BRATISLAVA. V 8-člennom top manažmente sedia štyri ženy, v strednom manažmente pracuje 47 percent žien, organizujú stretnutia s úspešnými ženami, robia workshopy pre matky a otcov, ktorí odchádzajú na rodičovskú dovolenku, majú špeciálny internetový portál pre  zamestnancov na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ponúkajú miesta v materských školách pre deti zamestnancov a zamestnankýň.

 

Lucia Gröneová (vľavo) a Jana Ďatková prebrali cenu pre IBM Slovensko.  

 

Nie je dosť firiem

Preto sa firma IBM International Services Centre stala víťazom súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Zvíťazila v kategórii vyvážené zastúpenie žien v manažmente. Druhé miesto obsadili Pivovary Topvar, ktoré majú v najvyššom manažmente firmy tretinu žien a 35 percent ich je v strednom manažmente. Spoločnosť má opatrenia pre rodovú rovnosť v kolektívnej zmluve, zaviedla interný postup sťažovania sa pre sexuálne obťažovanie a tiež príspevok na predškolskú starostlivosť o deti.

Tretie miesto ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v kategórii vyváženého zastúpenie žien neudelilo. „Aj preto, že  stále nie je veľa firiem na Slovensku, ktoré by sa do súťaže mohli zapojiť. Počty žien vo vysokých pozíciách sa zvyšujú, ale veľmi pomaly. Oblasť podpory rodiny funguje a je populárna zrejme aj preto, že to chcú zamestnanci aj zamestnávatelia, inšpirujú sa od konkurencie, je tam tlak zo všetkých strán. Čo sa týka zastúpenia žien v manažmente, tak tam ten tlak chýba a chýba aj zo strany žien. Dobrovoľne táto zmena nenastane, pretože každá žena v manažmente znamená, že tam bude o jedného muža menej, lebo niekto tú pozíciu uvoľniť musí,“ vysvetľuje pre Ženy v meste Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum prácee a rodiny pri ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Vedúci služobného úradu ministerstva financií SR Jaroslav Mikla.Je to o vzdelaných ženách

Cenu za víťaznú IBM prevzala Lucia Gröneová, ktorá vo firme zastáva pozíciu HR partnera. „Vyvážené zastúpenie žien u nás prirodzene súvisí s predmetom výkonu práce. Nie sme technologická časť IBM, ktorá predáva na slovenskom trhu, sme centrum zdieľaných služieb, ktoré naberá hlavne absolventov vysokých škôl, medzi ktorými je väčšina žien. V náborovej politike máme stanovenú rovnosť príležitostí, takže už pri nábore berieme rovnaké množstvo mužov a žien a to sa prejaví aj pri zastúpení žien vo vyššom manažmente,“ hovorí pre Ženy v meste Gröneová, ktorá sama do firmy nastúpila po materskej dovolenke preto, že jej firma vyšla v ústrety flexibilným pracovným časom.

„Začínam pracovať o pol deviatej, keď odnesiem dieťa do školy, odchádzam o štvrtej, aby som ho vyzdvihla, ale večer pracujem ďalej a viem tak harmonizovať súkromie a podať výkony v práci,“ hovorí Gröneová.

 

 Ľubomíra Radosová a Katarína Bareczová (vľavo) preberajú cenu pre SPP.

 

Podpora rodiny

V druhej kategórii, podpory zosúlaďovania pracovného a rodinného života, zvíťazil Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorý zamestnancom ponúka podnikovú materskú škôlku, pružný pracovný čas, platené trojdňové voľno v roku pri závažných osobných a rodinných dôvodoch, jeden deň na sprevádzanie žiaka do prvej triedy, deň voľna pre matky a osamelých otcov a iné benefity.

Druhé miesto v rovnakej kategórii získalo Ministerstvo financií SR za pružný pracovný čas, 50-percentné zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente a takmer 48-percentné zastúpenie žien v strednom manažmente, podporu návratu zamestnancov a zamestnankýň po rodičovskej dovolenke, pracovné voľná nad rámec zákona pre rodičov maloletých detí či plán rodovej rovnosti.

V súťaži tak vyhrali firmy a ministerstvo, ktoré pôsobia skôr ako mužské prostredie. „Na prvý dojem to tak vyzerá, ale sme prekvapení, že sa tam presadili ženy a ani neboli potrebné kvóty. Vzdelanostná situácia na Slovensku je taká, že máme viac ako 50 percent absolventiek vysokých škôl a je len dobré, že sa presadzujú aj v oblasti IT technológii, financií či ťažkého priemyslu, kde im garantujú dlhodobo dobre platené miesta,“ vysvetľuje Porubänová.

SPP sa ako mužské prostredie nevníma. „Sme obchodná firma, kde viac ako 50 percent zamestnancov sú ženy, na manažérskych postoch máme 40 percent žien,“ hovorí pre Ženy v meste riaditeľka Sekcie ľudských zdrojov SPP Ľubomíra Radosová.

Súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine sa vyhlasuje od roku 2000 a snaží sa zviditeľniť podniky a zamestnávateľov, ktorí nevnímajú svojich zamestnancov a zamestnankyne len ekonomicky, ale snažia sa zohľadňovať aj ich rodinnú situáciu,  sociálne a osobné  potreby, vrátane otvorenej podpory rozmanitosti, či rodovo vyváženého zastúpenia žien.

 

Prečítajte si aj KABÁTHOVÁ: Ženy často nie sú v porovnaní s mužmi rovnocenne ohodnotené, ale chce sa po nich viac