V minulom diele Veľkého seriálu o rozvode sme vám dali tipy, ako zachrániť vzťah. Ak pokusy o záchranu vzťahu nevyšli a vy sa pripravujete na podanie návrhu na rozvod, tento text je presne pre vás. Dočítate sa, ako prakticky postupovať.

V prvom rade, nie ste v tom sami. Aktuálne sa podľa brožúry Štatistika v súvislostiach z roku 2021 od Štatistického úradu SR rozvádza takmer 30 percent manželstiev. Priemerná dĺžka trvania manželstva v čase rozvodu je 15,4 roka.

Žiadosť o rozvod - elektronicky

Povieme vám, na čo sa treba pripraviť po finančnej stránke. V prvom rade je to súdny poplatok za podanie návrhu na rozvod vo výške 66 eur. Pri elektronickom podaní je to 33 eur. Platí ho ten z vás, ktorý návrh podáva.

Ak by si manželia napísali žiadosť o rozvod sami, nezastupoval by ich advokát, ani by nevyužili iné právne služby, nenavštívili by psychológa, mediátora ani iného odborníka, nepotrebovali by znalecké dokazovanie, bola by to konečná suma. Cena samotného rozvodu teda závisí od toho, aký je komplikovaný a aké služby pri ňom manželia využijú, či už dobrovoľne alebo na odporúčanie súdu.

Počítať by ste mali s tým, že vás ešte čaká delenie spoločne nadobudnutého majetku, zabezpečenie nového bývania, možno aj platenie výživného a ak nemáte nového partnera, tak aj život z jedného príjmu.

Koľko rozvod trvá

A koľko rozvod môže trvať? Opäť závisí od situácie. Ak obaja s rozvodom súhlasíte, v žiadosti o rozvod ste dobre vykreslili rozvrat manželstva a priložili ste k nemu potrebné dokumenty vrátane rodičovskej dohody, môžu vás rozviesť na prvom pojednávaní. Na to si zvyčajne počkáte od jedného mesiaca do pol roka, podľa vyťaženosti súdu.

“Ak ľudia spolupracujú, dá sa to zvládnuť za pol roka. Veci sa zvyčajne časovo naťahujú nie zo strany súdu, ale zo strany účastníkov konania, ktorí si chcú robiť zle a vybavujú si PN-ky alebo zatajujú svoju adresu, prípadne nepredložia súdu včas potrebné informácie a doklady,” vysvetľuje advokátka Dana Martinková.

“Dĺžka závisí aj od aktivity advokáta, či s klientmi riadne pripraví všetky podklady vopred, či sa o prípad zaujíma. Čím kvalitnejšia je príprava, tým rýchlejšie môže prebehnúť súdne konanie,” hovorí advokátka.

Vysvetľuje, že súd musí konať podľa procesných predpisov, musí korešpondenciu účastníkom konania riadne doručiť, dať im lehotu na prípravu a podobne. Na dĺžku konania vplýva aj to, či využijeme svoje právo na odvolanie voči rozhodnutiu súdu.

Ako správne napísať žiadosť o rozvod

Ak ste sa rozhodli napísať si žiadosť o rozvod sami, poďme si povedať, ako môžete postupovať. Uvediete v ňom osobné údaje vás a vášho manžela. Opíšete čo najpresnejšie dôvody, prečo je vaše manželstvo trvale rozvrátené a nie je možné ho napraviť. Môžete napríklad uviesť, že spolu nežijete v jednej domácnosti, nehospodárite spoločne, nežijete spolu intímne dlhší čas.

Oprieť sa môžete o najčastejšie dôvody rozvodu, ktorými sú najmä rozdielnosť pováh, názorov a záujmov a menej často aj neuvážené uzavretie manželstva, alkoholizmus, nevera, nezáujem o rodinu, zlé zaobchádzanie, odsúdenie za trestný čin, zdravotné dôvody vrátane neplodnosti a sexuálne nezhody.

