Často počúvam zo všetkých strán, že v tom školstve si ťažko niečo vybojujete, pretože sú tam samé ženy. Matky ťažko pôjdu štrajkovať, keď žiakov vnímajú ako svoje vlastné deti a nevedia si predstaviť, že by im to urobili. Žena, ktorej manžel dobre zarába, a ona musí opravovať písomky a starať sa pritom o deti, na ktoré manžel nemá čas, už potom nemá chuť ani motiváciu riešiť svoje práva a postavenie v práci. Nebudem vyvracať tieto zaužívané schémy a predsudky štatistikami, ani výsledkami prieskumov.  V tých aj tak nikdy nie je celá pravda. 

Moja skúsenosť so ženami v školstve ukázala, že ak sú presvedčené o svojej pravde, tak ich nič nezastaví, kým nedosiahnu svoje. Keď sme, napríklad, v komore učiteľov riešili Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, tak moje kolegyne vyvinuli také úsilie, aby presadili vzdelávací program, ktorý im v praxi vyhovuje, že som bol ohromený.

Dokázali neustále písať, urobiť prieskum, iniciovať stretnutia a rokovania. Často som už ani ja nevládal, keď kolegyne prišli s novým nápadom, čo sa ešte dá a presvedčili ma, aby sme napísali ďalšiu správu či blog. Po mnohých mesiacoch sme spolu dosiahli víťazstvo.

Boli to práve ženy, ktoré nám nechceli dovoliť ukončiť štrajk, keď už sme nevládali a videli, že tentokrát treba ustúpiť. Nový minister školstva si bude musieť dávať veľký pozor potom, čo predviedli jeho predchodcovia. Ak v tom bude pokračovať, tak sa zahráva s ohňom.

V Iniciatíve slovenských učiteľov je prirodzene väčšina žien. Žien, na ktoré žiadne legendy o „mäkkýšoch“ neplatia. Faktom ale je, že naše pani učiteľky v materských školách majú najnižšie ohodnotenie v rámci krajín OECD.

Je na nás mužoch, aby sme naše manželky, matky, sestry, tety a známe presvedčili, že majú obrovskú hodnotu a že ohodnotenie pod hranicou dôstojnosti im nepatrí. Je na nás mužoch povzbudiť ich v presvedčení, že boj za ich pracovné práva nie je hanba, ale normálna vec, ktorá k nim neoddeliteľne patrí. Rovnako ako ich práca, v ktorej sú nenahraditeľné.

Som presvedčený, že moje kolegyne sú silnejšie, húževnatejšie a neoblomnejšie ako zavádzajúce mýty, ktoré my muži o nich šírime. Dajme im pocítiť ich hodnotu a budeme prekvapení, čo dokážu.

 

 (Autor učí hudobnú výchovu a umenie, je šéfom Slovenskej komory učiteľov a lídrom Iniciatívy slovenských učiteľov, ktorá zorganizovala štrajky učiteľov. Za rok 2013 získal ocenenie Biela vrana.)

 

Prečítajte si aj Hlášky z filmov