BRATISLAVA. Ktorá pôrodnica na Slovensku bola v roku 2015 najlepšia? Bolo ich viac. Prvé miesto medzi perinatologickými centrami získala Univerzitná nemocnica Martin. Prvé miesto v úrovni III. získala Fakultná nemocnica Trenčín. Prvé miesto v úrovni II. získala LNsP Liptovský Mikuláš a na úrovni I. je na prvom mieste Sanatórium Koch.

Najvýraznejšie medziročné zlepšenie zaznamenala pôrodnica vo Fakultnej nemocnici Trnava a získala ocenenie Skokan roka.

Toto sú výsledky hodnotenia kvality Sprievodca pôrodnicami 2016, ktoré urobil Health Policy Institute v spolupráci s portálom rodinka.sk . V piatom ročníku projektu Sprievodca pôrodnicami hodnotili kvalitu pôrodníc podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici.

Cieľom projektu je pôrodnice pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby neustále vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a detí. Mamičkám tiež poskytnúť ucelené informácie o slovenských pôrodniciach. Zároveň môžu služby, výsledky pôrodníc a názory mamičiek na pôrodnice medzi sebou porovnať a tak si informovane vybrať svoju pôrodnicu.

 

K najlepším na Slovensku patrí dlhodobo pôrodnica v Trenčíne.

 

Najviac sa rodilo na Antolskej

V roku 2015 bolo na Slovensku k dispozícii mamičkám 54 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 55 139 detí.  Priemerne 1 021 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet sa pohyboval od 299 v Snine až po 3 015 pôrodov v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Antolská.

V roku 2016 bola zavretá pôrodnica v Banskej Štiavnici, takže počet pôrodníc v tomto roku klesol na 53. Z nich 48 sa zapojilo do projektu Sprievodca pôrodnicami. Revúca, Kráľovský Chlmec, Považská Bystrica, Bojnice a Myjava sa do projektu nezapojili.

Pri hodnotení výsledkov viacerých parametrov hodnotenia brali do úvahy stupeň poskytovanej starostlivosti. Keďže však každý stupeň starostlivosti zahŕňa inú populáciu rodičiek a vyrovnanie hodnotenia bolo predmetom polemík v minulosti, v tomto ročníku rozhodli vyhodnotiť jednotlivé kategórie samostatne.

 

Celkové hodnotenie pozostávalo z troch častí:

1. Expertné hodnotenie

2. Hodnotenie služieb

3. Hodnotenie mamičiek

 

Expertné hodnotenie odborných parametrov kvality pôrodníc vypracovalo HPI v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS.

Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk v roku 2015 hlasovalo 3 134 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 2011 sa hlasovania zúčastnilo viac ako 18 000 mamičiek.

 

Pôrodná sála u Kocha. 

 

Najlepšie pôrodnice podľa úrovne neonatologickej starostlivosti oddelenia pri pôrodnici

1. I Sanatórium Koch, Bratislava 261,3

1. II LNsP Liptovský Mikuláš 244,7

1. III FN Trenčín 263,9

1. III+ UN Martin 260,1

 

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady a zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca.

Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava - Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov GPO I. a UNLP Košice– Trieda SNP. Do týchto centier sú odosielané tehotné ženy s hroziacim predčasným pôrodom do 28. týždňa tehotenstva, s predpokladanou pôrodnou hmotnosťou novorodenca pod 1250 gramov, ale patria sem aj ženy vo vyššom gestačnom týždni so závažnými tehotenskými komplikáciami.  Centrá sú zastrešené špeciálne vyškoleným personálom a vybavené zariadením najvyššej úrovne, aby boli schopné poskytnúť starostlivosť týmto novorodencom.

Systém novorodeneckej starostlivosti rozoznáva aj ďalšie nižšie úrovne starostlivosti III., II. a I., podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

 

Nadštandardne zariadená izba na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

 

Cisárske rezy

Hoci cisársky rez môže byť v indikovaných prípadoch životy zachraňujúci výkon, jeho nadužívanie je spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku ako aj dieťa. Pre matku predstavuje riziko komplikácií spojených s operáciou (poranenie orgánov, riziko infekcií, tromboembolizmus a pooperačných zrastov v brušnej dutine), komplikácií z anestézie, dlhšou rekonvalescenciou, ktorá môže narušiť kontakt matky s dieťaťom a takisto zvýšenie pravdepodobnosti závažných komplikácií každej ďalšej gravidity (abnormálnej placentácie a ruptúry maternice). Pre dieťa zvyšuje riziko respiračných komplikácií, ako aj pravdepodobnosť neskorších ochorení.

Úspechom analýz perinatologickej starostlivosti a sledovania parametrov hodnotenia je mierny pokles percenta cisárskych rezov na Slovensku v roku 2015. Percento cisárskych rezov sa dostalo na hladinu 30,2 percenta. Zastavil sa tým stúpajúci negatívny trend s najvyššou hodnotu v roku 2013 (až 30,8 percent). Najnižší počet cisárskych rezov bol v roku 2015 pôrodnici v Kežmarku (14,2 percent), v Trenčíne (14,6 percent) a v Trebišove (15,9 percent). Keďže hodnota percenta cisárskych rezov môže byť vyššia v centrách koncentrujúcich patologickú graviditu, pri  hodnotení zohľadnili aj tento aspekt. Výrazné zlepšenie percenta cisárskych rezov v roku 2015 bol v pôrodnici v Trnave z 34,6 percent v roku 2014 na aktuálnych 21,9 percenta.

Nepriaznivé je však, že máme 4 pôrodnice, ktoré vykazujú podiel cisárskych rezov nad 45 percent, v prípade pôrodnice v Topoľčanoch tvoria cisárske rezy až 54,6 percent. Táto hodnota je alarmujúca, keďže  pôrodnica má viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov.

 

 

Menej nástrihov hrádze

Frekvencia epiziotómií – nástrihov hrádze – by podľa odporúčaní WHO nemala prekročiť 10 percent. Počas sledovania nášho hodnotenia v roku 2012 na Slovensku pôrodnice udávali v priemere 59,9 percenta epiziotómií (v rozsahu od 40 percent do 93 percent). Hodnotenie a analýza výsledkov počas minulých období priniesla zlepšenie o 2,5 percenta v roku 2015. Pôrodnice udávajú 57,4 epiziotómií (v rozsahu od 28,7 do 85,3 percenta). Najnižšie hodnoty dosiahli pôrodnice v Rožňave, v Ružomberku a v Revúcej.

Tak ako expertné hodnotenie hodnotí kvalitu zdravotnej starostlivosti, cieľom hodnotenia služieb je pomenovávať potreby matiek počas pobytu v pôrodnici a monitorovať služby, ktoré pôrodnica v danej oblasti poskytuje.

 

V hodnotení služieb  6 kľúčových oblastí:

1. informovanosť a slobodná voľba pre rodičku

2. možnosti prítomnosti a voľby sprevádzajúcej osoby pri pôrode

3. kvalita poskytovaných služieb počas pôrodu z hľadiska priestorového a materiálneho vybavenia

4. podpora bondingu a dojčenia

5. rooming in

6. služby na oddelení šestonedelia.

 

 

Sto percent pôrodníc umožňuje prehliadku pôrodnice, alebo organizuje stretnutia pre budúce mamičky, aby sa mohli zoznámiť s fungovaním a priestormi pôrodnice. Slobodne sa o podaní klystíru môžu rozhodovať ženy v 98 percent pôrodníc a v 90 percentách sa môžu rozhodnúť o holení. Pôrodný plán akceptuje 98 percent pôrodníc.

Zaujímavé je aj medziročné porovnanie a trend od roku 2011. Vidíme, že spokojnosť hodnotiacich matiek sa v roku 2015 zvýšila, čo snáď odráža zmeny ktoré postupne prebiehajú v našich pôrodniciach.

Je potešujúce, že sa stabilne zlepšuje trend v podpore skorého kontaktu medzi matkou a novorodencom už na pôrodnej sále. Aj keď sú stále celkové percentá alarmujúco nízke, len 52,9 percent hodnotiacich matiek mohlo byť so svojim dieťatkom dve hodiny po pôrode a len 69,6 percentám bol umožnený kontakt „koža na kožu“, medzi rokmi 2011 vs. 2015 sme zaznamenali nárast o 9,7 % pri podpore „koža na kožu“, respektíve 14,0 percenta pri spoločne strávených hodinách bezprostredne po pôrode.

Tu vidíme významný prínos projektu Sprievodca pôrodnicami, ktorý sa už od svojho vzniku sústavne zasadzuje za podporu raného kontaktu medzi matkou dieťaťom – na strane jednej informovaním matiek a celej verejnosti o význame prvých hodín po pôrode a tak isto vytváraním sústavného tlaku na zdravotníkov, aby tento zlatý štandard v starostlivosti o matku a dieťa reálne vykonávali a podporovali.

 

 

Prečítajte si aj Pôrod nemá byť Survivor