Adriana Mesochoritisová, politologička a aktivistka z ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby:

„Nerozumiem takémuto postoju, pretože dohovor žiadnym spôsobom neohrozuje postavenie rodiny. Rodiny, a najmä ženy a deti, ohrozuje násilie a tí, ktorí páchajú násilie. A Istanbulský dohovor je tu práve preto, aby násilie odstránil a pomohol vytvárať rodiny založené na úcte, rovnosti a partnerstve. SR si kvôli nezmyselne vyfaulovaným dôvodom  kladie sama pod nohy prekážky, ktoré by jej pomohli násilie na ženách odstrániť.

 

Simona Petrík, nezaradená poslankyňa:

"Text dohovoru je dezinterpretovaný niektorými, ktorí mu pripisujú sprisahanecké zámery a vyvolávajú tak vášne medzi ľuďmi, ktorí nemajú čas na štúdium právnických textov. Dohovor nezavádza žiadnu zameniteľnosť rodu a pohlavia, ako títo ľudia tvrdia. Odborné termíny, ktoré dohovor používa, máme dávno zavedené v slovenskom právnom poriadku. Na tvorbe dohovoru sa podieľali aj zástupcovia Slovenska. Krajiny, ktoré dohovor ratifikovali a uviedli do platnosti, medzi inými konzervatívne Poľsko či Taliansko, vôbec nečelia tomu, čoho sa odporcovia obávajú. Podobný neodôvodnený odpor bol aj pri Lanzarotskom dohovore, ktorý chránil deti pred násilím a sexuálnym zneužívaním. Dnes sme ho prijali a obavy sa ukázali byť plané. Bohužiaľ, SNS a Smer preukázali tradične svoju zbabelosť a namiesto vysvetľovania, radšej naskočili na vlnu emócií. O neúprimnosti premiéra svedčí napríklad to, že ešte v roku 2013 pyšne vyhlasoval, že sme dohovor podpísali a hlásil sa k rodovej rovnosti."

 

Oľga Gyárfášová, sociologička:

„Postoj premiéra Fica je číry alibizmus, nechce sa mu ísť do sporu s koaličným partnerom – SNS, ktorý si na konzervatívnom postoji k eticko-kultúrnym otázkam buduje svoju agendu a svoj profil. Robert Fico už viackrát potvrdil, že Smer sa svojimi neliberálnymi postojmi diametrálne líši od západoeurópskych sociálnodemokratických strán  (napr. hlava v piesku v prípade referenda „o rodine“ v 2015, spojenectvo s KDH v prípade novely ústavy v otázke manželstva a i.). Marek Maďarič svojho času, keď ešte bol ideológom a korunným princom strany Smer, povedal, že táto strana je prispôsobením sociálnej demokracia na tradičné kresťanské Slovensko. Súčasný problém však vidím aj v tom, že premiér svojim odmietavým postojom k ratifikáciu Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách o domácemu násiliu  a o boji proti nemu legitimizoval úplne paranoidné a účelové výklady tohto dokumentu istými kruhmi, ktoré v ňom čítajú, to čo chcú a čo sa im hodí a nie to, čo v ňom naozaj je. Postoj katolíckej cirkvi má svoju logiku – ultrakonzervatívnym kruhom sa iste veľmi hodilo, že majú tému. A označenie dokumentu podľa miesta, kde sa prijal ako „Istanbulský“, je pre nich vítaný bonus navyše. S takýmto rámcovaním im všetko hrá do karát. Teší ma, že aj v kresťanských cirkvách sa našli ľudia, ktorí sa verejne postavili proti oficiálnemu stanovisku,“

 

Monika Beňová, europoslankyňa za stranu SMER-SD:

„Postoj premiéra vnímam ako snahu zabrániť ďalšiemu inkvizično-exorcistickému súboju v krajine. KDH a OĽaNO a, žiaľ, aj SNS vyčkávali, kedy budú môcť rozpútať podobné peklo ako pri referende “za rodinu”. Verím, že SR jedného dňa Istanbulský dohovor ratifikuje, lebo je, okrem všetkého ďalšieho, aj prejavom úcty a rešpektu k ženám. Všetci politici do radu sme im tento rešpekt a úctu povinný prejaviť.“

 

Ivana Molnárová, CEO Profesia, predsedkyňa Správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti: 

„Slovensko vnímam ako demokratickú krajinu, ktorá je súčasťou Európskej únie. Veľmi nerozumiem prečo má pán premiér Fico problém s ratifikáciou Istanbulského dohovoru. Buď úplne nerozumie, čo je obsahom dohovoru, alebo mu je ľahostajné, čo sa deje. Veď predsa v dohovore ide o predchádzaniu násilia, ide o vzdelávanie, o podporu a pomoc organizáciám, ktoré sa venujú práve boju proti násiliu na ženách. Na Slovensku to dokazujú aj štatistiky a nie je ich málo, že nie sme krajina, ktorej by sa táto téma nedotýkala. Práve naopak, sú prípady, kde bolo jasne násilie páchané na ženách a polícia bola “bezmocná”, až kým sa nestala tragédia. Nepodpísanie ratifikácie je skrývanie hlavy do piesku.“

 

Marianna Szapuová, docentka na katedre filozofie a dejín filozofie a v centre rodových štúdií na FiF UK v Bratislave:

„Takýto postoj je založený na mnohých dezinformáciách ohľadom Istanbulského dohovoru, ukazuje, že dezinformačná kampaň a strašenie tzv. gender ideológiou dopadá na úrodnú pôdu. Reči politikov o nulovej tolerancii voči násiliu na ženách ostanú jalové, pokiaľ štát bude naďalej odmietať opatrenia na odstránenie nerovného postavenia žien v spoločnosti, ako to požaduje dohovor.“