Občianske združenie Trust Women predstavilo novú kampaň I See Me, ktorá sa venuje téme ženskej sebahodnoty. Chce zvýšiť povedomie o jej vplyve na osobnostný a kariérny rast. Projekt podporuje ženy a inšpiruje ich kladne vnímať samé seba bez neustáleho porovnávania sa s ostatnými. Rozprávali sme sa s autorkou kampane Evou Vaľovskou, jednou zo zakladateliek iniciatívy Trust Women.

Prečo ste sa v rámci projektu "I See Me" rozhodli zamerať práve na tému ženskej sebahodnoty?

“Myšlienka vznikla na základe môjho osobného prežívania a pozorovania v rámci práce v Trust Women i mimo nej. Po tom, ako som niekoľko rokov pozorovala, že výnimočné ženy, ktoré môžu mať deti, fungujúcu domácnosť, svoju vlastnú prosperujúcu firmu a doktorát z neviem čoho, rozprávať piatimi jazykmi a robiť na požiadanie mlynské kolá, dokážu o sebe neustále pochybovať a klásť na seba ešte vyššie nároky. Zistila som, že spochybňovať sa dokážeme každá, či už ako právnička alebo matka na materskej. Stretnúť autentickú ženu, ktorá o sebe rozpráva s hrdosťou bolo skôr výnimkou. Prizvala som k tejto téme ďalších odborníkov a ukázalo sa, že téma sebahodnoty je kľúčovou témou a spoločným menovateľom pre všetko, za čím Trust Women stojí – od osobnostného či kariérneho rozvoja, dosiahnutie rovnosti pohlaví a veľmi dôležitá pre to, aby sme sa ako ženy jednoducho mali dobre a boli takými, akými chceme naozaj byť.”

Ako Vy osobne vnímate sebahodnotu ľudí?

“Vychádzajúc len s osobného pozorovania a odborného dotyku s touto témou počas niekoľkomesačnej prípravy kampane musím povedať, že pojem sebahodnota nie je pre ľudí veľmi jasný. Pochopiteľne, každý si pod týmto pojmom predstavíme niečo iné, v závislosti možno aj od toho, čo nás v tomto kontexte páli najviac. Čo je však zaujímavé, že sebahodnota sa často zamieňa s pojmom sebavedomie. Je to veľmi zradné, pretože človek sa môže navonok prejavovať veľmi sebavedomo, svoju sebahodnotu však môže mať nízku. Pre mňa je človek s vysokou sebahodnotou ten, kto je vyrovnaný. V kontakte sám so sebou, svojimi silnými i slabými stránkami. Niekto, kto načúva svojmu kritikovi, ale vie byť k sebe zároveň láskavý.  A nemusí z neho na prvú sršať dávka sebavedomia a kvalitných prezentačných schopností. Nemá totiž potrebu žiariť pre okolie a čokoľvek komukoľvek dokazovať. Osobne som mala to šťastie zopár takých stretnúť- mužov aj ženy.”

Prečo nie je táto hodnota pre ženy tak prirodzená - že sa ju častokrát musia učiť celý život?

“Naopak, ja si myslím, že ona je prirodzená, len je potlačená – vplyvom výchovy, spoločenským tlakom a kultúrou a systémom, v ktorom žijeme, vzťahmi atď. Počas debát s odborníkmi sa mi stalo, že som bola upozornená, že sebahodnota nie je niečo, čo sa vyberieme niekam hľadať a zrazu to nájdeme. Ako dievčatá sebahodnotu prirodzene máme. Keď dospievame, v mnohých prípadoch sa stáva, že stratíme kontakt samé so sebou a prekryjeme naše potreby, slobodu a vôbec prirodzenosť niečim iným – tlakom, kritikou, prevzatými názormi na seba, nálepkami alebo potrebou byť prijaté. A teda nie je toho málo, čo všetko si na seba necháme nalepiť. A v tomto celom opäť nájsť samé seba je dlhý a môže to byť aj bolestivý proces.”

Kampaň "I See Me". Foto - Veronika Š. Pilátová

Mení sa to vekom žien? Sú na tom dcéry so sebahodnotou lepšie ako ich mamy?

“Štúdie naznačujú, že dievčatám vo veku asi 9 rokov začína sebahodnota klesať postupne ako sa dostávajú do adolescentného veku, kde potom medzi 15 a 20 rokom opäť začne stúpať a vrcholí medzi 50-60 rokom. Podľa mňa je tam veľa individuálnych faktorov, ktoré vstupujú do toho ako sa naše dcéry vnímajú z pohľadu vlastnej sebahodnoty. Vstupuje do toho napríklad typ výchovy, alebo dnes už veľmi významný vplyv sociálnych médií a zobrazovaný ideál krásy a neskôr systémové bariéry ako definícia úspechu a prototyp úspešného človeka, dokonalej matky a podobne. Musím ale zdôrazniť, že nie som odborník, menujem len naštudované fakty a moje pozorovania. Zaujímavé by bolo možno aj generačné porovnanie, kde štúdie naznačujú klesajúci trend sebahodnoty žien, práve vďaka vplyvu médií, enormného tlaku doby na to, čo ako ženy máme zvládať a aké máme byť. A určite hrá svoju rolu aj fakt, že predchádzajúce generácie sa otázkam duševného zdravia u nás veľmi nevenovali a našťastie tu je ten trend viac pozitívny.”

