Problém 50+ v oblasti zamestnateľnosti je zrejmý a komunikovaný už dlhšie. Do skupiny, ktorá si na Slovensku ťažšie hľadá prácu, však v posledných rokoch spadajú aj ľudia po 40tke. Napriek historicky najnižšej miere nezamestnanosti na Slovensku sa dnešným štyridsiatnikom hľadá nová práca čoraz ťažšie.

 

Prečítajte si

Život sa začína po štyridsiatke


Pol roka až rok


 „Už teraz nám čísla ukazujú, že štyridsiatnik si v 50 percentách prípadov hľadá prácu 6-12 mesiacov. V správach sú diváci informovaní, že chýbajú špecialisti. Zadania firiem však často okliešťujú možnosti recruiterov – pretože požiadavka firiem a manažmentov zvyčajne siaha vo výberovom procese k ľuďom do 40 rokov“, uviedla Andrea Trávničková, zakladateľka Inštitútu trvalého rozvoha 40+.

Fakt, že ľudia 40+ sú znevýhodňovaní, potvrdil aj  RNDr. Vilam Páleník,  PhD., h. doc.  zo Slovenskej akadémie vied.  „Náš trh práce extrémne požaduje ideálnych pracovníkov, t.j. v ideálnom veku, s ideálnou praxou, či vzdelaním. Pritom reálne takýchto formálne ideálnych pracovníkov niet a na druhej strane formálne ideálny pracovník vôbec nemusí byť ten najlepší pracovník,“ uviedol v rozhovore pre stránku Inštitútu trvalého rozvoja 40+ Viliam Páleník.         

 

Prieskum pre 40+

Občianske  združenie Inštitút Trvalého Rozvoja 40+ preto spustilo prieskum medzi ľuďmi po 40tke, ktorý potrvá do 15.2018. Prieskum mapuje skutočné skúsenosti ľudí 40+ s hľadaním si práce.

Aké máte skúsenosti s hľadaním si práce vy? Máte po 40tke a hľadáte si prácu? Alebo chcete reštartovať a rozhodujete sa podnikať? Prípadne poznáte ľudí vo svojom okolí, ktorých sa téma týka? Zapojte sa do vyplnenia dotazníku. Pomôžete tak k čo najvernejšiemu výsledku prieskumu. Odkaz na dotazník nájdete tu.

 Čo rieši Inštitút?


Inštitút trvalého rozvoja 40+ je prvá slovenská odborná platforma, ktorá sa venuje problematike zamestnateľnosti a uplatniteľnosti ľudí po 40tke na trhu práce. Hľadáme systémové riešenia v oblasti odstraňovania vekovej diskriminácie a zároveň sme v kontakte s individuálnymi príbehmi ľudí vo veku 40+, ktorí majú čo ponúknuť a chcú byť aktívnou súčasťou spoločnosti. Podporujeme ľudí 40 plus, ktorí sa rozhodujú pre zmenu v kariére alebo osobnom živote, hľadajú nové príležitosti a sú na trhu práce konfrontovaní s vekovou diskrimináciou. Sme toho názoru, že nedostatok pracovnej sily na Slovensku je do istej miery možné riešiť aj využitím domácich zdrojov, keďže ľudia medzi 40 -55 rokom života sú na vrchole svojich pracovných skúseností, zručností a energie.

„Je potrebné korigovať deformovaný trh práce. Inak, než tým, že o týchto veciach budeme  verejne hovoriť nahlas, k zmene nepríde,“ hovorí Martina Valachová, zakladateľka  Inštitútu trvalého rozvoja 40+.