V dnešnej pracovnej dobe je podstatné hľadať nové a kreatívne spôsoby, ktoré budú mať za následok zlepšenie tvorivosti a pozitívny vplyv na zdravie zamestnancov, aby sa zvýšila ich produktivita. Je to, samozrejme, ale spojenie viacerých vecí, ako napríklad moderných technológií, vzdelávacích príležitostí, relaxácie, zdravého životného štýlu.

Svoje čaro môže mať aj teambuilding pre zamestnancov, kde sa všetky vzťahy dokážu prehĺbiť. Toto všetko môže priniesť veľké výhody nielen jednotlivcom, ale aj celému tímu.

Možnosti vzdelávania

Vzdelávanie zamestnancov je kľúčom k zlepšeniu ich tvorivosti a inovatívneho myslenia. Online kurzy poskytujú flexibilitu a široký výber tém, čo podporuje všestranný rozvoj. Existuje už nespočetné množstvo rôznych platforiem, ktoré ponúkajú kvalitné kurzy. Výber kurzov zo strany zamestnávateľa závisí samozrejme od konkrétnej práce ale skutočne je z čoho vyberať.

Pre IT sféru, kurzy programovania, pre grafikov - kurz grafického dizajnu, pre zlepšenie komunikácie v cudzom jazyku zas jazykové kurzy a tak ďalej. Ďalšou z možností sú workshopy a semináre, ktoré umožňujú praktické učenie a experimentovanie s novými technikami. Všetky tieto vzdelávacie možnosti vedú k vyššej produktivite zamestnancov, ich spokojnosti a inovácii na pracovisku, no a toto všetko vedie k dobrému a zdravému pracovnému prostrediu.

Podpora fyzickej aktivity

Nedeje sa všetko len v práci. Človek si často nosí prácu so sebou domov, a myslí na ňu aj mimo svojho pracovného času. Ale to nie je samozrejme vždy to najlepšie znamenie. V takýchto prípadoch je možnosť vyhorenia veľmi vysoká, a preto zo strany zamestnávateľa nie je nikdy na škodu, ak zamestnancom môže poskytnúť nejaké benefity či príspevky, ktoré sa týkajú fyzických aktivít.

Pri športe alebo iných fyzických aktivitách dokáže človek najlepšie vyventilovať nervy, stres, zresetovať mozog, a čuduj sa svet, prísť aj na nové nápady.

Moderné technológie

Integrácia moderných technológií do pracovného prostredia môže výrazne zvýšiť tvorivosť zamestnancov. Nástroje ako 3D lasery a automatizácia umožňujú rýchlu výrobu prototypov, virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) môžu vytvárať imerzívne školenia a simulácie, ktoré rozširujú možnosti učenia a kreatívneho riešenia problémov.

Začlenenie umelej inteligencie (AI) môže zautomatizovať niektoré úlohy a podobne. Rôzne digitálne kolaboratívne platformy môžu vo firmách uľahčovať komunikáciu a tímovú prácu, čo podporuje zdieľanie nápadov a spoluprácu na diaľku a naprieč oddeleniami.

Začlenenie všemožných moderných technológií vedie k zvýšeniu produktivity, zlepšeniu pracovných procesov a vytváraniu inovatívnych riešení.

Relaxačné a oddychové zóny

Ľudia nie sú stroje, ktoré sú schopné nepretržite pracovať a sústrediť sa na prácu napríklad 8 hodín vkuse. Človek občas potrebuje vyventilovať, odpútať sa od práce a ísť si aspoň na pár minút vyvetrať hlavu a prísť na iné myšlienky. V mnohých korporátnych firmách sú preto zavedené rôzne relaxačné alebo herné zóny, kde sa zamestnanci môžu ísť počas práce trochu zabaviť a oddýchnuť si. Samozrejme, práca urobená byť musí, ale pokiaľ budú mať šancu ísť si od nej oddýchnuť, zabaviť sa aj s ostatnými kolegami, budú mať do nej aj väčší entuziazmus.

Samozrejme v týchto miestnostiach nesmú chýbať aj nejaké tie kávovary alebo napríklad snack bary, kde si môžu doplniť energiu v podobe kofeínu alebo čokolády. V niektorých firmách si zamestnanci môžu dať napríklad aj CBD produkty, vďaka ktorým zatočia so stresom v prípade vypätého pracovného obdobia. 

Teambuildingy

Relaxačné pobyty v prírode sú ďalším spôsobom, ako sa dá podporiť zdravie a pohoda zamestnancov. Ubytovanie v chatkách niekde v krásnej prírode s možnosťou wellnessu poskytuje ideálnu príležitosť na únik od každodenného stresu a umožňuje zamestnancom načerpať nové sily. Skvelá lokalita môže byť ubytovanie v Jasnej v Demänovskej doline. Hlavne, ak sa robí teambuilding v zime, kvôli blízkosti zjazdoviek a v lete zas pre milovníkov turistiky. Prírodné prostredie a pokoj môžu výrazne prispieť k zlepšeniu duševného zdravia.

Organizovanie firemných akcií môže byť zároveň skvelou príležitosťou na posilnenie tímového ducha. Spoločné aktivity, ako sú túry, lyžovanie, opekanie pri ohni, môžu pomôcť vytvoriť silnejšie vzťahy medzi zamestnancami a zvýšiť ich angažovanosť.

Starostlivosť o zdravie

Starostlivosť o zdravie zamestnancov je kľúčovým faktorom pre ich spokojnosť a produktivitu. A hlavne zamestnávatelia by mali tiež dbať aj o to, aby boli ich zamestnanci zdraví a produktívni, a preto nie je na škodu, aby im ponúkli nejaké tie zdravotné výhody.

Pravidelné zdravotné prehliadky sú základným benefitom, ktorý pomáha včas identifikovať a riešiť zdravotné problémy. Tieto prehliadky poskytujú zamestnancom istotu, že ich zdravie je sledované, alebo že sa v prípade rizikových prác, zdravie nezhoršuje.

Očné vyšetrenia sú dôležité pre zamestnancov, ktorí trávia veľa času pri počítači. Problémy ako ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus a iné síce vedia potrápiť, ale dajú sa aj celkom rýchlo a efektívne vyriešiť vďaka operácii. Zabezpečenie pravidelných očných vyšetrení môže predísť problémom so zrakom a zlepšiť komfort pri práci.

Programy na podporu duševného zdravia môžu zahŕňať poradenstvo, workshopy o zvládaní stresu a prístup k terapeutickým službám. Duševná pohoda je kľúčová pre udržanie vysokej produktivity a pozitívneho pracovného prostredia a hlavne v tejto dobe, kedy sme všetci pod stresom, tlakom a žijeme rýchlu dobu.