BRATISLAVA. Priemerná žena na Slovensku má 40 rokov a jeden mesiac. Je teda o vyše tri roky staršia ako priemerný muž. Za posledné dva roky stúpol priemerný vek obyvateľov Slovenska o šesť mesiacov na necelých 40 rokov.

Stredná dĺžka života slovenských mužov je okolo 73 rokov, žien necelých 80. Hovorí o tom Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý prešiel vládou túto stredu.

Podľa správy máme aj menej detí. Kým ešte v roku 1994 pripadali na jednu ženu necelé dve deti, vlani to bolo už len 1,3 dieťaťa. Priemerný vek ženy pri pôrode je 29,4 roka, za posledné dva roky tak stúpol o tri mesiace. Najčastejšie máme deti vo veku od 25 do 34 rokov.

 

 

Index telesnej hmotnosti (BMI)

Vo veku 25 až 64 rokov má optimálnu hmotnosť vyše 43 percent žien, no len niečo vyše tretina mužov. Nadváhu a obezitu má vyše polovica žien a takmer dve tretiny mužov.

Podváhu – teda BMI nižšie ako 18, v tomto veku ma niečo vyše percento žien a tri desatiny percenta mužov. Naopak vo 15 až 24 rokov sa podváha u žien vyskytuje v takmer ôsmych percentách.

Najviac obézni sú ľudia nad 65 rokov. Optimálnu hmotnosť si v tomto veku udrží len necelá tretina žien a pätina mužov.

Zdroj: práva o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014

 

Dbáme o seba

Ženy všeobecne dbajú o svoje zdravia viac, častejšie chodia k lekárovi, chodia na preventívne prehliadky, prevencia má pre ne väčší význam ako pre mužov,“ hovorí poradkyňa na zdravú výživu Michaela Bebová. Muži podľa nej razia teóriu „lepšie je nevedieť“, čo správne nie je. Oveľa častejšie sa u nich vyskytuje kombinácia obezita, pracovný stres, fajčenie, alkohol a nezdravá strava, dodáva.

Ženy podľa Bebovej tiež o niečo viac inklinujú k zdravej strave ako muži. Motiváciou je pre ne aj túžba zostať, čo najdlhšie atraktívna a vo forme, vysvetľuje. Za dlhovekosťou žien môže byť aj pomalšie skracovanie telomér – teda koncových častí chromozómov, ktoré sa vekom u vo väčšine buniek skracujú, vysvetľuje. Tento jav však nie je jednoznačný a stále je ešte predmetom výskumu, dodáva.

To, že ženy majú lepší vzťah k prevencii a častejšie navštevujú lekára, potvrdila aj hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Lenka Skalická. Muži sa podľa nej aj častejšie vystavujú riziku – v nižších vekových skupinách sú u nich práve úrazy jedným z hlavných príčin smrti.

Podľa správy zomierajú muži 1,6 krát častejšie ako ženy. Najviac ich ubúda vo veku 20 až 59 rokov, keď tvoria až 70 percent všetkých úmrtí.

 

 

Ukazovateľ stredná dĺžka života v zdraví ukazuje, že hoci žijeme dlhšie ako muži, oni prežijú viac rokov ako zdraví. Skalická si myslí, že parameter môže byť spracovaný vyhodnotením anketových otázok. „Ženy na dané otázky odpovedajú viac pravdivo a podrobnejšie, toto môže byť príčina, ktorá potom vyhodnotenie skresľuje,“ vysvetľuje.

 

Stredná dĺžka života v zdraví

Ženy vo veku 65 rokov strávia 3,6 roka bez obmedzení v aktivitách, 8,1 roka s čiastočnými obmedzeniami v aktivitách a 6,5 roka s výrazným obmedzením v aktivitách.

Muži v rovnakom veku strávia 4,2 roka bez obmedzení v aktivitách, 6,1 roka s čiastočnými obmedzeniami v aktivitách a 4,4 roka s výrazným obmedzením v aktivitách.

Údaje za rok 2013, Zdroj: práva o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014

 

 

Sladký život

Ročne pribudne na Slovensku okolo 22 tisíc novodiagnostikovaných diabetikov. Pred dvomi rokmi bolo evidovaných takmer 350 tisíc diabetikov – z toho 7 percent žien a 6 percent mužov. Deväť desatín prípadov je cukrovka druhého typu, čiže získaná. Okrem genetickej predispozície sú hlavnými faktormi vzniku nadváha až obezita a tiež slabá fyzická aktivita.

Štatistika naznačuje aj vyšší výskyt cukrovky u žien. Skalická sa domnieva, že tým je zodpovednejší postoj žien k svojmu zdraviu. „Táto choroba totiž dlhodobo prebieha latentne a jej skoršie štádiá sa dajú zistiť len pri návšteve lekára, ktorej sa mnohí muži dôsledne vyhýbajú,“ hovorí.

Cukrovka druhého typu sa najčastejšie diagnostikuje vo vekovej skupine 55 až 65 ročných, vysvetľuje. A práve v tomto veku sa podľa nej u žien vyskytuje obezita spojená s nízkou fyzickou aktivitou častejšie ako u mužov. Vplyv môžu mať aj hormonálne zmeny v rámci menopauzy, dodáva.

To, prečo sú ženy náchylnejšie na cukrovku ako muži sa podľa Bebovej zatiaľ presne nevie. „Veľkú úlohu zohráva genetika ako štartovací bod a tiež životný štýl,“ hovorí. Cukrovka je v posledných rokoch celosvetovým problémom číslo jedna, upozorňuje. Ženám radí zodpovedne chodiť na odbery krvi, ktoré môžu cukrovku odhaliť skôr ako sa objavia prvé príznaky. „Ak žena vie, že má k nej sklony, zdravou životosprávou je možné riziko oddialiť,“ hovorí.

 

Najčastejšie choroby podľa vypísaných dlhodobých PN

Muži

choroby dýchacej sústavy 30,4 %

choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva 25,26 %

poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin mimo výkonu zamestnania 12,11 %

choroby tráviacej ústavy 6,9 %

choroby obehovej sústavy 4,95 %

 

Ženy

choroby dýchacej sústavy 35,01 %

choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva 21,34 %

choroby močovej a pohlavnej sústavy 6,41 %

choroby tráviacej ústavy 6,11 %

poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin mimo výkonu zamestnania 5,56 %

 

Vlani bolo vypísaných celkovo takmer 650 tisíc péeniek – teda každý štvrtý poistenec bol aspoň raz chorý. Za posledné dva roky tak počet práceneschopných oproti rokom predtým v priemere približne o 50 tisíc prípadov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa 

Prečítajte si aj Naučte sa šetriť cukrom v kuchyni

 

 

Ďakujeme, že ste článok dočítali až do konca. V tejto chvíli už pripravujeme ďalší.

podporte nás a vyhrajte

Spoplatnené s PlatbaMobilom.sk.