BRATISLAVA. Pracovný stres ovplyvňuje spánok. Zamestnaní ľudia pod stresom spia kratšie. Zamestnanci, ktorí pravidelne zvyknú počas pracovného týždňa spať menej ako 6 hodín denne, sa v oveľa väčšej miere sťažujú na stres v práci. Trápi ich predovšetkým zlé finančné ohodnotenie a veľký nápor povinností.

Vyplýva to zo štúdie pod názvom Stress in the Workplace na základe výsledkov prieskumu, ktorý sa realizoval začiatkom roka 2017 v 11 európskych krajinách vrátane Slovenska. Na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 14.237 respondentov, realizoval ho portál Platy.sk.

 

Foto - pixabay.com

 

Mladší spia kratšie

Najväčší podiel (74 percent) zamestnancov na Slovensku spí 6 až 8 hodín denne, čo je považované za dostatočný prísun oddychu pre mozog a regeneráciu organizmu. Sú aj takí, ktorí zvyknú spať pred pracovným dňom viac ako 8 hodín, no tých je iba 6 percent. Na druhej strane, asi 20 percent pracujúcich ľudí na Slovensku spí počas pracovného týždňa menej ako 6 hodín denne. Tento trend sa začína stupňovať u ľudí starších ako 35 rokov. Kratší spánok sa tiež o niečo častejšie týka zamestnancov, ktorí sú na nižších pozíciách ako pomocní pracovníci (30 pracovníci), kvalifikovaní robotníci a zamestnanci v službách (26 percent).

Môže to súvisieť aj s tým, že ich pracovná doba sa začína skôr, prípadne je viazaná na smeny. Krátky spánok sa nevyhýba ani vyššie postaveným profesiám. Napríklad top manažérov, ktorí spia menej ako 6 hodín denne, je na Slovensku asi 21 percent.

 

Foto - pixabay.com

 

Najviac nás stresujú peniaze

Najvýznamnejšou oblasťou, ktorá zamestnancom na Slovensku spôsobuje stres, sú finančné problémy prameniace z nízkych zárobkov, ktoré nestačia pokrývať životné náklady. Tento aspekt označila za kľúčový stresový faktor až 31 percent respondentov, pričom o niečo častejšie ide o ľudí s nižšou úrovňou pozície.

Nároky zamestnávateľov a tlak na výkon je druhou významnou oblasťou, ktorá zamestnancom spôsobuje stres. Viac ako štvrtina zamestnancov (28 percent) sa vyslovila, že ich trápi priveľký tlak povinností a zodpovednosť, ktorá z riešenia úloh vyplýva. Čo sa týka ľudí na riadiacich pozíciách, túto formu stresu vyslovilo až 35 percent nižších a stredných manažérov a 32 percent top manažérov. S náporom práce do veľkej miery súvisia aj nadčasy, ktoré v prieskume označilo za závažný problém až 16 percent respondentov.

 

Foto - pixabay.com

 

Vyčerpanosť u manažérov 

Novým prejavom chronického stresu na pracovisku je burn-out syndróm, teda stav psychickej a emočnej vyčerpanosti z práce. V prieskume portálu Platy.sk sa k nemu priznalo 12 percent zamestnancov. Najväčšiu kumuláciu tohto stavu je možné pozorovať u ľudí vo veku 35 až 44 rokov. Vyčerpanosť z práce zasahuje zamestnancov na všetkých úrovniach, o niečo častejšie manažérov. V prieskume ho uviedlo až 16 percent top manažérov a rovnaké percento nižších a stredných manažérov.

Stresujúce môže byť aj pracovisko samotné. Ženy sú v porovnaní s mužmi celkovo o niečo viac citlivejšie na zlé pracovné podmienky a pracovné prostredie. To označilo ako významný stresujúci faktor 13 percent respondentov.

.

Prečítajte si aj Vedeli ste, že hnedá znižuje autoritu, volány rozširujú a správny strih vám uberie aj tri kilá?