Poslanci Národnej rady vo štvrtkovom hlasovaní nevzali na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019. Proti prijatiu bolo 50 zákonodarcov, správu podporilo 34 poslancov a hlasovania sa zdržalo 46 poslancov.

Správu okrem opozičných poslancov nepodporil celý klub hnutia Sme rodina a viacerí poslanci OĽaNO. Z 53-členného klubu OĽaNO hlasovalo za odobrenie správy 11 poslancov.

Dostál: Je to hanba

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) v diskusii v pléne vyjadril podporu Patakyovej, verí, že z funkcie neodstúpi. Patakyovej sa ospravedlnil sa osobné invektívy a upozornil, že diskusia má byť kultivovaná.

Poslanec SaS Ondrej Dostál k tomu na Facebooku napísal, že poslanci ĽSNS po odmietnutí správy od Patakyovej v pléne tlieskali. "Pekná hanba, keď parlament hlasuje o ľudských právach spôsobom, z ktorého sa najviac tešia fašisti," okomentoval to.

Viaceré osobnosti už vyjadrili Patakyovej podporu na sociálnych sieťach. 

Patakyovú osobne podporila Čaputová

Správu ombudsmanky Márie Patakyovej si osobne prišla do parlamentu vypočuť aj prezidentka Zuzana Čaputová.

“Pozorne som si vypočula správu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej o činnosti jej úradu za rok 2019. Rozsah činnosti a riešenia podnetov konkrétnych ľudí, ktorí sa v dôsledku činnosti štátnych orgánov ocitli v núdzi alebo im boli upreté práva, je hodný rešpektu."

"Aj keď s jej zisteniami nemusia všetci poslanci súhlasiť, vypočuť si ich a vziať tieto informácie na vedomie považujem za znak úcty voči ľuďom, ktorí sa na úrad ombudsmanky s dôverou obracajú. Jej úrad, a predovšetkým títo ľudia, si bez ohľadu na ideologické preferencie poslancov úctu určite zaslúžia." uviedla na sociálnej sieti prezidentka Čaputová potom, čo poslanci správu nevzali na vedomie.

Prezidentka Zuzana Čaputová počúva verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, ktorá parlamenta informovala o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019. Foto TASR - Martin Baumann

Minulý rok bolo 130 porušení práv a slobôd

Kancelária verejného ochrancu práv skonštatovala za minulý rok 130 porušení základných práv a slobôd. Zo správy vyplýva, že opakovane najčastejším problémom týkajúcim sa porušovania základných ľudských práv a slobôd sú zbytočné prieťahy, a to najmä v súdnych konaniach.

Prieťahy v súdnych konaniach poukazujú podľa ombudsmanky Márie Patakyovej na to, že systém v justícii nie je nastavený tak, aby bol dostatočne efektívny a funkčný. Problémom podľa nej nemusí byť subjektívne zavinenie sudcu, ale môže ísť o dôsledok personálnej poddimenzovanosti súdov. Okrem toho upozorňuje na prieťahy v konaní Sociálnej poisťovne či prieťahy v reštitučných konaniach.

Patakyová k interrupciám

K podkapitole Reprodukčné práva žien sa vyjadrila:  "V roku 2019 bolo v NR SR predložených celkovo päť návrhov zákona, ktorých zámerom bolo obmedzenie prístupu k interrupciám. V mojich stanoviskách som uvítala, že NR SR tieto návrhy neprijala,” uviedla pred poslancami. 

“Aktuálna zákonná úprava ochrany ľudského života pred narodením neporušuje ustanovenia Ústavy, ani ustanovenia medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Upozornila som tiež na to, že opakované návrhy smerujúce k sťaženiu prístupu k interrupciám predstavujú zásah do súkromia ženy a snahu o obmedzovanie reprodukčných práv žien na Slovenska,” uviedla Patakyová. 

Ombudsmanka k seniorom

Ombudsmanka v roku 2019 vykonala aj prieskumy zamerané na kontroly zariadení pre seniorov. Skúmala tiež postup cudzineckej polície, proces vnútroštátnych adopcií či fungovanie obchodného registra. Venovala sa aj ochrane detí ako obetí trestných činov. Intervenovala i v prípade postupu Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý žiadal od investigatívnych novinárov prezradenie zdroja pod hrozbou vysokej finančnej sankcie.

Verejná ochrankyňa práv sa v minulom roku zaoberala napríklad nedôstojnými vyhradenými priestormi, ktoré sa doteraz využívajú na policajných staniciach. Za problematické tiež považuje vybavovanie žiadostí na cudzineckej polícii, ktoré preverovala prieskumom. Jeho výsledky majú byť známe v prvej polovici tohto roka.

Patakyová podľa správy riešila aj otázky osvojenia, odškodnenia obetí nezákonných sterilizácií a venovala sa aj prieskumom v zariadeniach sociálnych služieb. Tiež podľa správy otvorila otázku reprodukčných práv žien či zlepšenie pôrodnej starostlivosti. Problematike porušovania ľudských práv žien počas pôrodnej starostlivosti na Slovensku sa bude venovať aj v tomto roku.

Ombudsmanka minulý rok upozornila aj na potrebu zmien pri voľbe zo zahraničia. Riešila tiež prípad časového obmedzenia prístupu k pitnej vode v obci Blažice. Vzhľadom na to, že regionálny úrad verejného zdravotníctva zistil, že voda zo studne v rómskej osade nie je vhodná na pitie, obec umožnila obyvateľom čerpať vodu na obecnom úrade. Tento postup ombudsmanka kritizovala, obec vyzvala na nápravu.