Ženy na sociálnych sieťach komunikujú inak ako muži. Tí majú aj väčšiu šancu osloviť publikum, pretože mužské posty sa zdieľajú viac ako ženské. Ukázal to výskum, o ktorom napísal magazín Atlantic.

Môže to byť aj preto, že mužské posty sú faktické a ženské expresívne. Autorka výskumu, lingvistka Allison Shappová, rozdelila hastagy na twitteri, ktoré skúmala, na tradičné a expresívne. Tradičné boli o ľuďoch, miestach, udalostiach. Expresívne boli vtipy, vyjadrenia pocitov, osobné poznámky. Kým 77 percent hashtagov mužov bolo tradičných, 59 ženských patrilo do kategórie expresívne.

Muži jednoducho píšu viac to, čo vidia, ženy to, čo cítia. Rozdiely sa prejavujú aj medzi blogermi. Ženy publikujú viac blogy pripomínajúce denníky či osobné záznamy, muži radšej píšu o konkrétnych, aktuálnych udalostiach. Ženy viac používajú citoslovce, skratky, novotvary, muži sú v prejave konzervatívnejší.

 

 

 

Odlišné sú aj témy. Výskum BBC napríklad zaznamenal, že dve tretiny hastagov o britskej politike na twitteri pochádza od mužov, hoci používatelia sú podľa pohlavia rozdelení oveľa rovnomernejšie.

Zaujímavé je aj to, ako muži a ženy vnímajú rovnakú tému, čo si z nej vyberú a aké slová na jej opis použijú. Keď bol v Amerike hurikán Irene, v ženských postoch prevládali slová ako bezpečie či modlitba, v mužských Obama a médiá.

Všeobecne však platí, že muži aj ženy radšej zdieľajú či nasledujú statusy mužov. Ak napíše post nejaký muž, má dvakrát vyššiu šancu, že ho niekto bude zdieľať, ako je to v prípade ženy. Zrejme je to spôsobené tým, že osobné ženské statusy sú pre širšie publikum nezrozumiteľné, chýba im kontext a ľudia sa s nimi nevedia celkom stotožniť.