Konferencie Tedx existujú už 33 rokov. Vystupujú na nich zaujímaví ľudia z rôznych oblastí spoločenského života. Hlavným cieľom konferencií  je zdieľanie „myšlienok, ktoré sú hodné šírenia“. V rámci 8. ročníka TedxBratislava vystúpil rekordný počet rečníčok. Prinášame najzaujímavejšie myšlienky konferencie.

 

„Dnes už nestojíme pred migráciami ako nejakou úplne novou skutočnosťou. Ona iba nepatrí do našej osobnej životnej skúsenosti. Túto skutočnosť možno nahradiť skúsenosťami celého ľudstva a to poznaním histórie.“  Jarmila Bednaříková, historička.

 

„Aj žena pracujúca v sexbiznise môže byť na seba hrdá.“ Iveta Chovancová, terénna sociálna pracovníčka

 

„Maďarčina je ako rubikova kocka. Má samé predpony a prípony. Niet divu, že ju vymyslel Maďar.“ Lucia Molnár Satinská, jazykovedkyňa.

 

 

„Sú jazyky, ktoré nám otvárajú 13. komnaty, a tiež jazyky, v ktorých sú zakliate príbehy ľudí. “ Lucia Molnár Satinská, jazykovedkyňa.

 

 

 

„Opakovanie je matkou manipulácie.“ Jarmila Bednaříková, historička.

 

„Niekedy nie je nič lepšie, ako dostať facku v priamom prenose  a vidieť, ako vaše rozhodnutia a činy ovplyvňujú zvyšok sveta.“ Patrícia Černáková, permakultúrna dizajnérka.  


TEDxBratilava 2017. Foto - autorka

 

„Hovorí sa o nás, že sme veľmi pohostinný národ. Veľmi radi vítame ľudí na letiskách s chlebíkom a so soľou, ale iba tých, čo tu chceme. Čiže naša pohostinnosť je len oddiaľ-potiaľ. Niektorých namiesto toho chleba vítame tehličkami.“ Ivana Šáteková, výtvarníčka

 

„Som tu, aby som bola aktívna, chodím medzi mládež, to je moja veľká radosť. Rozprávam im, ako nemajú ľudí dávať do vriec podľa národnosti, rasy, náboženstva či rodovej príslušnosti, ale podľa toho akí sú. Ja sama, keď som sa po vojne dívala do očí ľuďom, pýtala som sa sama seba, ty by si ma udal?“ Eva Mosnáková, vojnová pamätníčka.

 

.

Prečítajte si aj Chovancová: Ženy v sexbiznise majú rovnaké práva ako ostatné ženy