V historickej budove Slovenského národného divadla sa začali schádzať prví hostia na Plese v opere 2019. Spolu príde tristo párov významných hostí z oblasti medicíny, kultúry, vedy, športu, politiky a tretieho sektora. 

 

 

Začal sa Ples v opere 2019. Pozrite si plesové róby

Všetci hostia svojou účasťou na dobročinnom Plese v opere podporia jeho charitatívny charakter. Hlavným cieľom je spolu s mimovládnymi  neziskovými organizáciami – Nadácia pre deti Slovenska a Koalícia pre  deti Slovensko, vytvoriť dva programy – Kto chýba? a Škola inkluzionistov na podporu a zlepšenie podmienok inkluzívneho vzdelávania  v slovenských školách, aby sa mohli zdravotne znevýhodnené deti vzdelávať v bežných školách po boku svojich vrstovníkov. Viac o hosťoch  19. ročníka Plesu v opere a ich vyjadrenia nájdete v priloženom  dokumente.

 

Ples v opere 2019: Prvý raz vítala žena 

V tomto roku stála počas vítania hostí po boku zástupcu hostiteľa Pavla Lančariča, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Orange Slovensko po prvýkrát žena, riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová. „S radosťou som sa ujala tejto úlohy a je pre mňa cťou osobne privítať vzácnych hostí, vďaka ktorým môže Ples v opere každoročne naplniť svoj dobročinný rozmer,“ vyjadrila sa Andrea Cocherová.