Ženy v partnerstve alebo v manželstve robia rozhodnutia, ktoré ich môžu pripraviť o všetko. Zadĺžia sa, hrozí im, že prídu o byt alebo o dom. “Z mojich prípadov môžem povedať, že sa to týka 9 z 10 žien. A je jedno, či žijú ako manželia a my riešime bezpodielové vlastníctvo (BSM) alebo žili ako druh a družka. Opakujú sa rovnaké chyby,” hovorí advokátka Veronika Puškár Škodová, majiteľka kancelárie ŠKODA LEGAL, ktorá robí rodinné právo 12 rokov.

Podpis zmluvy v dobrých časoch 

Ženy podpíšu nevýhodné zmluvy alebo navýšenie hypotéky v časoch, keď nepohybujú o tom, že žijú v partnerstve alebo manželstve, ktoré vydrží. Nemajú obavy, pochybnosti.

“Robia to väčšinou pre rodinu, berú to tak, že sme tím, podporíme sa, keď je to potrebné. Ale ich partneri alebo manželia to tak neberú,” hovorí advokátka.

Ako v prípade ženy, ktorá žila so svojím partnerom 15 rokov a majú spolu dieťa. Partner mal dlhodobo finančné problémy, ona splácala hypotéku, pomáhala mu. Keď mu zanikli exekúcie, zdôveril sa jej, že by tiež rád niečo vlastnil, aj pre prípad, že by sa jej niečo stalo a oni nie sú manželia. Veď spolu budú žiť až do smrti. Uverila mu a previedla na neho polovicu bytu.

Keď prebehol zápis do katastra, partner sa pobalil a odsťahoval s tým, že už vo vzťahu nemôže byť. Teraz žiada, aby mu partnerka vyplatila polovicu trhovej ceny bytu.

“Ona splácala úver 15 rokov a neobozretnosťou  jej hrozí, že o byt príde - verím, že to ešte zvrátime, ale ťažko sa to preukazuje,” hovorí advokátka Škodová.

Nevýhodné zmluvy pre manželky 

Ďalšie prípady sa týkajú žien v dlhoročnom manželstve. Mesiac pred rozvodom, o ktorom manželka ani netušila, prišiel manžel s návrhom, aby o stovky tisíc eur navýšili úver. Súhlasila. Manžel použil peniaze na podnikanie a podal žiadosť o rozvod.

“Žena sa tak dostala do situácie, že po rozvode bude platiť polovicu úveru. Manžel ju už zažaloval o polovicu splátky, na ktorú ona nemá prostriedky. A kým vysporiadame BSM (Bezpodielové vlastníctvo manželov - poz.red.) môže to trvať aj sedem rokov,” vysvetľuje Škodová.

Podobný prípad sa týka manželky, ktorá rovnako súhlasila s navýšením hypotéky. Jej manžel vlastnil pred svadbou byt, na ktorý si zobral úver. Spoločne si kúpili dom a on navrhol, aby zlúčili hypotéky - jeho osobný úver spojil so spoločným úverom, navýšil ho o veľkú sumu a zaviazal ich oboch.

“Byt ostáva jemu, lebo ho nadobudol pred manželstvom, ale splácanie navýšenej hypotéky sa týka oboch,” vysvetľuje Škodová. Advokátska kancelária ŠKODA LEGAL robí všetko preto, aby ženy v nevýhodných sporoch s partnermi neprišli o všetko.

“Vieme pomôcť vtedy, keď preukážame rozpor s dobrými mravmi ako ho chápe občiansky zákonník. Ten rieši, že právny úkon, ktorý je nemorálny, je neplatný. To znamená, že v niektorých prípadoch žalujem o určenie vlastníckeho práva - že to, čo tie ženy previedli, patrí im. Otázka je, či to vieme preukázať a ako sa bude brániť druhá strana,” hovorí Škodová a priznáva, že je to náročný a niekedy zdĺhavý proces.

“Vždy musím vymyslieť najvýhodnejšiu stratégiu. Pritom mám neustále na pamäti, že ak podám žalobu, nesmiem ju prehrať, pretože by som tým ženám spôsobila ešte väčší problém, keby prehrali a museli by zaplatiť súdne trovy. Je to veľká zodpovednosť, ktorú cítim,” dodáva Škodová.

Rozvodov i rozchodov pribúda

Vyriešiť majetok pred vstupom do manželstva sa na Slovensku nedá. Inštitút predmanželskej zmluvy náš zákon nepozná. Úprava bezpodielového vlastníctva manželov navyše vychádza z občianskeho zákonníka, čo je zákon č. 40 z roku 1964.  

“Pri podpise akejkoľvej zmluvy sa preto treba určite poradiť a nerobiť bezhlavé rozhodnutia, pri ktorých vychádzame z toho, že všetko ostane natrvalo bezproblémové,” dodáva Škodová.

Rozvodov pritom pribúda. Na slovenské okresné súdy došlo v roku 2022 spolu 10 105 návrhov na rozvod manželstva, čo bolo podľa štatistickej ročenky Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR o 71 návrhov viac ako v roku 2021. Z toho rozviedli 8 180 manželstiev, väčšina z nich trvala 20 rokov a viac.

“Pribúda nielen rozvodov, ale aj rozchodov dlhoročných partnerstiev. Stáva sa to vtedy, keď sú manželia v nerovnováhe. Vzťah funguje, keď sú si partneri rovní v právach, v povinnostiach, v zárobkoch, aj v postavení. Vidím to na klientoch a vidím to aj sama na sebe,” dodáva advokátka Veronika Puškár Škodová, ktorá je druhýkrát vydatá.