Počet mužov na materskej dovolenke po zmene legislatívy v roku 2011 radikálne stúpol. Podľa údajov Sociálnej poisťovne poberalo v roku 2013 materskú dávku 305 mužov, podľa predbežných údajov za rok 2018 to bolo 13 076. To znamená, že kým štát v roku dal na mužov na materskej takmer 603-tisíc eur, v roku 2018 ho už stáli takmer 52 miliónov eur. 
 
Od septembra minulého roka sa objavuje stále viac medializovaných prípadov otcov, ktorým Sociálna poisťovňa neuznala materské. Vo väčšine prípadov je dôvod rovnaký - neprevzali dieťa do starostlivosti. Nahnevaní otcovia si založili na sociálnych sieťach spoločnú skupinu a ich problém sa už dostal aj na pôdu parlamentu.
 
 
 
 

Starostlivosť o dieťa sa má týkať aj otca

Viac mužov na materskej znamená, že pribúda domácností, kde preberá starostlivosť o dieťa muž. Pomáha to nielen zlepšiť kontakt otca s dieťaťom, ale zvyšuje šance žien uplatniť sa naplno na trhu práce. 
 
„Rodičovstvo má výrazný vplyv na zamestnanosť žien. Vo veku od 25 do 49 rokov je miera zamestnanosti u žien, ktoré majú doma dieťa mladšie ako 6 rokov pod úrovňou 40 percent. V rovnakej vekovej kategórii je miera zamestnanosti u mužov viac ako 83 percent,“ povedala k zmene zákona riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová. Trojročnou materskou a rodičovskou dovolenkou vzniká taký rozdiel v postavení a plate muža a ženy na pracovnom trhu, že ho už žena nedobehne.
 
Každá správa o zvyšovaní mužov na materskej je pozitívna. Posledné mesiace však pribúda počet otcov s podobným príbehom: otec si požiadal o materskú dávku, upravil svoj pracovný pomer či zmenil zamestnávateľa, ale materská mu uznaná nebola. 
 
 
Foto - archív ZVM
 

Materské pre otca brali ako formalitu

Prvý prípad nám opísala manželka jedného z otcov na materskej: „O tomto kroku sme premýšľali už skôr, ale plánovali sme ju na posledných 28 týždňov predtým ako bude mať dcéra 3 roky. Manželovi bola zmenená pracovná pozícia tak, aby na novej pozícii mohol mať flexibilný pracovný čas, aj keď na 40 hodín týždenne. Dňom, kedy mal manžel nastúpiť na rodičovskú dovolenku som sa teda musela odhlásiť z poberania rodičovského príspevku, čo bola podmienka manželovej žiadosti o materské. K tomuto dňu dostal manžel novú pracovnú zmluvu u rovnakého zamestnávateľa,“ hovorí Janka. 

Aj táto rodina narazila na problém s prebratím dieťaťa do starostlivosti otca. Pritom, keď o materské žiadali, pani na pobočke tlačivo označila za formalitu.  Z poisťovne odchádzali s tým, že by nemal byť s ničím problém a s materským počítali. Nakoniec trvalo dva mesiace, kým sa dozvedeli, že materské otec nedostane. „S odôvodnením, že mu bola poskytnutá rodičovská dovolenka, no napriek tomu aj naďalej vykonáva pracovnú činnosť, z ktorej dosahuje príjem, a to v porovnateľnej výške ako z pracovnej činnosti zakladajúcej nemocenské poistenie, z ktorého si nárok na materské uplatnil. Zároveň nedošlo k úprave pracovného času tak, aby sa mohol prevziať starostlivosť o dieťa. Na základe toho bolo údajne zistené, že nezabezpečuje tú časť starostlivosti o dieťa, ktorú do prevzatia dieťaťa zabezpečovala matka,“ dodáva. 
 
