Od roku 2005 ste v Londýne pracovala pre medzinárodné IT recruitment firmy. Ako sa žena a Slovenka dostane do profesie v takomto medzinárodnom prostredí a do prevažne mužského sveta?

„Začala som študovať IT kurzy, keďže ma to celkom zaujímalo, boom nových technologií sa začal intenzívne už oveľa skôr. Pripadalo mi prirodzené začať sa orientovať v technológiách. Mal byť zo mňa systémový inžinier, no po čase som zistila, že je to pre mňa príliš technické. Začala som si hľadať prácu v office, ale vo firme, ktorá aspoň niečo robí s IT. Osud ma doviedol k IT recruitmentu a aj vďaka nemčine som dostala šancu pracovať pre medzinárodné firmy v Londýne.“

 

Čo presne ste robila v rámci IT recruitment?

„Začala som pracovať na rozvoji nových klientov prevažne v Nemecku a Škandinávii, keďže firma začala pôsobiť medzinárodne a mne moja európska a slovenská nátura veľmi dopomohla k otvoreniu týchto trhov. Postupne som získavala klientov, následne bolo nutné nájsť aj kandidátov na dané projekty, začínala som v divízii nemeckej softvérovej firmy SAP, mali sme za úlohu obsadiť veľmi rýchlo a efektívne žiadaných ľudí so špecifickými znalosťami pre potreby projektov. Bolo to velmi dynamické a hektické, keďže mi na krk neustále dýchala konkurencia. Každý chcel robiť biznis.“

 

Foto - archív LS

 

Ako veľmi sú dnes žiadané digitálne zručnosti na medzinárodnom trhu práce a ako na slovenskom?

„Vývoj digitálnych technológií ide rýchlo vpred a myslím, že už ani Slovensko nezaostáva, keďže gro medzinárodných firiem implementuje svoje digitálne riešenia vo všetkých pobočkách. Čiže je veľmi dôležité mať a hlavne nebáť sa pracovať s počítačom, internetom, zaujímať sa o používanie jednotlivých aplikácií. Ak ste napr. účtovníčka, určite prídete do styku s rôznymi účtovnými systémami. Ak ste aj administratívna pracovníčka, určite budete musiet vedieť efektívne pracovať s dokumentami a na to sú už rôzne document management systémy. Čiže je to už absolútna nevyhnutnosť k uľahčeniu a urýchleniu práce.“

 

Od roku 2010 vediete vlastnú firmu na Slovensku a vyhľadávate IT špecialistov pre medzinárodné firmy s rôznym zameraním. Máme takýchto špecialistov na Slovensku dostatok? A špecialistiek?

„Dostatok špecialistov nie je nikdy, inak by som uz bola milionárka (smiech). Vždy sa snažíme pomôcť klientom nájsť toho správneho človeka na požadovanú pozíciu, no mnohokrát je to o veľkej spolupráci s manažérmi, ktorí majú často inú predstavu o trhu s ľuďmi než je realita. Čiže na niektoré pozície je ich veľmi málo a nám sa stáva, že musíme aj niektorým firmám zo zahraničia vysvetliť, že založiť si tu nízkonákladovú vývojársku firmu sa už nedá. Ľudí je nedostatok. Žiaľ, žien v špecializovaných IT odboroch je tiež dosť málo. Napr. v oblasti IT Security, IT infraštruktúry by ste špecialistky spočítali na jednej ruke. Čo ma ale teší je, že čoraz viac žien začínam vidieť na IT kurzoch a to je skvelé. Ženy dokážu byť skvelé IT analytičky, IT dátove špecialistky, ale vlastne limit nie je žiadny. Obdivujem všetky ženy, ktoré sa dali na takúto cestu.“

 

 

Ako sa ženy presadzujú v IT sektore? Zmenilo sa to, odkedy sa vy pohybujete v tomto segmente?

„V minulosti bolo trhovo prirodzené, že do IT sa hlásili len muži. Aj keď v úplných začiatkoch programovania stáli ženy. Áno, je to oveľa žiadanejšie už aj od samotných firiem, mať ženy špecialistky, programátorky, analytičky. Ženy, ktoré sa presadili v IT sektore, to však nemali ľahké, lebo ide o trpezlivosť, výdrž a hlavne schopnosť venovať sa jednej oblasti do hĺbky tak, aby sa z vás stala skutočná špecialistka. Je to o neustálom vzdelavaní sa, ale hlavne o sebadôvere a odvahe. Veľakrát vás môžu kolegovia challengovať v tom, čo všetko viete. Jednoducho si treba ísť za svojím.“

 

Majú ženy záujem pracovať v IT?

„Verím, že áno. Aktívne pomáham v neziskovej organizácií Aj Ty v IT, kde vzdelávame aj dospelé ženy, ktoré si nie úplne šťastne vybrali svoje zameranie. Čiže záujem o kurzy stúpa, záujem o zmenu práce tiež, čo nás veľmi teší.“

 

Foto - archív LS

 

Majú firmy – vo svete a na Slovensku záujem o ženy  v IT?

„Ano, firmy si uvedomujú, že veľakrát ženy dokážu priniesť iný pohľad na riešenie problémov či rôznych projektov. Myslím si, že sa začalo oveľa viac hovoriť o gender diversity na pracovisku a veľa IT oddelení si uvedomuje potrebu ženského názoru. Často za nami chodia manžéri s požiadavkou na ženy špecialistky. Vždy sa pýtam na dôvod. Potrebujú ženský element v tíme, pomáha to častokrát k upokojeniu atmosféry, ale aj k riešeniu vecí inak ako v čisto mužskom kolektíve. Tým firmy len získajú.“

 

Kde vidíte najväčší problém, že je žien v tejto oblasti stále nedostatok?

„Najväčší problém je vo vzdelávaní a motivácii. Často sa už na základných školách stáva, že na hodinách informatiky jednoducho nie je dostatočne prispôsobené tempo všetkým. Stáva sa, že samotní učitelia majú predsudky, že dievčatá to aj tak nebude zaujímať. Aj rodičia majú častokrát iné predstavy, čo by ich dcéry mali študovať. Stalo sa mi veľakrát, že som počula príbehy žien, ktoré rodičia odhovárali od štúdia technických smerov a nakoniec (našťastie) aj tak skončili v tomto sektore.“  

 

 

Nedávno sme písali o prieskume operátora 4ka, podľa ktorého ženy spotrebujú o polovicu menej dát v mobile ako muži. Prekvapuje vás takýto rozdiel?

„Tento prieskum ma zaskočil, ale na druhej strane, realita môže byť taká, že ženy majú častokrát menej času na technológie, keďže sa musia venovať rodine, chodu domácnosti a častokrát ani len nemajú čas na chatovanie cez mobil. Ale verím, ze veľa z nich využíva dáta v telefone práve pre svoje praktické potreby: na zisťovanie informácií a používanie rôznych aplikácií.“

 

Súvisí využívanie dát v mobile so zlepšovaním digitálnych zručností?

„Súvisí, aj nesúvisí. Veľa z nás si radšej zapne notebook alebo tablet. Častokrát je na telefóne malý displej a ovládanie je pomalšie, preto možno nie všetky ženy minú dáta práve na telefóne. Ide aj o to, na čo prevažne každý svoj mobil využíva. Ja ho mám ako prenosnú kanceláriu. Využívam všetky možné aplikácie kvôli práci. Mladšia generácia má svoje mobily prilepené k ruke a tým pádom sú možno obratnejší s prácou s aplikáciami.“