WIESBADEN. Dieťa alebo kariéra - táto otázka je pre drvivú väčšinu nemeckých žien stále rozhodujúca. Podľa údajov Spolkového štatistického úradu vlani viac ako dve tretiny (69 percent) pracujúcich žien s maloletým dieťaťom pracovalo na čiastočný úväzok, kým otcov bolo len 6 percent.

V priebehu posledných rokov sa pomer rodičov pracujúcich na čiastočný úväzok mierne zmenil. V roku 2008 takto pracovalo 71 percent matiek a 5 percent otcov. Podľa štatistického úradu je rozhodujúca forma rodiny. V prípade slobodných matiek s maloletými deťmi pracovalo na čiastočný úväzok 58 percent, u matiek v partnerskom vzťahu sa úplného príjmu vzdalo až 71 percent. 

 

 

Výrazné rozdiely sa ukazujú medzi východnou a západnou časťou Nemecka. Kým v bývalom východnom Nemecku vlani 49 percent všetkých zamestnaných matiek s maloletým dieťaťom pracovalo na čiastočný úväzok, v západnej časti krajiny išlo o 74 percent. V prípade otcov je to 8 percent vo východnom a 6 percent v západnom Nemecku.