Aké sú príčiny platových rozdielov medzi mužmi a ženami? Čo bráni kariére žien? Ako zmenila antikoncepčná tabletka trh práce?

Americká ekonómka Claudia Goldinová skúmala vývoj na trhu práce v priebehu 200 rokov a priniesla "prvý komplexný opis príjmov a účasti žien na trhu práce v priebehu storočí".  Za tento priekopnícky výskum získala 77-ročná profesorka Harvardskej univerzity Nobelovu cenu za ekonómiu.

Claudia Goldinová má Nobelovu cenu za ekonómiu

Sama je dôkazom nerovného prístupu k ženám. Po Elinor Ostromovej v roku 2009 a Esther Duflovej v roku 2019 je len treťou vedkyňou, ktorá získala Nobelovu cenu v oblasti ekonómie, v ktorej stále dominujú muži. Je zároveň prvou ženou, ktorá bola vybraná ako individuálna laureátka v tejto kategórii.

Claudia Goldinová sa venovala skúmaniu zárobkov žien, rastúcemu zapojeniu žien na pracovnom trhu i pretrvávajúcim rozdielom v odmenách mužov a žien. Jadrom jej analýzy je model, v ktorom sú ženy pri výbere profesie stále limitované manželstvom a zodpovednosťou za domácnosť a rodinu. Švédska Kráľovská akadémia vied pri vyhlasovaní ceny uviedla, že Goldinová významne prispela k lepšiemu pochopeniu fungovania ženského trhu práce.

Goldvinová preukázala, že účasť žien na trhu práce sa za 200 rokov nezvýšila, ale pripomína U-krivku. Účasť vydatých žien na pracovnom živote sa najprv znížila počas prechodu z poľnohospodárskej do priemyselnej spoločnosti a potom sa opäť zvýšila s rastom sektora služieb.

Najvyššie rozdiely po prvom dieťati 

Napriek americkému hospodárskemu rastu aj stále rastúcemu počtu zamestnaných žien sa však dlhodobo neznižovali rozdiely v zárobkoch mužov a žien. Značnú časť mzdových rozdielov je podľa mnohých ekonómov možné vysvetliť rozdieloch vo vzdelaní aj v konkrétnych povolaniach. Goldinová však ukázala, že rozdiely medzi mužmi a ženami sú aj v rovnakom povolaní a podľa nej z veľkej časti začínajú vznikať v čase narodenia prvého dieťaťa.

Goldinová sa domnieva, že mladé ženy do veľkej miery formujú predchádzajúce generácie žien (matiek), ktoré sa do práce vrátili až potom, čo ich potomkovia vyrástli. Pokiaľ tento trend bude podľa Goldinovej pretrvávať, budú sa platové rozdiely medzi pohlaviami znižovať len veľmi pomaly.

„Jej výskum nám poskytol nové a často prekvapujúce poznatky o historickej a súčasnej úlohe žien na trhu práce,“ uviedla kráľovská akadémia. Jedným z výsledkov je zistenie, že rastúci podiel žien na trhu práce dlhodobo takmer neznižuje rozdiely v príjmoch s mužmi.

"Podľa Goldinovej je súčasťou vysvetlenia to, že rozhodnutia o vzdelaní, ktoré ovplyvňujú celoživotné kariérne vyhliadky, sa robia v relatívne mladom veku," uviedli porotcovia.

Platové rozdiely sú problémom aj u nás. Rozdiel medzi mzdami mužov a žien na Slovensku patrí stále k najvyšším v krajinách Európskej únie.  Čísla vyjadrujúce platovú nerovnosť sa pohybujú od 4 po 25 percent. Neovplyvňujú len životy žien, ale aj chod ekonomiky. 

Antikoncepčná tabletka zmenila trh práce

Goldinová vo svojom výskume tvrdí, že revolučné zmeny v účasti žien na trhu práce priniesla antikoncepčná pilulka, vďaka ktorej mali ženy v od 20. storočia možnosť lepšie plánovať svoju kariéru. Hormonálna antikoncepcia podľa Goldinovej dala ženám možnosť posunúť vek, kedy vstupujú do manželstva, aj keď sa následne stávajú matkami, čo zásadne ovplyvnilo ich profesijný život. Získali čas, ktorý môžu venovať nadobúdaniu profesijných skúseností a ďalšiemu rastu.

Goldinová bola „prekvapená a veľmi, veľmi šťastná“, keď jej povedal o jej ocenení, povedal generálny tajomník akadémie Hans Ellegren. "Od malička som bola detektívom," povedala Goldinová v telefonickom rozhovore zverejnenom na kanáli Nobelovej ceny). Najprv sa chcela stať bakteriologičkou, no potom sa dostala k práci s množstvom dát a archívnych materiálov. "Byť detektívom znamená, že máte otázku," povedala Goldinová.

"Detektív vždy verí, že existuje spôsob, ako nájsť odpoveď, a tak som vždy robil prieskum."