BRATISLAVA. Exponáty vyrobené z reálnych ľudských tiel spojené s osobným výkladom medikov. Toto môžu návštevníci vidieť od dnešného dňa v Incheba Expo Bratislava na výstave Body the Exhibition.

V rôznych formách putovala po celom svete. Pracuje na nej viac ako 150 medikov, študentov lekárskych fakúlt. "Je škoda, že niektorí lekári vystupujú proti našej výstave a prirovnávajú ju k morbídnemu divadlu. Trochu mi to pripomína búrlivé reakcie na prvú verejnú pitvu, ktorú už v roku 1600 uskutočnil slovenský lekár Ján Jesenius na Staromestskom námestí v Prahe. On za svoje pokrokové názory nakoniec zaplatil životom. To našťastie našim medikom, ktorí na výstave pracujú, rozhodne nehrozí," komentuje negatívne reakcie Květa Havelková, hovorkyňa spoločnosti JVS GROUP, ktorá výstavu na Slovensko prináša.

 

Foto - incheba.sk

 

Výstava je protiprávna, hovoria lekári 

Podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je výstava protiprávna. Lekári tvrdia, že má porušovať legislatívu, ktorá upravuje narábanie s mŕtvymi ľudskými telami. Má ísť o Dohovor o ľudských právach a biomedicíne či zákon o pohrebníctve. Tiež poukazujú na to, že organizátori výstavy nevedia adekvátne preukázať pôvod mŕtvol ani súhlas nebohých na takéto využitie ich tiel. Výstava má porušovať ľudskú dôstojnosť. 

"Ide o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím, respektíve zneužitím mŕtveho ľudského tela či jeho častí," napísali SLK a Ústav zdravotníckej etiky SZU vo svojich stanoviskách.

Zástupca Slovenskej asociácie Falun Gong Marek Tatarko na dnešnej tlačovej konferencii vyjadril obavy, že vystavované mŕtve telá patrili osobám, ktoré čelia v Číne prenasledovaniu. Spoločne s Občianskou konzervatívnou stranou, Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika a Lidskými Právami bez Hranic vyzvali Ministerstvo školstva SR a zriaďovateľov škôl, aby sa učitelia, študenti a žiaci mohli o návšteve rozhodnúť s vedomím skutočností, ktoré zverejnili, ďalej Ministerstvo zdravotníctva SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, aby preverili, či výstava neporušuje zákon o pohrebníctve a iné právne predpisy a medzinárodné dohovory záväzné pre Slovensko. A taktiež Generálnu prokuratúru SR, aby preverila, či v súvislosti s výstavou sa nenaplnila podstata trestného činu hanobenia mŕtveho.

 

Foto - incheba.sk

 

Hygienici nie sú proti

Podľa hygienikov výstava nie je v rozpore so zákonom o pohrebníctve, ktorý ukladá zaobchádzať s ľudskými ostatkami dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. To podľa stanoviska hlavného hygienika z roku 2012, kedy bola výstava mŕtvych ľudských tiel v hlavnom meste pod iným názvom, neohrozí. Na margo etického cítenia verejnosti, o ktorom právna norma tiež hovorí, sa v ňom uvádza, že nakoľko sa verejnosť výstavy dobrovoľne zúčastňuje, nepoburuje ju, a teda nie je v rozpore s etickým cítením verejnosti.

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike rezolútne odmieta "všetky absurdné a neodôvodnené obvinenia sekty Falun Gong". "Podľa informácií, ktorými disponujem, nie je organizátorom čínska spoločnosť. Z tohto dôvodu sa treba obrátiť na relevantné spoločnosti, aby vám objasnili pôvod exponátov a taktiež preukázali legálnosť ich získania," uviedol pre TASR Ruixiang Wang z ambasády.

Výstava je primárne určená pre laickú verejnosť a potrvá niekoľko mesiacov. 

 

Prečítajte si aj Film Čiara počas prvého dňa vypredal kinosály po celom Slovensku