Ak sa pozrieme do histórie slovenskej politickej scény, zistíme, že je len málo žien, ktorým sa podarilo u nás v politike presadiť. Úprimne si musíme priznať, že postavenie žien a ich férové zastúpenie sa u nás nikdy extra neriešilo. Politické strany neprikladali tejto téme dôraz, ktorý by si zaslúžila. Vždy bolo niečo dôležitejšie, resp. mnohí politici a političky nemajú, žiaľ, dostatočný prienik do problematiky, čo má potom, samozrejme, vplyv aj na ich pohľady či rozhodovanie. Dnešná doba si však vyžaduje, aby sa politika rodovej rovnosti stala súčasťou verejných politík a debát. 

Životné skúsenosti žien prinášajú do politiky nový pohľad a vytvárajú veľký priestor na formovanie a zlepšovanie postavenia žien v spoločnosti. Malo by byť prirodzené, že ak našu populáciu tvorí viac ako 50 % žien, tak rovnaké zastúpenie by sme mali očakávať i vo verejných funkciách. Kritizujeme, že o mnohých témach v televízii rozprávajú len muži, a táto kritika je oprávnená. Kritizujme teda, že o týchto témach hovoria iba muži aj v parlamente. Ba čo viac, nielen hovoria. Aj rozhodujú. 

“Čo dnes vlastne ženám bráni vstúpiť do politiky? Veď majú rovnaké príležitosti ako muži.” Počuli ste už túto otázku a argument aj vy? Štartovacia čiara žien a mužov dnes nie je rovnaká a dokazujú to aj rôzne medzinárodné štatistiky. Situácia sa za posledné roky nemení a Slovensko stále stojí na chvoste Európskej únie.

Práve politické strany a hnutia nielen môžu, ale majú byť tými kľúčovými hráčkami, ktoré ukážu, aké sú možnosti, aby bol prístup žien do politiky jednoduchší. Čo môže pomôcť? Čokoľvek! Každý krok na ceste k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je dôležitý krok. Stavanie žien do popredných pozícií, vytváranie adekvátneho mediálneho priestoru, zlepšovanie politickej kultúry, podpora ženských platforiem v rámci strán či také “maličkosti” ako detské kútiky na centrálach, babysittig počas verejných diskusií či predsedníctiev a mnoho iných nástrojov. Možno maličkosti, ale mimoriadne potrebné. 

Skončím tam, kde som začala. Na začiatku ani Zuzane Čaputovej ľudia, medzi nimi aj politici a političky neverili, že dokáže vyhrať a meniť spoločenský diskurz. Jediní/é, ktorí jej verili boli členovia a členky jej strany. Rovnako teraz ľudia neveria, že Irena Biháriová ako žena a ešte Rómka môže udávať trend. My jej však veríme a veríme aj všetkým ženám na Slovensku. Ženy patria do politiky a treba vynaložiť maximálnu snahu o to, aby ich tam bolo čo najviac a ony dokážu skvelé veci!

(Autorka je aktivistka, komunálna politička, členka hnutia Progresívne Slovensko a PSF platforma)