BRATISLAVA. Novým generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku sa môže stať aj žena. Slovenskí evanjelici by tak mali po prvý raz v histórii na tomto poste ženu. Voľby nového generálneho biskupa ECAV na Slovensku budú v júni a júli. ECAV o tom informovala na svojom webe.

O funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku sa uchádzajú dve ženy a dvaja muži. Prvou je Sidonia Horňaková, ktorá pôsobí ako seniorka Bratislavského seniorátu, druhou uchádzačkou je Katarína Hudáková, ktorá doteraz bola zástupkyňou biskupa Východného dištriktu cirkvi. O tento post sa uchádza aj senior Marián Kaňuch, ktorý pôsobí ako zborový farár v Žiline, ale aj Ivan Eľko. Ten bol v roku 2017 zvolený za predsedu Synody ECAV za ordinovaných. 

 

 

Voliť sa bude aj generálny dozorca. Na túto funkciu je len jeden kandidát, a to Ján Brozman. V ECAV na Slovensku sa budú v júni a júli konať voľby nového vedenia cirkvi. Vo funkciách končia generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca cirkvi Imrich Lukáč. Mandát im uplynie 31. októbra tohto roka.

Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku 17. júna, 24. júna a 1. júla. Konajú sa každých šesť rokov. Funkčné obdobie členov nielen generálneho, ale i dištriktuálneho a seniorálneho predsedníctva trvá šesť rokov s jedným možným opakovaním. Klátik z toho dôvodu nemôže kandidovať. Za generálneho biskupa bol zvolený v rokoch 2006 a 2012.