Svetová zdravotnícka organizácia WHO definuje femicídu ako úmyselnú vraždu ženy, pretože je žena. Rozlišuje niekoľko typov femicídy. Na Slovensku sa stávajú najmä vraždy intímnym partnerom, kedy muž zabije súčasnú alebo bývalú partnerku. Práve na tieto sa v článkoch zameriame.

Čo to je femicída

Femicída sa nestáva len tak, z ničoho nič. Je vrcholným vyústením násilia. Obete pred ňou zažívajú psychické, fyzické alebo sexuálne násilie, zneužívanie, vyhrážky, zastrašovanie, prenasledovanie. Často ženy v tomto vzťahu majú menšiu moc a menej zdrojov. 

Inde vo svete sa dejú aj vraždy v mene cti, vraždy v súvislosti s venom či systematické vraždenie žien známe najmä z Latinskej Ameriky. 

Možno ste slovo femicída nikdy nepočuli, ale počuli ste o vražde v Michalovciach alebo Dubnici nad Váhom. Práve toto sú príklady femicídy. Spomeňme niektoré medializované prípady vrážd žien, ktoré otriasli Slovenskom v poslednom čase a spadajú pod femicídu. 

Femicída na Slovensku

Hneď na začiatku tohto roka 4. januára polícia našla telo 48-ročnej Patrície v byte v bratislavskom Ružinove. Z vraždy obvinila jej partnera, ktorý sa k nej priznal.

Minulý rok sa podobne tragicky začínal aj končil. Prvého januára 18-ročný mladík zavraždil 46-ročnú zdravotnú sestru Eriku v Michalovciach na ulici viacerými bodnými ranami. 

Páchateľ odsúdený za vraždu zdravotnej sestry v Michalovciach.  Foto - archív ZVM/TASR 

V novembri minulého roka v Novom Meste nad Váhom údermi päsťami a škrtením zabil 21-ročnú Šarlotu jej priateľ.

Podpaľač v Bohumíne

Podobne ako u nás, je to v Česku. Zrejme najtragickejší prípad sa stal v Bohumíne v roku 2020. Muž nezvládol, že od neho odišla žena, 53-ročná Silvia. Polial jej dvere benzínom a zapálil. Lenže v byte bola práve oslava narodenín a zhorelo tam 11 ľudí.

Prípad z Bohumína je dôkazom toho, že obeťou femicídy nebýva iba samotná žena. Obeťou môžu byť aj deti, nový partner, náhodní svedkovia alebo osoby páchateľom považované za spojencov obete.

Desať femicíd ročne

Podľa štúdie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť s názvom Rozsah femicídy na Slovensku, ktorá vychádza z údajov Prezídia Policajného zboru, bolo na Slovensku v rokoch 2014 až 2018 počet zavraždených žien medzi 22 až 32. Z toho femicíd, teda vrážd blízkym partnerom bolo 5 až 11. Najhorší rok zo sledovaného obdobia bol rok 2017, kedy bolo 11 femicíd.

Inštitút pre výskum práce a rodiny udáva za rok 2021 desať femicíd.

Údaje u nás zbiera aj organizácia FENESTRA, ktorá sa zapája do celosvetovej iniciatívy Umlčané svedkyne (The Silent Witness Initiative) na pamiatku obetí domáceho násilia, ktoré vyústilo do vraždy.

V Česku organizácia ROSA udáva približne 20 femicíd ročne, čo vzhľadom na počet obyvateľov, vychádza porovnateľne ako na Slovensku.

Ministerstvo vnútra nám aktuálne štatistiky do uzávierky neposkytlo.

Femicída - chýbajú údaje

Slovenský trestný zákon pojem femicída nepozná. Spadá pod trestné činy vražda, úkladná vražda a zabitie. Ich definície nevystihujú podstatu femicídy presne. Pre nedostatočnú legislatívu, zrejme o femicíde nemáme ani presné dáta a počty vrážd môžu byť v skutočnosti vyššie. 

WHO upozorňuje, že problém s chýbajúcimi dátami je celosvetový. Podobná situácia je na úrovni členských štátov EÚ.  “Európske vlády nezhromažďujú spoľahlivé a porovnateľné údaje o domácom násilí, znásilneniach a vraždách žien,” píše portál EURACTIVE. “Európa teda kvôli nekvalitným údajom a chýbajúcim cezhraničným pravidlám túto „tichú vojnu proti ženám“ prehráva.”