Je to podľa Vás iné u mužov?

“Podľa štúdií je. Dáta ukazujú, že ako ženy máme nižšie namerané čísla, čo sa sebahodnoty týka. Či už na stupnici sebahodnoty, sebaprezentácie, hodnotenia svojho výkonu atď. Tým ale nechcem povedať, že mužov sa otázky sebahodnoty a tlaku na seba netýkajú. Keby som trochu generalizovala, poviem, že vnímam vo svojom okolí, že ak má muž nižšiu sebahodnotu, prejavuje sa to práve zvýšeným egom, možno predstieraným sebavedomím a podobne. Naopak, ak má nízku sebahodnotu žena, ten prejav je skôr znížený rešpekt voči sebe samej, podhocovanie svojich výkonov a verbálne prejavované seba - spochybňovanie.

Ako sme sa na kampaň spolu s odborníkmi pripravovali, pýtala som sa na to, či je naše ženské psychologické prežívanie nízkej sebahodnoty odlišné u mužov a žien a či nemá zmysel venovať sa téme sebahodnoty u ľudí všeobecne. Bola to myslím Lenka Uherová, naša garantka, ktorá mi potvrdila fakt, že prežívanie rovnako ako napríklad aj terapeutické postupy sú pri tejto téme odlišné pre mužov a ženy, rovnako ako jazyk, ktorým o tejto téme hovoríme. Osobne som sa stretla  s tým, že tento pojem osloví ženy úplne na prvú, muži si však často zamieňali pojem sebahodnoty za sebavedomie. Prípadne to považovali za abstraktné a nie veľmi hmatateľné.”

Ako to má zmeniť projekt  "I See Me"? Aké sú jeho hlavné ciele a posolstvo?

“Nechcem vyznieť prehnane trúfalo alebo naivne, ale našim úprimným želaním je fakt, aby sa sebahodnota žien zvyšovala a aby k tomu malými postupnými krôčikmi prispela aj naša kampaň. Keby som mala byť úplne konkrétna, bolo by veľmi pekné žiť v spoločnosti, kde je  bežné, že žena rozpráva o sebe pekne doma v rodine a na pracovných stretnutiach svoje úspechy a pričinenie neoznačuje diplomatickým množným čislom „MY“. Aby sa mohla postarať sama o seba bez výčitiek svedomia a vážila si sama seba pre to všetko, čím skutočne je.

Je mi úplne jasné, že tento prerod sa nestane zo dňa na deň. Téma ženskej sebahodnoty bude však našou nosnou témou tak dlho, ako to len bude možné, pretože čím ďalej tým viac sa ukazuje, že je základom. V tejto chvíli si dávame za cieľ túto tému odštartovať a spraviť to tak, aby bola uchopená odborne, aby sa s ňou vedeli stotožniť rôzne ženy a najmä, aby bola zrozumiteľná.”

Zaznamenali ste zaujímavé príbehy a skúsenosti žien. Čo mali spoločné? Aký vplyv mali rozhovory na ženy, ktorých sa dotkli?

“V rozhovoroch s 13 ženami, ktoré sú tvárami kampane a sú z rozličného prostredia a veku, každá so svojim jedinečným príbehom, sa niekoľko tém naozaj opakovalo. Častá bola téma výchovy a tlaku na výsledky počas detstva a tento fenomén podmienenej lásky bol zrejme pred vlnou rešpektujúceho rodičovstva veľmi častý. Tiež sa často opakovalo presvedčenie dokázať okoliu i sebe, že na to mám, že sa nevzdám, pretože ostatní ma potrebujú. Je zaujímavé pozorovať, kam tento tlak naše hosťky v živote doviedol a ako mu čelia. Samostatnou kapitolou, bolo materstvo a výzvy súvisiace so sebahodnotou, vlastnou identitou a seba-obetovaním.

Pre mňa osobne je obdivuhodné, v akej zraniteľnosti si tam naše hosťky sadli a v rozhovoroch s terapeutkou Jankou Vyskočil odkryli svoje vnútorné dialógy, ktoré dovtedy viedli len samé so sebou. Celý proces sme, samozrejme, ošetrili tak, aby boli naozaj v bezpečí všetky ich práva a obavy. Napriek tejto intímnej skúsenosti, každá z nich hovorila o príjemnom zážitku. Janka Vyskočil urobila niekoľko psychologických experimentov a veľa z hostiek sa po nich cítilo mimoriadne odľahčene. Bolo pre mňa úžasným zážitkom pozorovať, ako sa tie ženy počas rozhovoru postupne rozjasnili, keď na konci rozhovoru pri pohľade do zrkadla mohli od srdca povedať samé k sebe niečo pekné a boli v tom celom skutočne prijaté. Netrúfam si tvrdiť, aký vplyv tento zážitok mal na každú z nich. O tom možno hovorí fakt, že nám dali zvolenie ho uverejniť, s cieľom podeliť sa o tento zážitok s ostatnými ženami, ktoré možno zažívajú niečo podobné.”

