BRATISLAVA. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) v prieskume v roku 2013 uviedol, že ženy v médiách vystupujú predovšetkým ako matky či partnerky významných mužov.  Podobné analýzy plati aj pre české médiá. Podľa analýzy obsahu na českom internete sa žena najčastejšie objaví v spojení štyroch slov: stará, mladá, matka, práca. Najčastejšie vystupujú ženy v médiách v úlohách očitých svedkýň a obetí. Muži vystupujú ako experti v 80 percentách správ.

Ženy – expertky až na pár oblastí chýbajú aj v slovenských médiách. Výnimkou sú zvyčajne ekonómky či výživové poradkyne. Inak sú ženy v médiách skôr zastúpené len ako obete, svedkyne či bezmenné mamičky, babičky a okoloidúce. Kde končia všetky vysokoškolské študentky?

 

 

Slovenské expertky vo vyhľadávači

Preto sme sa rozhodli založiť vyhľadávač žien expertiek. “Slovenskí novinári tvrdia, a vyplynulo to aj z našej diskusie s novinárkami a šéfredaktorkami, že ženy ako odborníčky do článkov neoslovujú, pretože ich je málo. Za rok, čo funguje náš portál Ženy v meste, sme oslovili mnoho žien, ktoré vo svojich oblastiach dokázali, že sa vyznajú a určite majú čo povedať. Preto sme sa rozhodli sprístupniť všetkým vyhľadávač žien expertiek, ktorý budeme ďalej dopĺňať,” povedala Miriam Zsilleová, šéfredaktorka portálu Ženy v meste, ktorý za vyhľadávačom www.zenyinak.sk stojí.

Vo vyhľadávači nájdete ženy buď podľa mena, ktoré si zadáte alebo si otvoríte jednotlivé oblasti a v nich nájdete odborníčky na danú tému. Nájdete tam meno expertky, všetky kontakty na ňu, špecializáciu i uverejnené publikácie. V databáze je takmer 40 expertiek, no budú pribúdať.

 

Diskusia so šéfredaktorkami a novinárkami.

 

Tisícka politologičiek

Vo februári tohto roka vznikla databáza ženských odborníčok „Women Also Know Stuff“. Stojí za ňou politologička Samara Klar z Arizonskej univerzity. Vo svojom výskume rieši individuálnu identitu človeka, jeho politické a postoje a správanie ovplyvňujú skupiny, role a združenia s ktorými sa identifikuje.

Web rozbehla po tom, čo si všimla, že politologické konferencie vedú prevažne muži, že v článkoch prevládajú odpovede od expertov na politológiu. Hoci je kopec žien – expertiek v tej istej oblasti. „Napadlo mi, že ženy len nie sú tak viditeľné,“ hovorí pre ženy v meste. Rozhodla sa preto rozbehnúť databázu expertiek na politické vedy podľa oblastí.

Keď so stránkami začínala, pridala tam pár mien a rozposlala ich tuctu známych. Teraz už na v databáze nájdete takmer deväťsto žien – politologičiek rozdelených podľa špecializácie.

Ak sa chcete pridať ste vítané, zapojiť sa môže každá expertka na niektorú z oblastí politickej vedy.

 

 

Prečo expertky nie je vidieť?

Klar priznáva, že dôvody prečo sa ženy neobjavujú ako expertky, neskúmala. „Je prirodzené, že akademici citujú skôr známych odborníkov a tiež, že médiá neoslovia neznámych odborníkov a odborníčky,“ myslí si.

Iné výskumy na túto tému podľa nej ukazujú, že muži majú oveľa vyššiu tendenciu citovať sa navzájom ako ženy. Tiež majú oveľa menej zábran propagovať samých seba na sociálnych sieťach, čo vedie k tomu, že celkovo aj ženy citujú skôr známych expertov, vysvetľuje.

 

Prečítajte si aj Ženy v médiách nevystupujú ako expertky, ale hlavne ako očité svedkyne a obete