BRATISLAVA. Väčšina verejnosti si myslí, že ženy majú v politike menšie šance ako muži. Len podľa štvrtiny opýtaných je to však nesprávne. Vyplýva to zo štúdie o politickej participácii žien na Slovensku, za ktorou stojí Nadácia Hannsa Seidela a Inštitút pre verejné otázky. Údaje o verejnej mienke v štúdii pochádzajú z júnového reprezentatívneho prieskumu agentúry FOCUS.

 

V demokracii to nejde samo

"Pomerne veľká časť spoločnosti je síce kritická voči nerovnovážnosti, ale na druhej strane má pocit, že takto to bolo odjakživa, že je to nejakým spôsobom prirodzené a nedá sa s tým veľa robiť," hodnotí spoluautorka štúdie Zora Bútorová. V prieskume označilo možnosť "ženy majú menšie šance a je to nesprávne" 14 percent mužov a 36 percent žien. Viac než 30 percent ľudí sa priklonila k názoru, že "muži majú väčšie šance a podľa mňa je to v niečom správne".

V porovnaní s krajinami EÚ Slovensko v participácii žien v politike zaostáva vo všetkých ukazovateľoch s výnimkou rodového zloženia Najvyššieho súdu SR, kde majú ženy vyššie zastúpenie ako muži. Podľa Bútorovej však Slovensko Európu nedobieha, naopak, dá sa povedať, že "vlak nám uteká rýchlejšie", pretože niektoré iné spoločnosti kladú na túto otázku veľký dôraz. Na Slovensku však podľa sociologičky prevládal názor, že v demokracii to pôjde samo od seba, čo sa nepotvrdilo.

 

Kvóty nemajú podporu

Ako dodáva spoluautorka štúdie Oľga Gyárfášová, verejnosť sa stavia k opatreniam na zvýšenie zastúpenia žien v politike prevažne pozitívne. Z pohľadu verejnosti sa ako najpreferovanejší zdá systém kvót na zastúpenie žien v parlamente. "Vieme však, že ten problém je oveľa zložitejší a zatiaľ nemá na Slovensku podporu na úrovni politických strán. Zdá sa však, že verejnosť s tým nemá zásadný problém," uvádza Gyárfášová.

Napriek veľkým rozdielom šancí v politike však ženy aj muži zhodne za najväčší problém žien na Slovensku označili trh práce. Nasledujú problémy starostlivosti o deti, rodinu a domácnosť. Pri nej sa však podľa Bútorovej verejnosť sústredí najmä na otázku zabezpečenia lepších možností prepájať povinnosti žien v domácnosti a v rodine s povinnosťami v práci. "Veľmi málo si zatiaľ všíma otázku rodovej voľby práce v samotnej rodine," konštatuje.

Štúdia skúmala aj rozdiely medzi správaním žien a mužov na internete. Viac mužov ako žien podľa nej tvrdí, že pravidelne sleduje súčasné dianie v spoločnosti na internete. Ako informoval ďalší z autorov štúdie Marián Velšic, líšia sa aj témy, o ktoré sa jednotlivé pohlavia zaujímajú. Ženy podľa prieskumu viac zaujíma environmentalistika alebo ľudské práva, mužov zahraničné a vnútropolitické dianie.