Odvolali sa, po mesiaci bol ich prípad posunutý na ústredie do Bratislavy a o ďalších 30 dní sa dozvedeli zamietavé stanovisko. Dôvod: „Manželka sa nezaradila do pracovného procesu, manžel uzavrel novú zmluvu účelovo (presne na trvanie materskej dovolenky), ohodnotenie na novej zmluve je finančne na úrovni predošlého platu. Z toho vyplýva, že manžel neprevzal dieťa do starostlivosti,“ hovorí s tým, že ich známi za podmienok ako manžel materskú dostali a on nie. “Rovnaké žiadosti boli schválené pred nami aj po nás, a naša nie. Hnevá ma, že nie sú dané podmienky rovnako pre každého,“ vraví Janka.
 

 

Otec na materskej dovolenke.  Foto - archív ZVM 

 

Najprv materské otcovi schválili, potom odobrali

V druhom prípade, ktorý sme dostali do redakcie, mužovi Sociálna poisťovňa materské schválila. Začal ho poberať začiatkom novembra minulého roka. O dva týždne na to sa  zamestnal (u iného zamestnávateľa) a následne mu zo Sociálnej poisťovne prišlo upozornenie, že mu príspevok odoberajú. S odôvodnením, že „na základe uzatvorenia pracovnej zmluvy prestal poskytovať starostlivosť dieťaťu.“ Otec sa sťažuje na to, že Sociálna poisťovňa túto skutočnosť vyvodila len z toho, že sa zamestnal, začal odvádzať odvody a následne si vypýtali pracovnú zmluvu. 
 
„Moje riešenie danej situácie bolo podanie výpovede v novej práci a následná žiadosť o znovuvyplácanie materského (v novej práci som zarobil o 40 percent menej), čo som si vyžiadal písomne, aby som sa vyhol ďalším nepríjemnostiam. Momentálne teda čakám, čo sa bude diať ďalej, pretože nehodlám štátu nechať peniaze, ktoré patria mojej dcére! Môj sociálny status je, že som na rodičovskej dovolenke, ale nepoberám žiadnu dávku,” hovorí nahnevane otec. 
 

 

Sociálna poisťovňa odmieta znevýhodnenia otcov

Sociálna poisťovňa tvrdí, že nejde o žiadne hromadné odmietanie žiadostí otcov o materské. “Z 13 076 žiadostí sme za minulý rok odmietli 187 žiadostí, čo je viac ako jedno percento,” argumentuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Poisťovňa nevie porovnať, či počet odmietnutých žiadostí stúpa, štatistiky za predchádzajúci rok alebo jednotlivé mesiace minulého roka nemá. .
 
Višváder vysvetľuje, že každý prípad posudzujú individuálne. V podobných prípadoch môže Sociálna poisťovňa rozhodnúť inak. “Nie každý môže vo svojej profesii robiť na home office alebo zvládne polovičný úväzok. Zistili sme, že otec mal síce polovičný úväzok, ale deti bývali v Banskej Bystrici a a on mal právu v Spišskej novej Vsi. Účel zákona je, že sa otec stará o dieťa a materské mu má kompenzovať stratu príjmu, o ktorú pri starostlivosti o dieťa príde. Nie, že to bude zárobková činnosť,” hovorí Višváder.  
 
 
Riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Foto TASR - Marko Erd
 
 

Milióny eur na materské

V hre je stále viac peňazí. Vyššia podpora pre rodiny znamená vyššiu záťaž pre štát. Priemerná výška materského pre mužov bola v roku 2013 takmer 436 eur. V minulom roku dostal otec materské vo výške 840 eur. Pre Sociálnu poisťovňu to znamenalo, že na materské pre otcov a mamy vyplatila dokopy takmer 254 miliónov eur, čo je dvakrát viac ako v roku 2013. 
 
Na stretnutí s hovorcom Sociálnej poisťovne Petrom Višváderom sme prebrali niekoľko rôznych prípadov, ktoré konkrétne rodiny riešia. Častokrát sa ukázalo, že zákon nie je jednoznačný. Zákon však neschvaľovala Sociálna poisťovňa, ale ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Minister Ján Richter naposledy na parlamentnom výbore nahnevaným otcom sľúbil, že by mohli niektoré ustanovenia zákona prehodnotiť.