Podľa údajov Eurostatu na Slovensku ženy obsadzujú 38 percent manažérskych pozícií. Slovensko sa síce umiestnilo nad priemerom krajín Európskej únie, avšak napriek tomu len tretina manažérov sú ženy. Navyše v priemere zarábajú ako manažérky o skoro tretinu menej než muži.

 

Ženy sú lepšie manažérky ako muži

Nórski vedci zistili, že ženy sú vhodnejšie do líderských pozícií ako muži. Štúdia sa zameriavala na tritisíc manažérov a manažérok, u ktorých skúmala päť kľúčových aspektov, ktoré sú dôležité pri vedúcich pozíciách. Komunikatívnosť, inovatívnosť a vízia, schopnosť prispôsobiť sa a delegovať prácu či stanoviť jasné ciele a metodické riadenia. To sú oblasti, v ktorých ženy ako manažérky získali lepšie výsledky.

Už rozbehnutá kariéra, starostlivosť o dieťa či nedostatok času na prehĺbenie si vedomosti. Aj to sú dôvody, ktoré brzdia ženy v kariérnom postupe. Flexibilné riešenie ponúka Cambridge Business School, prestížna škola, ktorá sa zameriava na komplexné vzdelávanie v oblasti manažmentu, líderstva a financií. 

 

Foto - archív ZVM

 

Flexibilita, efektivita a networking

Postgraduálne štúdium programu MBA je určené najmä pre manažérov a manažérky, ktorí sú pracovne vyťažení. Tí si len ťažko môžu dovoliť chodiť denne na prednášky, preto program v sebe spája rôzne formy štúdia, prihliadnuc na časové možnosti každého študenta či študentky. Navyše sú vhodnou voľbou pre tých, ktorí chcú investovať do osobného rozvoja a získať zručnosti či poznatky do manažérskej praxe. Štúdium MBA môžu absolvovať kedykoľvek a s časti kdekoľvek. Počas ročného výcviku študent absolvuje desať vzdelávacích modulov v rámci dvoch semestrov. Na začiatku a v polovici programu sa študenti zúčastnia prednášok a seminárov. Tie sú vedené prestížnymi lektormi z praxe, čo predstavuje možnosť pre diskutovať o firemných otázkach či strategických postupoch v rámci firmy.

Po skončení prednášok sa manažéri vzdelávajú online formou, a to za pomoci prepracovaného e-learningu, ktorý im je k dispozícií. Výhodou je, že si sami manažujú štúdium a prispôsobujú ho svojím časovým možnostiam. Na konci ročného programu každý z účastníkov programu napíše záverečnú prácu, ktorú musí obhájiť.

Absolventi a absolventky si pochvaľujú okrem efektivity a flexibilnosti aj možnosť networkingu a nadväzovanie kontaktov v obore.

 

 

Možnosť pre budúce manažérky

Výučba prebieha v češtine, čo však nepredstavuje problém pre slovenských záujemcov. Potvrdzuje to aj absolventka MBA Finančný manažment a účtovníctvo Silvia Koniarová: „Spočiatku som mala obavy, či slovenčina nebude môj hendikep. Nebola. A preto všetkým slovenským spoluobčanom žijúcim v Českej republike, ale nielen im, odporúčam túto školu.“ Česi či Slováci si tak bez problémov môžu na Cambridge Business School vybrať zo 13 špecializovaných odborov MBA, ako napríklad Medzinárodné vzťahy a európske štúdia, Manažment a líderstvo alebo Personálny manažment.

 „V dobe, keď vzdelanie nemá životnosť desiatok rokov, je žiaduce, aby každý manažér doplňoval svoje vzdelanie priebežne a zaisťoval si tak prehľad v reálnom čase naprieč všetkými disciplínami,“ upresnil svoju motiváciu k štúdiu absolvent MBA Management a líderstva Peter Vaněrka. Patrí k 86 percentám študentov, pre ktorých štúdium MBA malo pozitívny vplyv na kariéru. Navyše viac než tri štvrtiny absolventov v prieskume uviedlo, že po získaní titulu postúpili vyššie v kariérnom rebríčku alebo získali lepšie platové ohodnotenie. Práve to by mohlo predstavovať možnosť pre manažérky či podnikateľky, ako aj pre ženy, ktoré by chceli získať kvalitné doplnkové vzdelanie.