, maximálna pulzová frekvencia a oxidácia tukov – nemenili.  

De Jongová (2012) uvádza, že ženy v silových športoch sa nemusia príliš zaoberať, v akej fáze cyklu sú. Vo vytrvalostných športoch je podľa autorky situácia menej jasná. Ventilácia, metabolizmus makronutrientov a termoregulácia sú ovplyvnené zmenou úrovne hormónov, efekt na celkovú výkonnosť však bude potrebné preskúmať.

   

Kolísanie hladín hormónov

Pre menštruačný cyklus je charakteristické značné kolísanie hladín hormónov v ženskom tele, čo spôsobuje zmeny v jednotlivých telesných systémoch. Z pohľadu výkonnosti hrajú najdôležitejšiu úlohu estrogén a progesterón.

Estrogén súvisí s fungovaním kardiovaskulárneho systému, mozgu a kostí, progesterón ovplyvňuje hlavne telesnú termoreguláciu a ventiláciu. Podľa De Jongovej (2012) po ovulácii, teda v druhej fáze menštruačného cyklu, spôsobuje zvýšená hladina progesterónu vyššiu telesnú teplotu a zvýšenú ventiláciu.

Počas cyklu sa vyskytujú rozdiely aj v spôsobe využitia jednotlivých makronutrientov. Pri vyššej hladine estrogénu sa zvyšuje využitie tuku ako zdroja energie pre svalovú prácu a znižuje sa využitie karbohydrátov.