Takmer všetci máme aspoň akú-takú predstavu o našej budúcnosti, o tom, kde sa vlastne o niekoľko rokov vidíme, a taktiež máme aj nejaké tie sny, ktoré chceme dosiahnuť. Tie môžu byť, samozrejme, v osobnom živote, ale taktiež hlavne v pracovnom živote. No a možno aj práve vy máte cieľ, stať sa tým dobrým a hlavne úspešným manažérom. A pokiaľ ste ešte len na začiatku svojej kariéry, a máte tento sen, rozhodne sa ho držte.

V tomto článku vám predstavíme bližšie túto pozíciu, aké schopnosti by mal mať dobrý manažér alebo manažérka, a že v prípade, že chcete riadiť nejaké projekty, kurz projektový manažment nebude krokom vedľa. Taktiež sa dozviete aj tipy, ako sa z vás môže stať dobrý manažér, a akým chybám by ste sa ako manažér mali rozhodne vyhnúť.

Kto je manažér/ manažérka a niečo viac o tejto pozícii

Ak sa povie slovo manažér alebo manažérka, všetci vidia vysoko postaveného človeka s dobrým platom. Avšak manažérska pozícia neznamená len vyššiu úroveň v organizačnej hierarchii. Ak by sme mali túto pozíciu definovať, je to v podstate taký komplexný súbor zodpovedností spojených s vedením ľudí a dosahovaním organizačných cieľov. Nie je to len tak med lízať, ako si možno väčšina ľudí myslí.

Zodpovednosť je celkom veľká ťarcha, ktorú si tento človek so sebou musí niesť, a nie je to len zodpovednosť za prácu a výkon, ale je taktiež zodpovedný aj za ľudí, ktorých vedie. Umenie manažérstva zahŕňa nielen technické znalosti, ale aj schopnosť viesť a inšpirovať ostatných k úspechu. Dobrý manažér či manažérka musí mať na túto pozíciu predispozície, hold, pravda je taká, že nie každý je hodný tejto pracovnej pozície. Aký by mal byť teda dobrý manažér/manažérka?

Schopnosti, ktoré by mal mať každý dobrý manažér/manažérka

Byť dobrým vedúcim alebo vedúcou, to nie je len tak. Je potrebné, aby človek, ktorý je na tejto pozícii, alebo, ktorý si robí zálusk na túto pozíciu, mal aj niekoľko vlastností, ktoré robia manažéra manažérom. Tých vlastností, ktorými by mal človek na tejto pracovnej pozícii disponovať je fakt veľa. Asertivita, kreativita, oddanosť, zmysel pre pochopenie, pre humor, spravodlivosť, vízia a tak by sme mohli pokračovať ďalej. My vám však uvedieme len niekoľko z nich.

Komunikatívnosť

Jednou z najzákladnejších a zároveň najdôležitejších schopností je efektívna komunikácia. Dobrý manažér alebo manažérka musí byť schopný jasne a presne vyjadriť svoje myšlienky, inštrukcie a aj to, aké má očakávania. So svojimi zamestnancami by mal manažér komunikovať jasne, zrozumiteľne a motivačne. Ale nie je to len o rozdávaní nejakých úloh a príkazov. Komunikácia by mala byť aj ľudská, to znamená, že dobrý manažér alebo manažérka musí vedieť aj počúvať potreby svojich zamestnancov a rovnako dobre na nich aj reagovať.

Vedenie svojho tímu

V prvom rade tu musíme dať na pravú mieru, že manažér alebo manažérka by nemal byť len niekto, kto delí úlohy medzi zamestnancov, rozkazuje a hovorí, čo majú robiť. Je to v podstate líder, a práve líder má za úlohu inšpirovať, motivovať svojich zamestnancov k takému výkonu, ktorý bude dostatočne dosahovať vymedzené ciele.

Takže pri tomto, samozrejme, nesmie chýbať budovanie tímovej atmosféry, motivácia a taktiež aj kvalitný feedback. Jeho úlohou je taktiež pochopiť silné stránky každého jednotlivca, ktoré následne dokáže integrovať pre maximálny prínos organizácii. 

Rozhodovanie je základ

Čas od času sa stáva, že manažér alebo manažérka občas proste čelí výzvam, ktoré majú významný dosah na organizáciu. No a v súvislosti s tým musí mať rozhodne schopnosť rýchlo a efektívne rozhodovať sa. Samozrejme, spolu s týmto rozhodovaním berie do úvahy rôzne faktory a dôsledky, ktoré môžu nastať. Dobrý manažér či manažérka by mal byť schopný analyzovať situácie, vážiť možnosti a robiť informované rozhodnutia.

