Ženy na Slovensku zarábajú v porovnaní s mužmi približne o štvrtinu menej. Ak je pre vás riešenie tejto témy dôležité pri rozhodovaní, koho voliť, pripravili sme pre vás veľký prehľad predvolebných sľubov v tejto oblasti. Čo nám strany v téme rovnosti platov ponúkajú?

Dlhá rodičovská dovolenka, viac neplatenej práce na pleciach žien, koncentrácia žien v horšie platených povolaniach, ale aj málo žien vo vedúcich pozíciách, menej žien-podnikateliek, viac nezamestnaných žien ako mužov.

K tomu nižšie sebavedomie žien, nedostatok pracovných ponúk na kratší pracovný úväzok a ich nevýhodné nastavenie a stereotypy rozšírené v spoločnosti o úlohe žien a mužov. To sú príčiny, ktoré podľa odborníkov spôsobujú platové rozdiely. Riešenie týchto príčin by malo riešiť nerovnosť platov.

Voľby 2023: Politické strany a platové rozdiely

Nájdeme takéto riešenia aj v programoch politických strán pred septembrovými voľbami 2023? Výpovednú hodnotu o tom, ako veľmi je téma pre stranu dôležitá, môže mať aj to, koľko žien za stranu kandiduje, ako vysoko sú na kandidátnych listinách, aj fakt, či má tento problém strana vôbec spomenutý vo svojom programe a ako podrobne sa mu venuje.

Viditeľné rozdiely v prístupe strán sú aj v tom, že niektoré opatrenia sa javia ako systémové, pretože sa snažia riešiť situáciu komplexne. V programoch nájdeme aj opatrenia, ktoré vyznievajú ako zjednodušujúce a ukazujú na nepochopenie problematiky. Niektoré strany problematiku spomínajú iba okrajovo a veľmi všeobecne.

Tému sme rozdelili podľa politických strán a ich poradie v článku je náhodné. Oslovili sme strany, ktoré by sa podľa posledných prieskumov verejnej mienky dostali do parlamentu s výnimkou extrémistov.

HLAS chce rovnoprávnosť dostať do ústavy

HLAS - sociálna demokracia si ako jednu z programových priorít určila aj rovnaké odmeňovanie mužov a žien. “Z nášho pohľadu je nespravodlivé, nekorektné až diskriminačné, ak sú ženy a muži, ktorí vykonávajú rovnaké povolanie, rozdielne odmeňovaní len preto, že ide o iné pohlavie. Toto právo rovnosti odmeňovania by malo byť zakotvené priamo v ústave SR,” hovorí podpredsedníčka Hlasu Zuzana Dolinková.

Zuzana Dolinková (HLAS - SD).   Foto - facebook ZD

K platovej rovnosti sa vyjadril aj predseda strany Peter Pellegrini: “Musíme priamo v ústave povedať, že práva slovenských žien a mužov sú rovnaké. Ak niekto vykonáva rovnakú prácu s rovnakým nasadením, má právo aj na rovnaký plat a rovnaké zaobchádzanie. Rovnosť slovenských žien nemá platiť pre 150 vyvolených na kandidačnej listine, ale pre dva a pol milióna žien, ktoré sú oporou svojich rodín, detí, manželov, priateľov či rodičov,“ uviedol Pellegrini ku Dňu ústavy.

V štyroch programových prioritách, ktoré strana zverejnila, táto téma nie je, ale nájdeme ju v podrobnejšom programe. Strana neuvádza, akými konkrétnymi opatreniami to chce dosiahnuť.

Platové rozdiely a riešenia strán

Progresívne Slovensko chce povinné zverejňovanie miezd

Simona Petrík z Progresívneho Slovenska hovorí, že strana má pomerne podrobný program v oblasti rodovej rovnosti. “Jeho súčasťou je aj hodnota rovného odmeňovania a to tak, že presadíme povinné zverejňovanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami. A to ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore,” hovorí.

Politička predstavuje konkrétne opatrenie - väčšie zamestnávateľské subjekty budú povinné zverejniť informácie o štruktúre povolaní a štruktúre miezd podľa rodovej identity.

“Tento nástroj účinne pomohol dosiahnuť rodovú rovnosť v odmeňovaní aj v zahraničí,” hovorí Simona Petrík. Progresívne Slovensko prichádza s viacerými opatreniami, ktoré by mohli rodičom pomôcť viac pracovať popri starostlivosti o deti, napríklad overiť inovatívnu sociálnu službu “asistent/ka jednorodiča”.

Simona Petrík.  Foto - facebook SP

“Cieľom tejto služby je pomôcť jednorodičom so starostlivosťou o deti tak, aby mohli pracovať na plný úväzok, prípadne na taký pracovný čas, ako im s ohľadom na ich životné podmienky najlepšie vyhovuje, čím sa zlepší ekonomická situácia danej rodiny,” píše strana v programe.

SMER rieši iné témy

V programe strany SMER - SD sme nenašli ani zmienku na túto tému. Na kandidátnej listine strany je prvá žena v poradí na mieste číslo 33 - Jana Vaľová. Zo 150 kandidátov je 20 žien.

