Iniciatíva Dajme deťom hlas a VIA IURIS pripravujú podnet na generálnu prokuratúru. Podľa nich je potrebné upraviť Covid automat. Školy po celoplošnom skríningu a ukončení lockdownu musia mať prednosť pred inými opatreniami.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí totiž na tlačovej konferencií 22.1.2021 oznámil, že po celoplošnom skríningu „by sa mal 8.2.2021 spustiť covid automat obrovskými uvoľneniami“ a avizoval otváranie obchodov, služieb, lyžiarskych stredísk, uvoľnenie návštev a cestovania naprieč okresmi. Čo bude so školami, jasné nie je.  

Hajdúchová: Opakujeme chyby z jesene

Školy sme zatvorili ľahko, z večera do rána, bez toho, aby sme zabezpečili všetkým deťom kvalitné dištančné vzdelávanie. A viac ako tri mesiace študentov vodíme za nos sľubmi, že školy sú priorita, no namiesto toho opakujeme chyby z jesene. Po lockdowne a celoplošnom skríningu už školy musia dostať prednosť. Covid automat sa musí zmeniť, deti a mladí ľudia nemôžu byť ďalšou obeťou našich zlyhaní, pretože hazardujeme s ich dôverou v štát a inštitúcie, ktoré zo zákona pri rozhodovaní musia rešpektovať ľudské práva a nediskriminovať svojich občanov,“ hovorí Andrea Hajdúchová z Iniciatívy Dajme deťom hlas. 

Pripomína, že opakujeme scenár z jesene minulého roka, keď po zákaze vychádzania a celoplošnom testovaní dostávali ľudia s negatívnym testom „vstupenku na slobodu“, no pre deti lockdown a sociálna izolácia pokračovala. Aktuálny covid automat nezohľadňuje upozornenia verejnej ochrankyne práv, podľa ktorej podľa ktorej bol porušení princíp nevyhutnosti a proporcionality a došlo k porušeniu zákazu diskriminácie, keď sme po celoplošnom skríningu opatrenia týkajúce sa škôl neprehodnotili a školy s ohľadom na regionálnu epidemiologickú situáciu neotvorili. Navyše ak uvoľnením opatrení dôjde podobne ako na jeseň k zhoršeniu epidemiologickej situácie, hrozí, že niektoré skupiny detí sa do škôl nevrátia do konca školského roka. 

Kováčechová z VIA IURIS: Dochádza k diskriminácii

Mimoriadne  prerušenie vyučovania implicitne znamená taký zásah do vyučovacieho procesu, ktorý je krátkodobý. U nás však vidíme, že situácia sa stáva dlhodobou, dochádza k diskriminácii, môže dochádzať k porušeniu práva na vzdelávanie a nemáme plán na nápravu. Nemôžeme sa tomu už naďalej nečinne prizerať a rozhodli sme sa obrátiť s podnetom na generálnu prokuratúru,“ hovorí Eva Kováčechová z občianskeho združenia VIA IURIS.

Iniciatíva Dajme deťom hlas sa už pred Vianocami obrátila na verejnú ochrankyňu práv. Tá konštatovala, že zatvorenie škôl sledovalo síce legitímny cieľ - ochranu zdravia, no v prípade obmedzovania ústavných práv, ako právo na vzdelávanie, je potrebné neustále prehodnocovať, či „cena, ktorú musíme „zaplatiť“ nie je neprimeraná tomu, čo opatreniami získame“.

Ilustračné foto - pixabay.com

Prezenčná výučba na stredných školách na Slovensku je prerušená od 12.10. 2020, na 2. stupni základných škôl od 26.10.2020. Je to extrémne dlhý čas v porovnaní s krajinami západnej Európy.

Až 128-tisíc detí bez prístupu k internetu

Po celý čas pritom štát nezaujíma v akej kvalite a či sa žiaci vôbec učia. Dáta sú len z prvej vlny pandémie, kedy bolo podľa Inštitútu vzdelávacej politiky úplne bez vzdelávania 52-tisíc detí a 128-tisíc sa učilo bez prístupu k internetu. Problém neodstránilo ani rozhodnutie ministra školstva z 12.11.2020, ktoré umožnilo výučbu v škole deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách. Bez vzdelávania ale zostávajú už mesiace aj ďalšie deti - z dôvodov na strane rodiny (chudobné, mnohopočetné rodiny pre chýbajúcu techniku) či školy (učitelia posielajú pracovné listy, nemajú záujem či techniku, majú rodičovské povinnosti). Prieskum si urobila aj ombudsmanka a vyplynulo z neho, že sa nevzdelávajú ani všetky deti, ktorým to výnimka umožňuje, a to najmä z kapacitných dôvod (učitelia nedokážu učiť prezenčne malé skupiny aj dištančne zvyšok žiakov). Ani tu covid automat nereflektuje zistenia ombudsmanky.

Covid automat nezohľadňuje ani upozornenie, aby spôsob otvorenia škôl neprehlboval diskrimináciu. Tá hrozí pri podmieňovaní návratu do škôl celoplošným testovaním žiakov od 10 rokov a zákonných zástupcov. Podľa ombudsmanky síce testovanie odráža legitímny cieľ – ochranu zdravia, no návrat detí do školských lavíc týmto spôsobom je „iluzórny“, vzhľadom na to, že musia byť splnené najmä tri podmienky:

1. dostupnosť testovania pre všetkých (túto povinnosť štát nemôže preniesť na školy - pritom dnes zodpovednosť za testovanie nesú práve školy a samosprávy a menšie to nemusia zvládnuť; zároveň školy musia zistiť záujem, mali by sa stať MOM a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pripraviť priestory, ktoré posúdi RÚVZ, zabezpečiť personál a byrokraciu od zmlúv so zdravotníkmi po vyhlásenia rodičov, atď.)

2. dostupnosť plnohodnotného dištančného vzdelávania pre deti, ktoré zostanú doma (metodické pokyny ministerstva školstva počítajú s tým, že môžu absolvovať len individuálne konzultácie)

3. nepodmieňovať prezenčné vzdelávanie testom rodiča (dieťa prichádza o právo na vzdelávanie bez možnosti ovplyvniť situáciu, rodičia do školy nevstupujú, testovať ich, je porušením práva na súkromie). 


Verejné zdroje na opakované (predpokladá sa 7 dní, to sú pri jednom kole náklady min. 15 mil. eur - 5 eur test/5 eur pre školu) a celoplošné testovanie 1,5 milióna detí a rodičov, je efektívnejšie využiť na zvýšenie bezpečnosti v školách a kompenzovanie dôsledkov izolácie (asistenti učiteľov, školskí psychológovia).