BRATISLAVA. Tiež uprednostňujete nákup potravín s prívlastkom bio, eko či organické? Alebo vás odrádza vyššia cena? Pri pohľade na cenovky v obchodoch je totiž zrejmé, že takéto potraviny vyjdú drahšie ako obyčajné.

 

 

Predpona dvíha ceny

„Prvé roky po prechode na ekologické poľnohospodárstvo, kým sa obnovia prirodzené procesy v pôde sú výnosy nižšie a je potrebné viac ľudskej práce,“ hovorí Ľuboš Molitoris z občianskeho združenia TerraVoice. Vidí za tým však aj marketing: zdravšie, lepšie rovná sa drahšie.

Ceny klasickej produkcie tlačia nadol aj dotácie, dodáva. Okrem toho biopotraviny podľa neho vydržia kratšie, takže dovoz aj skladovanie sú náročnejšie.

Biomäso však lacnejšie ako obyčajné nebude nikdy, upozorňuje. „Dobré životné podmienky zvierat nebudú nikdy lacnejšie ako metódy vo veľkochovoch,“ hovorí.

Z jedného hektára pri ekologickom spôsobe hospodárenia je nižšia výsledná produkcia, upozorňuje Michal Cifranič zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Práve preto sú podľa neho ceny organicky dopestovaných rastlinných produktov vyššie.

 

 

Zatiaľ štyri stovky

S ekologickým poľnohospodárstvom sa na Slovensku začalo v roku 1991. Na začiatku bola podľa neho zreteľná stagnácia, niekoľko ekologických fariem aj zaniklo. Dôležité boli roky 1998 až 2004, keď stúpla výmera aj počet ekofariem. Bola za tým dotačná politika štátu a požiadavky Európskej únie, vysvetľuje Cifranič. V súčasnosti máme podľa neho na Slovensku približne 400 ekofariem s celkovou výmerou vyše 180 tisíc hektárov. Ide o 7,5 percenta z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy.

Z toho sú približne dve tretiny lúky a pasienky, dopĺňa Molitoris. „V podstate nemáme ekologickú produkciu potravín napriek tomu, že zelenina a ovocie sú najžiadanejšou položkou na trhu,“ hovorí. V súčasnosti podľa neho dovážame vyše 40 percent potravín. Na Slovensku chýba podľa neho druhová pestrosť pestovaných plodín. Pestujeme hlavne pšenicu, jačmeň, kukuricu, repku a slnečnicu, vysvetľuje. Pomôže podľa neho len obmena generácie, ktorá sa už začína prejavovať. 

 

Prečítajte si aj Ekologické farmárčenie obstojí v porovnaní s tradičným

 

 

 

 

Ďakujeme, že ste článok dočítali až do konca. V tejto chvíli už pripravujeme ďalší.

 

 

Spoplatnené s PlatbaMobilom.sk.