Po pol roku SNS otvára tému Istanbulského dohovoru znova a opäť necitlivo, neotesaným spôsobom, uviedla to v úvode tretieho rokovacieho dňa 53. schôdze Národnej rady (NR) SR poslankyňa Zuzana Zimenová (SaS). Poslankyňa vystúpila v diskusii k návrhu uznesenia poslancov SNS k Istanbulskému dohovoru.

"Už v marci som upozornila na to, že zo strany SNS ide o rýdzi populizmus, rozdúchať kultúrnu vojnu v čase, keď je spoločnosť aj bez toho hlboko polarizovaná," vyhlásila Zimenová. Je to podľa nej výbušná téma, ktorou SNS sleduje svoje úzke stranícke záujmy. Zimenová nerozumie, prečo túto tému poslanci otvárajú, pokiaľ existuje prísľub vlády, že ju nebude otvárať.

 

 

Istanbulský dohovor - reakcie

Podľa poslanca za SNS Štefana Zelníka je rizikom Istanbulského dohovoru to, že hovorí aj o tzv. gender ideológii, Zimenová sa podľa neho snaží túto tému zľahčovať. Zelník v reakcii na poslankyňu uviedol, že sa budú monitorovať krajiny, ktoré k dohovoru pristúpia, a že do škôl by sa muselo zavádzať, že deti si rozhodnú, či sú chlapec alebo dievča.

"Aj cieľom SNS je nulová tolerancia k akémukoľvek násiliu. My sme však za normálnu rodinu, ktorú tvoria muž, žena a deti, pričom v tejto rodine sú si muž a žena rovnoprávni, bez debaty," povedal predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák s tým, že rodinu nemôžu tvoriť rodič jeden a rodič dva.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) v diskusii uviedol, že v Istanbulskom dohovore sa nedá nájsť ustanovenie, ktoré by malo viesť k manželstvám osôb rovnakého pohlavia či adopcii detí týmito pármi. Pýtal sa, aký záväzok, ktorý je obsiahnutý v dohovore, by nemal byť prijatý do našej legislatívy. Žiadne záväzky, o ktorých sa v "konšpiráciách" hovorí, podľa neho v dohovore nie sú.

 

Istanbulský dohovor - nesúhlas

Jeden z predkladateľov, poslanec Jaroslav Paška (SNS) už predložil k návrhu uznesenia pozmeňujúci návrh. Chce ním po konzultácii s rezortom spravodlivosti spresniť návrh tak, aby "jednotlivé body presnejšie vymedzili mandát pre poverených zástupcov SR v príslušných medzinárodných inštitúciách a umožnili im v prípadných hlasovaniach vyjadrovať jednoznačné a nesúhlasné stanoviská".

Parlament v marci tohto roka prijal uznesenie, ktorým NR SR rozhodla, že SR "sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)".

Dnes Národná rada (NR) SR prijala na návrh poslancov za SNS uznesenie, v ktorom nesúhlasí s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom. Nesúhlasí tiež s tým, aby EÚ pristúpila k tomuto dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení.