BRATISLAVA. Väčšina európskych krajín vo svojej legislatíve stále nerozoznáva sex bez súhlasu ako znásilnenie, pripomína pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách Amnesty International (AI). Zdôrazňuje, že toto a nebezpečná kultúra obviňovania obetí napomáha zachovávať beztrestnosť páchateľov sexuálneho násilia v celej Európe. TASR o tom informovala Daniela Mužíková z Amnesty International Slovensko.

 

Predseda Európskeho parlamentu podprol kampaň proti násiliu na ženách netradičným makeupom.  Foto - TASR/AP

 

Iba osem krajín

"Znásilnenie je závažným porušením ľudských práv a za každých okolností by malo byť uznané ako vážny zločin," uvádza Amnesty International v tlačovej správe. Žiada, aby všetky európske krajiny zabezpečili zmenu zákonov a zároveň nalieha, aby pomohli ukončiť obviňovanie obetí a zneužívanie rodových stereotypov v súdnych konaniach. Má to viesť k potrestaniu páchateľov.

Podľa informácií AI má iba osem z 31 krajín, ktorých legislatívu skúmali, zákonnú definíciu znásilnenia založenú na výslovnom súhlase. Ide o Írsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Cyprus, Nemecko, Island, Luxembursko a Švédsko. Väčšina krajín, naopak, uznáva, že došlo k znásilneniu len v prípade použitia fyzického násilia, hrozby alebo nátlaku. 

"Každý človek, bez ohľadu na pohlavie, sa môže stať obeťou znásilnenia," varuje AI. Tento trestný čin však väčšinou postihuje práve ženy a dievčatá. Aj napriek tomu, že hnutia ako #MeToo inšpirovali mnoho žien prehovoriť, veľká časť obetí znásilnenie nikdy nenahlási. Dôvodom sú obavy, že im nikto neuverí.

Mnohé ženy, ktoré si prešli touto skúsenosťou, narazili podľa AI pri hľadaní spravodlivosti na zastaralé a škodlivé právne definície znásilnenia. Problémom sú tiež predsudky, obviňovanie obetí a "iné nevhodné a často urážlivé správanie zo strany príslušných úradov, ktorých úlohou je poskytovať obetiam podporu a vyšetrovať sexuálne násilie".

 

 

Každá dvadsiata žena nad 15 rokov bola znásilnená 

Najnovšie štatistiky Agentúry Európskej únie pre základné práva hovoria, že každá dvadsiata žena nad 15 rokov v EÚ bola znásilnená. To je spolu približne deväť miliónov žien a dievčat, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia. S istou formou sexuálnej agresie sa počas svojho života stretla jedna z desiatich žien.

Prieskumy verejnej mienky podľa riaditeľa Amnesty International Slovensko Rada Slobodu, ukazujú, že mnohí ľudia nepovažujú nevyžiadaný sexuálny styk v prípade, že je obeť pod vplyvom omamných látok, vyzývavo oblečená alebo sa aktívne fyzicky nebráni, za znásilnenie.

"Sex bez vysloveného súhlasu je znásilnenie a to nesmie byť tolerované alebo ignorované v žiadnej krajine, v žiadnej legislatíve. Kým jednotlivé krajiny nezmenia svoje právne predpisy v súlade s touto jednoduchou skutočnosťou, páchatelia sexuálnych trestných činov ich budú môcť aj naďalej beztrestne páchať," uviedol Sloboda.