Aj keď súčasnosť pozná mnoho úspešných političiek, podnikateliek, manažérok alebo vedkýň, ktoré vo svojich oboroch excelujú a aj dobre zarábajú, čísla hovoria jasne. Aj v rozvinutej Európskej únii ženy stále v priemere zarábajú o šestinu menej, ako muži, a pritom robia tú istú prácu, rovnako kvalitne. Ešte väčší rozdiel je v platoch na manažérskych pozíciách. Muži zarábajú až o tretinu viac ako ženy na rovnakých pozíciách.

Je načase to zmeniť. Pomôcť môžete napríklad správnou asertivitou, keď sa stretnete s chybnými teóriami, ktoré v podstate hovoria, že nižšie platy žien sú prirodzené a v poriadku. Na pomoc nám prichádza lektor z Akadémie kritického myslenia, Martin Burgr, ktorý dal dohromady protiargumenty a návod, ako na ne reagovať.

 

Foto - archív ZVM

 

Ženy nie sú také cieľavedomé, pretože je pre nich prioritnejšia rodina

Tento argument vytvára dojem, že so ženou nie je niečo v poriadku, keď sa zameriava na kariéru, nebodaj, keď nemá rodinu. Nie, rodina nemá nič spoločné s mierou cieľavedomosti, to len počujeme dávno prekonané mýty patriace do minulých storočí.

 

Ženy sú prirodzene citlivejšie a preto nezvládajú pracovný tlak tak dobre ako muži

Už apel na prirodzené danosti je chybný, podsúva, že pôvod citlivosti je nemenný a má biologickú podstatu. Miera citlivosti je pritom daná výchovou, prostredím v ktorom vyrastám, vzdelaním a mnohými inými kultúrnymi faktormi. Aj muži majú rôznu mieru citlivosti, takže tu nezáleží na pohlaví.

Ak sa chcete s oponentom trošku pohrať, spomeňte mu, že citlivosť a empatia sú základnými elementmi emocionálnej inteligencie, ktorá sa podľa renomovaných prieskumov dostala do prvej päťky najdôležitejších pracovných zručností súčasnosti a blízkej budúcnosti.

 

Ženy samé nechcú lepšie platy, lebo si ich nepýtajú

Aj keď to znie absurdne, aj s takýmito argumentmi sa ženy môžu pri debate o výške platov stretnúť. Dotyčný sa však dopúšťa takzvanej chybnej kauzality. Ak by si aj ženy nepýtali vyššie platy v takej miere ako muži, nemusí to znamenať, že o vyššie platy nestoja. Skôr neveria šanci, že vyšší plat dostanú.

 

Ženy pôjdu na materskú a tak sa do nich neoplatí investovať.

Tento argument je už dnes prekonaný a dokázateľný číslami. Aj váš oponent si ľahko na mieste vygoogli prieskumy, ktoré ukazujú, že zamestnania striedame čoraz rýchlejšie bez ohľadu na pohlavie. Priemerný Slovák podľa prieskumov nevydrží v jednom zamestnaní ani štyri roky. Z toho vyplýva, že je rovnaká šanca, že muž pôjde do iného zamestnania, ako že žena pôjde na materskú „dovolenku“. Zároveň tiež pribúda mužov, ktorí sú na materskej a je možné, že ak sa váš mužský oponent v debate o výške platov zamyslí, spomenie si, že nejaký jeho známy práve na materskej je.

 

Celú debatu o tom, prečo by ženy mali mať rovnaké platové šance ako muži môžete podľa Martina Burgra z Akadémie kritického myslenia uzavrieť jedným elegantným argumentom. Napríklad jeden výskum hovorí, že firmy, ktoré majú v manažmentoch ženy, majú väčšiu pestrosť v prístupe k riešeniam pracovných výziev a preto dosahujú lepšie ekonomické výsledky.