Bývalá Miss World 2006 Táňa Kuchařová (35) a hudobník Ondřej Brzobohatý (40) riešia otvorene na verejnosti svoje súkromie spôsobom, ktorí už mnohí prirovnali k súdnym ťahaniciam amerických hercov Amber Heardovej a Johnnyho Deppa.

Exmiss chce anulovať manželstvo na cirkevnom súde

Táňa Kuchařová, ktorá sa narodila v Trnave, a Ondřej Brzobohatý sa vzali v roku 2016. Svadobný obrad prebehol v kostole  - v bazilike pražského Strahovského kláštora. O šesť rokov neskôr prekvapili verejnosť informáciou, že ich navonok idylické manželstvo nevydržalo a požiadali o rozvod. Súd ich definitívne rozviedol v polovici marca 2022.

Kuchařová sa hneď po rozvode vrátila k svojmu rodnému priezvisku. Zároveň oznámila, že chce okrem úradného rozvodu svoje manželstvo úplne anulovať aj na cirkevnom súde.

„Na mňa teraz ešte čaká posledná vec, a to je anulácia. Pretože to nebolo z jeho strany úprimné,“ povedala Kuchařová pre český Blesk. Odôvodnila to tým, že jej exmanžel je toxický narcis a klamár a preto jej nestačí "len" civilný rozvod, ale podala žiadosť aj o cirkevné anulovanie sobáša.

„Anulovať cirkevný sobáš nie je vôbec žiadna sranda, musí sa dôrazne preukázať, že ten sobáš nebol z určitých dôvodov naplnený," vyjadrila sa. Podľa nej sú veci, ktoré by mali byť sväté a mali by byť brané s pokorou. Za to považuje aj cirkevný sľub manželstva. A keďže takýto zväzok nie je možné rozviesť, je potrebné ho anulovať. Bez tohto úkonu sú podľa jej slov „pred Bohom stále svoji“.

Táňa Kuchařová.  Foto - wikipedia.org

S bývalým manželom nie je v žiadnom kontakte a nemieni ho osobne kontaktovať ani v rámci procesu cirkevného anulovania sobáša. Z neznámeho dôvodu si ale Ondřej Brzobohatý už najmenej dvakrát neprevzal zásielku s predvolaním na jednanie, čo proces rozvodu zdržiava.

Kuchařová už na neho podala cirkevnú žalobu. V tej sa okrem iného píše, že nie je sexuálne vyhranený a rád sa prezlieka za ženu, čo Brzobohatý priznal.

„O svojej sexualite som nikdy nepochyboval. Moja orientácia je a vždy bola heterosexuálna. Vyrástol som vo svete kostýmov, líčidiel, parochní a javiska. Ako decko som sa často prezliekal za rôzne postavy z filmov a chodil sa potom predvádzať rodičom do obývačky. Skrátka ma tieto transformácie bavili a bavia doteraz. Som veľkým fanúšikom drag queen. Niekomu to môže pripadať zvláštne alebo divné, ale ja sa pritom skvele bavím a náramne odreagujem. Rozhodne to ale nemá vplyv na moje duševné zdravie alebo moju sexuálnu orientáciu,“ prezradil pre Blesk.

Rozvod v prípade cirkevného sobáša

A ako je to s rozvodom v prípade cirkevného manželstva? Manželstvo môžete uzavrieť buď civilné pred orgánom obce alebo cirkevné pred orgánom registrovanej cirkvi. V oboch prípadoch manželstvo rozvedie súd a podľa občianskeho práva budú manželia rozvedení, čo im dovoľuje uzavrieť ďalšie manželstvo. Ale iba civilné, pretože pre cirkev rozvod neplatí.

Podľa noriem kódexu kánonického práva je manželstvo nerozlučiteľným zväzkom. Trvá až do smrti jedného z manželov. Ak uzavriete nový civilný zväzok počas toho, ako vaše doterajšie manželstvo z hľadiska cirkvi stále trvá, dopustíte sa hriechu cudzoložstva.

Aké máte možnosti, ak si chcete civilný rozvod riadne urovnať? Jediná možnosť, ako sviatostné manželstvo zrušiť a môcť mať v prípade ďalšieho manželstva znova obrad v kostole, je vyhlásenie manželstva za neplatné. Znamená to, ako keby vôbec nebolo vzniklo. Časovo môže civilný rozvod predchádzať vyhláseniu manželstva za neplatné podľa kánonického práva.

Dôvody na cirkevný rozvod - anulovanie manželstva 

Dôvody, pre ktoré cirkevný súd môže manželstvo anulovať, sú v kánonickom práve pomerne široko vymedzené. Uvedieme niekoľko príkladov. Jedným je neschopnosť vziať na seba podstatné povinnosti. Sem by sme mohli zaradiť alkoholizmus, hráčstvo, nezáujem o rodinu, týranie. Ďalšími dôvodmi sú, napríklad, duševné choroby, nedostatok úsudku či uvedenie do omylu pred uzavretím manželstva.

Niektoré dôvody sú podobné ako pri civilnom práve. Napríklad, ak sa zistí, že jeden z manželov už má predchádzajúci zväzok, nízky vek snúbencov alebo pokrvné príbuzenstvo medzi nimi. Ako postupovať, ak chcete požiadať o preskúmanie platnosti manželstva?

Na príslušný cirkevný súd treba podať žalobu na neplatnosť manželstva. Najčastejšie je to príslušný súd na území diecézy, kde bolo manželstvo uzavreté. Uvediete dôvody neplatnosti podľa kánonického práva, súd ich preskúma a ak dôvody uzná, vyhlási manželstvo za neplatné. Ohľadom príslušnosti k súdu a bližšieho postupu sa obráťte na vašu farnosť.

V minulosti mohlo ísť o zdĺhavý proces, ktorý mohol trvať aj niekoľko rokov. V roku 2015 pápež František konania urýchlil a v niektorých prípadoch by mali trvať do 45 dní.