Pri vytváraní projektu "I See Me" ste iste čelili výzvam. Aké boli najväčšie výzvy a ako ste sa s nimi vyrovnávali?

"Skúsim začať možno s tým, čo bolo prekvapivo ľahšie ako som čakala a to bolo získať jednotlivcov či už naše hosťky, spolupracovníkov, advisorov alebo garantov do tohto projektu. Bolo to pre nás veľmi povzbudzujúce, pretože sa ukázalo, ako táto téma rezonuje u takmer každej ženy a že hodnoty, na ktorých kampaň staviame sú úplne legitímne. Máme do projektu zapojené naozaj kvalitné mená či už z pohľadu kredibility, odbornosti, kvality, prístupu či komplexity. A tu sa dostávam k primárnej výzve nielen kampane, ale aj celej témy. Veľmi otvorene hovorím, je pre mňa osobne naozaj ťažké sa o ženskej sebahodnote rozprávať s mužmi.

Z mojej doterajšej skúsenosti som sa stretla s tromi kategóriami reakcií. Jedna bola odmietavá s tým, že tento problém nie je a dnes už máme dosť sebavedomých žien aj vo firmách aj v spoločnosti, prípadne bola neutrálna v zmysle, že je možné, že je to téma, ale ja o tom nič neviem a ešte som sa s tým nestretol a tá tretia je áno, je to obrovská téma, je veľmi dobré, že sa jej venujete, ale ja sa necítim kompetentný sa k nej vyjadriť. Práve vďaka tomu, si myslím, že je veľmi dobré túto tému otvárať odborne, na základe dát a psychologických poznatkov rovnako ako založenú na skúsenosti našich manželiek, kolegýň, dcér či klientiek a zahŕňať do nej mužov tak, ako sa len dá. A toto je zatiaľ najväčšou výzvou.”

Kampaň "I See Me". Foto - Veronika Š. Pilátová

Spolupracujete s odbornými garantmi projektu. Aký je prínos odborníkov pri spracovaní témy sebahodnoty?

“Jedným slovom nenahraditeľný. Nie som psychológ alebo psychoterapeut, hoci psychológiu študujem. Pri príprave rozhovorov, formátu projektu alebo materiálov, ktoré nadväzujú na naše výstupy sa s našimi garantmi radíme, aby sme nešliapli vedľa. My vychádzame z osobnej skúsenosti a garanti túto skúsenosť dopĺňajú odborne a myslím, že tu panuje pekná harmónia. Už na začiatku sme stavali celú kampaň na hĺbke a kvalite a za tú nám ručia naši garanti."

Ako plánujete osloviť a angažovať ženy prostredníctvom tejto kampane? Aké formy komunikácie a aktivity plánujete využiť na to, aby ste oslovili cieľovú skupinu?

"Táto kampaň je komplexným balíkom rôznorodých výstupov, kde sú pripravené „obývačkové“ rozhovory s terapeutkou a jedinečným príbehom hosťky – tieto rozhovory slúžia práve na to, aby sa možno každá z nás vedela v niektorom s rozhovorov nájsť. Pretože si myslím, že jedným z kľučov k duševnej pohode je možno vedomie, že nie som v tom sama. Séria podcastových rozhovorov, ktoré majú aj svoju video variantu je urobená s odborníkmi, kde prinášame tú sľubovanú odbornú hĺbku. S Andreou Vadkerti sme chceli vytvoriť priestor pre jedinečné myšlienky a teším sa, že podľa vyjadrenia niektorých hostí, doteraz nemali šancu naformulovať myšlienky tak, ako sa im to podarilo práve v I see me podcaste. Tieto všetky rozhovory jeden na druhý nadväzujú a dokopy dávajú kompaktný celok pre 24-týždňovú kampaň, ktorá bude zakončená konferenciou.

Foto - Veronika Š. Pilátová

Symbolom kampane sú fotografie našich obdivuhodných tvárí – 13 žien – ako stoja v závere rozhovoru pred zrkadlom – tieto fotografie budú vychádzať súbežne s ich rozhovormi a vo veľkom formáte si ich budeme môcť pozrieť aj na vernisáži počas konferencie na konci kampane, kde je dátum zatiaľ stanovený na 25. novembra. Celá kampaň bude primárne prebiehať online, ale vďaka starostlivo vybraným mediálnym partnerom a partnerom a ich záujmu o túto tému sa nám podarí aj niekoľko printových výstupov alebo iných rozhovorov. V každom prípade verím, že nás čaká vzrušujúce obdobie. Úspechom bude, ak sa ženy budú o téme svojej vlastnej  sebahodnoty rozprávať, ak o nej budú premýšľať a neskôr o nej hovoriť aj doma alebo v práci práve s mužmi.”