Nestačí sucho skonštatovať, že máte rozdielne povahy. Opíšte to na konkrétnych príkladoch. V prípade potreby označte a doložte dôkazy. Ak máte maloleté deti, k žiadosti o rozvod priložíte aj návrh na úpravu rodičovských práv a povinností. Dohodnete sa v ňom v koho starostlivosti budú deti, prípadne na striedavej alebo spoločnej starostlivosti, ako sa bude s deťmi stretávať druhý rodič a navrhnete výšku výživného.

Prípadne môžete so žiadosťou predložiť už hotovú rodičovskú dohodu, ktorá to všetko obsahuje a požiadate súd o jej schválenie. Dohode ohľadom detí sa budeme zvlášť venovať v samostatnom diele seriálu. Po jeho prečítaní by ste všetko potrebné mali vedieť zvládnuť.

Nezabudnite v žiadosti uviesť dátum a podpísať sa. Priložte kolok, sobášny list, rodné listy detí, prípadne iné dokumenty dokazujúce rozvrat manželstva či požadovanú výšku výživného. Hotový návrh potom podáte na príslušnom súde.

Ktorý je ten váš? Je v mieste vášho posledného spoločného bydliska, ak tam ešte stále býva aspoň jeden z vás. Ak tam ani jeden z vás už nebýva, pôjdete na súd v súčasnom bydlisku toho druhého. Bydlisko je miesto, kde ste skutočne bývali a nemuseli ste tam mať nahlásený trvalý pobyt.

Súdy majú empatickejší prístup

Aký prístup zo strany súdu môžete očakávať po podaní žiadosti o rozvod? Advokátka Dana Martinková opisuje, že oproti minulosti súdy pracujú flexibilnejšie. Aj mladí sudcovia sú podľa nej dobre odborne pripravení, majú naozajstnú snahu o výchovné pôsobenie a o dosiahnutie zmieru, preukazujú empatiu a záujem o deti.

“Duch konania v rodinných veciach sa zmenil. Od dávnejšej minulosti, keď sa klientka podľa jej vyjadrenia cítila počas súdneho konania veľmi neosobne, v súčasnosti je počas súdneho konania zo strany súdu intímnejší dotyk s konkrétnou rodinou,” opisuje advokátka svoju skúsenosť.

“Vnímam záujem štátu nie formálne mentorovať, ale smerovať rodičov k zodpovednému rodičovstvu a aj reálnu snahu dopomôcť k tomu, aby rodina bola kompaktná a fungovala najlepšie, ako sa dá a to aj po rozvode manželstva,” hovorí advokátka Martinková.

Čo vás môže pri rozvode prekvapiť?

Do manželstva zvyčajne nevstupujeme s vidinou rozvodu. Dúfame, že ho nikdy nebudeme musieť riešiť. Keď na to príde, chýbajú nám informácie. Prekvapiť vás môže, že žiadosť o rozvod podáva iba jeden z manželov a nie obaja spoločne. Ani vtedy, ak sa na rozvode zhodujú.

Kto podá návrh, to býva námetom vzájomných sporov, keďže nikto nechce byť za “rozvracača” rodiny. Ak sa vám nedarí dohodnúť, ktorý z vás návrh podá, pomôcť môže mediátor.

Ďalšia vec, ktorá vás môže prekvapiť je, že súd nie je povinný vás rozviesť, dokonca ani vtedy, keď si rozvod prajete obaja. Naopak, môže vás rozviesť aj vtedy, ak jeden z vás s rozvodom nesúhlasí. Súd vždy skúma, či sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo už nemôže plniť svoj účel a od manželov sa nedá očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Súd zisťuje aj príčiny, ktoré k tomu viedli. Môže sa pokúsiť váš vzťah obnoviť napríklad tak, že vás pošle k psychológovi alebo sexuológovi. