Prečo sa venujete hlavne nerovnosti žien a mužov?

„Je to prvýkrát, čo by som tému nerovnosti pohlaví nazvala svojou špecifikáciou. Na univerzite som sa nevenovala politickým vedám a biznisu a potom som v tejto sfére dlhodobo pracovala. No je pravda, že ľudia si ma už spájajú v prvom rade s touto témou. Môj primárny záujem z nej spravil život sám.“

 

Ako?

„Nehľadajte za tým nič filmovo dramatické. Počas finančnej krízy, ktorá nás pred pár rokmi zasiahla, som v predchádzajúcej práci stratila dva veľké kontrakty, čo som považovala za impulz začať niekde inde a úplne od nuly. Prešla som si celým tým procesom, kedy som sa spytovala sama seba, čo budem robiť ďalej, čomu sa mám začať venovať, čo ma úprimne zaujíma, v čom by som bola dobrá a osožná. Zároveň som chodila po Bruseli s doširoka otvorenými očami, hľadala podnety, prijímala impulzy a všímala si možnosti sebarealizácie a užitočnosti pre spoločnosť.“ 

 

Odkiaľ prišiel rozhodujúci stimul?

„Vyskočil na mňa priamo z e-mailovej schránky (smiech). Bolo to práve v čase, keď som si začala uvedomovať, že vlastne žijem v metropole, ktorá je hlavným mestom celej Európskej únie a epicentrom všetkých jej inštitúcii, s ktorými by bolo možné spolupracovať. No a práve vtedy som dostala od kamarátky e-mail vyzývajúci ľudí, aby prispeli k vzniku lepších štartovacích podmienok pre dievčatá v rôznych nových odvetviach. A bola som na palube. Spĺňala som všetky podmienky. Jednak som vyštudovala vedné odbory a prakticky som sa im desať rokov venovala a jednak som celý život ženou. Takže som si k téme hneď našla dôverný vzťah.“

 

Čo boli prvé kroky?

„Hľadala som príležitosti na rozvoj žien v pracovnej sfére na individuálnej báze. Čo je tak trochu opak toho, ako sa to zvyčajne robí. Legislatíva zvyčajne rieši takéto otázky schematicky, všeobecne a celoplošne.  

 

 

Prečo ste si ako nástroj na posilnenie postavenia žien vybrali práve oblasť digitálnych technológii?

„Digitálne technológie sú prierezom všetkých vecí, v ktorých by ženy excelovali, keby k tomu boli vedené alebo keby im to aspoň bolo umožnené tak ako mužom. Preto pracujem primárne na projektoch, vďaka ktorým dievčatá získajú nadšenie pre tieto oblasti, pre ich štúdium a čo je najdôležitejšie, aj pre ich praktické vykonávanie. Naozaj verím tomu, že digitálne technológie sú budúcnosťou žien.“

 

Nie ste tak trochu osamelou vizionárkou? 

„Práveže mám dojem, že je nás každým dňom viac a viac. Vďaka za to! Pretože aj to je jeden z dôvodov, vďaka ktorému sa s takou vervou venujem projektu inQube a s entuziazmom zdokonaľujem špeciálny priestor naň určený.“  

 

O čom presne je inQube?
„Ide o akési digitálne laboratórium a pracovné zázemie pre dievčatá a ženy. Nájdu tu všetko, aby sa raz mohli realizovať v dvoch lukratívnych odvetviach, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť stať sa opäť exkluzívne mužskou doménou, tak ako to bolo v prípade informačnej revolúcie – hovorím o digitálnych technológiách a bio technológiách.“ 

 

Existujú takéto podporné „sci-fi“ laboratória aj inde vo svete? 
„Nikde. Pár podobných, jednoduchších projektov je možné nájsť v USA, ale to je všetko. InQube je jednou z prvých platforiem a on-line komunitných centier svojho druhu.“ 

 

 

Čo je to inQube?

inQube je prvou európskou sieťou na podporu žien vo sfére digitálneho riadenia, digitálnych technológii a podnikania v digitálnej sfére. Platforma inQube tvorí exkluzívnu komunitu žien podnikateliek, mentorov, obchodných poradcov, odborníkov a investorov, ktorí v tomto unikátnom priestore zdieľajú zdroje, skúsenosti, nápady a know-how potrebné na preklenutie priepasti medzi ženami a digitálnou érou. 