Europoslankyňa za Smer Katarína Roth Neveďalová pôsobí v Europarlamente ako náhradníčka vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť, kde pôsobila ako náhradníčka aj v minulosti. Našli sme niekoľko jej starších vyjadrení ako europoslankyne v prospech žien k témam týkajúcich sa rovnosti žien, z čoho možno usúdiť, že sa tejto problematike venuje. Europoslankyňa na naše otázky do uzávierky neodpovedala.

SaS: Štát nemá nerovnosť riešiť direktívne

Poslankyňa a kandidátka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková hovorí, že si v strane nemyslia, že je to typ problému, ktorý má štát riešiť direktívne.

“Máme v programe riešenia, ako motivovať zamestnávateľov k zamestnávaniu žien a najmä pre rodiny, ako lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život. Lebo toto sú hlavné dôvody, prečo ženy často zarábajú menej, a to aj na rovnakých pozíciách,” hovorí poslankyňa. “Svoju rolu hrá, samozrejme, aj osveta, že žena, špeciálne matka, je veľmi lojálny zamestnanec - nie je to job-hoper, ale zamestnanec, ktorý si váži dobrú prácu,” dopĺňa Jana Bittó Cigániková.

V programe strany nájdeme viacero opatrení, ktoré by mohli pomôcť pri zrovnoprávnení platov mužov a žien. “Zavedieme flexibilný systém platenej rodičovskej dovolenky. Rodičovskú dávku bude možné vyčerpať za 12 až 36 mesiacov v súbehu so zamestnaním. Striedanie rodičov pri starostlivosti o dieťa budeme motivovať zvýšením dávky. Nahradíme súčasné dávky podpory v rodičovstve jednou rodičovskou dávkou,” vymenúva poslankyňa Bittó Cigániková.

Jana Bittó Cigániková (SaS).  Foto - facebook JBC

Strana SaS chce tiež odstrániť bariéru práce na skrátený úväzok poistencov štátu tak, aby pracujúci na skrátený úväzok neprichádzali o výhody plynúce zo štatútu poistenca štátu.

“Práca sa má oplácať, nie trestať,” píše strana v programe. Strana chce zaviesť príspevok na materskú školu pre rodiča z európskych zdrojov, ak dieťa nedostane miesto v materskej škole.

OĽANO chce peňažne kompenzovať matky

Koalícia OĽANO a priatelia prichádza s jedným opatrením a to vyplácať daňový bonus vo výške 100 eur mesačne každej pracujúcej matke s dieťaťom do 15 rokov.

“Ženy na celom svete finančne doplácajú na svoje krásne rozhodnutie stať sa matkami. Počas starostlivosti o deti ich mužskí rovesníci kariérne stúpajú a ony nie, to sa následne prejaví na plate, ktorí majú v priemere o 15 až 20 percent nižší ako chlapi,” odôvodňuje opatrenie koalícia v programe.

Medzi stranami v koalícii je aj Kresťanská únia, ktorá má v programe, že “budeme presadzovať jasné a prirodzené vnímanie muža a ženy vo všetkých verejných politikách.” Z kontextu programu strany vyplýva, že ide o jasné rozdelenie pohlaví a ich rolí v spoločnosti.

Strana OĽANO nám na otázky do uzávierky článku neodpovedala.

Platové rozdiely strany neriešia

KDH sľubuje deň voľna pre matky

V programe KDH nájdeme všeobecný plán zasadiť sa o zlepšenie postavenia žien a ich rovnoprávneho postavenia v spoločnosti. Našli sme jedno konkrétne opatrenie a to, že “pre pracujúce matky s deťmi do veku 15 rokov zavedieme 1 deň voľna v mesiaci navyše, aby mali priestor na rodinu i pre seba, a to po dohode so zamestnávateľom. Tam, kde sa rodičia dohodnú, môže voľno čerpať otec,” uvádza strana v programe.

Ženy sa v programe spomínajú v súvislosti s manželstvom, s úlohou matky a s tehotenstvom.

Strana nám na otázky do uzávierky článku neodpovedala.

Sme rodina od zrovnoprávňovania upustila

Strana stále zverejňuje Program pomoci rodinám 2020 z minulých volieb. Medzi 9 prioritami bolo “dorovnanie príjmu pre ženy na materskej dovolenke”. Strana uviedla aj niektoré príčiny platových rozdielov. Konkrétne opatrenia, ktoré chcela spraviť, sme v programe nenašli.

Sme rodina chcela aj odmeniť matky za výchovu detí vyšším poistným na dôchodok. Strana sa chváli, že v uplynulom volebnom období splnila všetko, čo v roku 2020 sľúbila. Medzi vymenovanými splnenými sľubmi sa nenachádza opatrenie, ktoré by súviselo so sľubom dorovnať príjem či odmeniť matky vyšším dôchodkom.

Medzi tohtoročnými prioritami sa téma už nenachádza. V aktuálnom programe sme nenašli nič, čo by súviselo so zrovnoprávňovaním žien a mužov.

Strana nám na otázky do uzávierky článku neodpovedala.

V tomto článku sme sa zamerali na programy politických strán v súvislosti s platovou nerovnosťou medzi ženami a mužmi. Pred voľbami vám prinesieme aj článok o tom, aké ďalšie témy chcú strany v súvislosti so ženami riešiť. Dozviete sa aj odpovede na otázku, či strany podporujú vyššie zastúpenie žien v politike.