Mýtus: Muži a ženy vraždia pri hádke

S násilím na ženách sa spájajú rôzne mýty. Keď sa udeje femicída, médiá o tom zvyknú písať, že dvojica mala rodinné nezhody. Vyznieva to, ako keby sa obaja partneri na tom rovnocenne pričinili. Zároveň to vytvára dojem, že ide o niečo, čo je súkromné, čo sa odohráva u niekoho doma za zatvorenými dverami a verejnosť to nemá čo zaujímať. 

Častá predstava ľudí o tom, ako sa to asi stalo, je, že muž zavraždí ženu v amoku pri hádke. Ľudia si tiež myslia, že páchateľkou býva v podobnej miere aj žena.

Takéto predstavy nie sú podložené dátami. Aké sú v tomto rozdiely medzi mužmi a ženami? 

Podľa dát Svetovej zdravotníckej organizácie viac ako 35% všetkých vrážd žien spáchali ich intímni partneri, kým vrážd mužov iba 5%. Tých 5% sú predovšetkým vraždy partnerov v sebaobrane počas trvania vzťahu ako výsledok dlhotrvajúceho násilia a zastrašovania.

Naopak muži zabíjajú ženy predovšetkým vtedy, keď od nich žena odíde a často vraždu plánujú. Opäť ako príklad poslúži vražda v Bohumíne alebo vražda v Tesárskych Mlyňanoch, ktorá spočiatku vyzerala ako autonehoda. Motívom mužov je hlavne žiarlivosť.

Femicíde predchádza dlhotrvajúce násilie v rôznych formách. Dobrá prax zo zahraničia ukazuje, že sa im dá zabrániť. O tom, aký opakujúci sa vzorec násilia by si mali inštitúcie všímať, aby k femicídam nedochádzalo, píšeme v ďalšom diely.

 

Potrebujete pomoc? Kontakty kam sa obrátiť

 

Národná bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia: 0800 300 700

Linka pomoci obetiam násilia: 0850 111 321

Linka pomoci dievčatám, ženám a matkám v krízových životných situáciách: 0800 120 024

IPečko - krízová linka pomoci: 0800 500 333  

Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

SOS nonstop linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, alianciazien@alianciazien.sk, https://alianciazien.wordpress.com/

Poradenské centrum Trenčín: 0907 242 778, trencin.alianciazien@gmail.com

Poradenské centrum Trnava: 0948 388 152, trnava.alianciazien1@gmail.com

Poradenské centrum FENESTRA - Košice a okolie: 0911 440 808 PONDELOK – PIATOK: 09:00 – 16:00, https://www.fenestra.sk/

Poradenské centrum ALEJ: 0911 417 778 (9.00 – 16.00 h), alejporadenskecentrum@gmail.com

Centrum Slniečko - Nitra: 0917 545 808, poradna@centrumslniecko.sk

Bezpečný ženský dom Dúha: 0915 166 663, 0918 824 247, bzd@domovduha.sk, www.domovduha.sk

Bezpečný ženský dom Brána do života: 0915 439 245, 02/6241 0469, bzd@branadozivota.sk, pomoc@branadozivota.sk

Intervenčné centrum LUNA Trenčín: 0918 312 908, poradnaluna@gmail.com

Bezpečný ženský domov LUNA Trenčín: 0951 272 727, bzdluna@gmail.com

HANA - Spišská Nová Ves: 0903 404 483 Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00, ozhana.snv@gmail.com, www.ozhana.sk

KOTVA - Trebišov: 056 672 31 14 Pondelok – Piatok 9:00 – 16:00, kotva.n.o@zoznam.sk, www.kotvano.sk

POMOC RODINE - Michalovce: 0911 084 473 Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00, pomocrodine@pomocrodine.sk, poradkyne@pomocrodine.sk, www.pomocrodine.sk

PROGRESFEM - Poprad: 0919 235 820 Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00, progresfem@progresfem.sk, https://www.progresfem.sk/

 

Test na odhalenie, či zažívate domáce násilie:

https://alianciazien.wordpress.com/2023/03/07/zistite-ci-doma-zazivate-nasilie/