Organizačné schopnosti

Organizácia a dobré plánovanie, to je alfa-omega. Takže dobrý manažér či manažérka by mal byť aj majstrami organizácie. To zahŕňa schopnosť efektívne plánovať čas, zdroje a priority. Manažéri by mali byť schopní rýchlo sa prispôsobiť zmenám v prostredí a riadiť projekty a úlohy s jasným cieľom. Preto je nevyhnutné ovládať aj projektový manažment

Úprimnosť je nadovšetko

Úprimnosť by mala byť samozrejmosťou, všade. Nie len v pracovnej sfére, ale taktiež aj v pracovnej. Keď chcete byť dobrým manažérom, pochopiteľne nemôžete svojich zamestnancov ťahať za nos a zavádzať ich. Jedno je vždy pravda, a to, že lož má krátke nohy a vždy vyjde najavo. Aj zamestnanci si budú vždy viac vážiť takého šéfa alebo šéfku, čo nechodí okolo horúcej kaše a nezavádza, ale vždy povie všetko na rovinu tak, ako to je. Pokiaľ viete, že napríklad nebudete môcť dať svojim zamestnancom benefity, proste im to povedzte priamo. Zamestnanci vo vás musia mať dôveru, tak ako vy by ste mali mať dôveru v nich. Len v takom prípade bude všetko fungovať tak, ako má.

Empatia

Dobrému lídrovi či líderke by rozhodne nemala chýbať empatia. Ide v podstate o takú schopnosť postaviť sa a vcítiť sa do pozície ostatných a pochopiť ich pocity a perspektívu. Najlepší manažér nie je len vodca, ale aj partner, ktorý si uvedomuje individuálne potreby svojich zamestnancov a vedie ich k lepším výkonom prostredníctvom pochopenia a podpory.

S týmito schopnosťami a vlastnosťami, ktoré by mal mať dobrý líder a manažér, by sme mohli pokračovať fakt veľmi dlho. Celkovo by mal byť úspešný a dobrý manažér alebo manažérka komplexnou osobnosťou, spojením ľudských vlastností a profesionálnych zručností. Nie je to iba výkonný pracovník, ale hlavne vodca srdcom a rozumom, ktorý svojou výnimočnosťou a silnou povahou dokáže kreovať silnú a prosperujúcu spoločnosť s dobrou atmosférou.

Ako nadobudnúť tieto schopnosti a stať sa manažérom?

Vzdelávajte sa. Neustále vzdelávanie je kľúčové pre rozvoj manažérskych schopností, ale nie len pre rozvoj schopností ale taktiež aj pre získanie rôznych vedomostí a prehľadu. Manažérske kurzy alebo webináre sú skvelou možnosťou, ako môžete získať dostatok informácií, týkajúce sa vedenia ľudí.

Praktické skúsenosti. Vyhľadávajte situácie, kde môžete zobrať do rúk opraty. Zapojte sa do projektov, kde môžete rozvíjať a uplatňovať svoje manažérske schopnosti. 

Mentorstvo je tiež z možností. Skúste si pohľadať skúseného mentora, ktorý vám dá cenné rady a spätnú väzbu. Mentorstvo je silným nástrojom na rýchlejší rozvoj manažérskych schopností.

Akých chýb sa často dopúšťajú manažéri?

Ak sa chcete stať dobrým a úspešným manažérom či manažérkou, musíte sa rozhodne vyvarovať aj chybám, ktoré robia zlí manažéri, alebo ľudia, ktorí sa na túto pracovnú pozíciu až tak nehodia. Tieto chyby môžu mať negatívny vplyv na výkonnosť a efektívnosť tímu a organizácie. Samozrejme, týchto chýb môže byť viac než dosť, no napríklad jednou z častých chýb je nedostatočná komunikácia, čo vedie k nedorozumeniam a zníženej motivácii zamestnancov. Bežnou chybou je tiež neefektívne riadenie času, kedy manažéri strácajú čas na nepodstatné úlohy a zanedbávajú priority.

Častou chybou je aj zlé delegovania úloh, no a práve to vedie k preťaženiu manažéra a nedostatočnému využívaniu schopností ľudí v tíme. Zneužívanie svojej pozície a nedostatočné počúvanie názorov podriadených sú taktiež obrovské kiksy. Často sa stáva aj to, že manažér nedokáže riešiť dobre konflikty, nedokáže si zachovať chladnú hlavu a nevie vytvárať zdravé a pozitívne pracovné prostredie. 

Cesta k úspešnému manažérstvu nie je jednoduchá, to je potrebné si uvedomiť. Ale táto cesta je naplnená možnosťami na rast a rozvoj. Nie je to niečo nedosiahnuteľné. S odhodlaním, vzdelávaním a praxou sa človek skutočne môže stať dobrým manažérom alebo manažérkou. Avšak, je potrebné uvedomiť si, že nie každý jeden človek má predispozície na to, aby sa manažérom či manažérkou stal.