 

 

Akým spôsobom motivujete a mobilizujete dievčatá pod hlavičkou inQube?
„Zbavujeme ich zábran a nízkeho sebavedomia, spájame ich s odborníkmi, poskytujeme im kľúč k samotnými vedomostiam i poradenstvu – napríklad podnikateľskému, finančnému, daňovému a právnemu.“  

 

 

 

Aké sú vaše výsledky po pilotnom roku fungovania?

„InQube bol oficiálne spustený minulý rok a v dobe rozbehu fungoval najmä na báze workshopov a menších podujatí. Zorganizovali sme dovedna sedem takýchto akcií. Venovali sme sa zmene myslenia, motivácii k podnikaniu a podobne. Považujem ich za sľubný začiatok.“ 

 

Čo vás brzdí najviac?

Žiaľ, existenciu nám výrazne sťažujú dva faktory. Predsudky a prvotná nedôverčivosť zo strany našej potenciálnej „klientely“ a finančné zdroje.“

 

Ako to riešite?

„Odpoveďou na prvú prekážku je marketing. Napríklad som musela premenovať a reštrukturalizovať názvy a témy niektorých workshopov, lebo inak by dievčatá odradili ešte prv, než by sa začali. Boli by ste prekvapené, koľko žien vydesí napríklad pár príliš odborných alebo „mužsky znejúcich“ slovných spojení. Hneď si povedia, že na niečo také nemajú a túto cestu vyhodnotia ako definitívne zatarasenú. Čo sa týka ekonomickej stránky veci, ako mimovládna organizácia fungujeme najmä z príspevkov. S rozpočtom to teda býva väčšinou tuhý boj.“

 

 

 

Kto sú vaši investori?

„Rovnako zmýšľajúci ľudia. Nemôžete mať silnú ženskú komunitu bez ženských investorov. A tak nám pomáhajú najmä ženy podnikateľky, charitatívni investori alebo ženy z oboru, ktoré už viac nechcú byť súčasťou tejto hry. Každopádne, aby sme mohli ďalej rásť a rozvíjať sa, uvítame akúkoľvek podporu.“

 

Súčasťou akých hier nechcú byť?

„Je to ako sexistický, agresívny, vysoko selektívny a nepriestrelne uzavretý pánsky klub, kde sa do istých pracovných sfér už celé desaťročia dostáva jeden typ mužov – belosi s vyšším vzdelaním, z vyšších spoločenských priečok, dokonca aj s istým typom vzhľadu a s istým typom žargónu.“

 

Dá sa poraziť takú silnú tradíciu s dlhou históriou?

„Nepopieram, uvedomujem si, no nevzdávam sa. Viem, že ak chcem spraviť aspoň nejaké (po)kroky, musím pracovať na oboch koncoch spektra súčasne. Preto vzdelávam dospelé ženy a zároveň sa snažím meniť myslenie mladých dievčat. Povzbudzujem ich a vysvetľujem im, že nie je nemožné a tobôž nie hanebné, realizovať sa v takzvaných mužských sférach, podporujem ich sebavedomie a dbám na to, aby pochopili, že rovnosť je možná a raz bude i reálne fungujúca.“

 

Avšak len v hlavnom meste Európskej únie?

„Brusel je zatiaľ prvým miestom našej činnosti. Budúcnosť ukáže, či sa nám podarí rozšíriť pôsobenie aj do ďalších európskych metropol. Teoreticky už o tom uvažujeme.“

 

Prečítajte si tiež Kiskovci lákajú ženy do mužského sveta IT