BRATISLAVA. Slovenské mimovládne organizácie, iniciatívy, ale aj individuálni ľudia sa aj tento rok zapoja do celosvetovej kampane "16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách". Kampaň sa začne 25. novembra na Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a potrvá do 10. decembra. Sprevádzať ju bude viacero podujatí. TASR o tom informovali z organizácie Fenestra.

 

Prečítajte si

Žijete v zneužívajúcom vzťahu? Rozpoznajte príznaky včas a konajte

 

Trinásť vrážd žien

Podľa príbehov zverejnených v rôznych slovenských médiách za posledné dva roky, bolo podľa organizácie na Slovensku v dôsledku násilia zavraždených 13 žien. "Všetky zavraždili ich manželia alebo partneri. Väčšina z týchto žien zomrela, pretože chceli zo vzťahu, v ktorom zažívali násilie, odísť alebo sa rozviesť. Svedkami vrážd boli vo viacerých prípadoch ich deti. Vraždy žien sú najvážnejším dôsledkom násilia na ženách. Sú mementom zlyhania celej spoločnosti v ochrane žien a ich detí pred násilím a v rešpektovaní práv žien. Všetky ženy majú právo na život a majú aj právo na slobodu a sebaurčenie. Tieto práva sú nedotknuteľné," uviedla Fenestra.

 

 

Násilie nesmieme ospravedlňovať

Podľa organizácie je potrebné, aby spoločnosť smerovala k tomu, že násilie na ženách nebude za žiadnych okolností tolerovať, zľahčovať ho alebo ospravedlňovať. Čiastkové legislatívne alebo iné riešenia podľa nej nestačia.

"Potrebujeme presadzovať a prijať také opatrenia, ktoré budú viesť k účinnej ochrane žien pred násilím a zároveň k vyvodzovaniu skutočnej zodpovednosti voči páchateľom násilia. Potrebujeme dobré preventívne programy v školách na predchádzanie násiliu na ženách, ale aj dostupnú a kvalitnú pomoc a podporu, ktorá bude vychádzať z potrieb žien a ich detí," spresnila Fenestra. Potrebné je podľa nej aj rešpektovať skúsenosť a hlas žien a nechať ženy slobodne rozhodovať o svojich životoch bez násilia a diskriminácie.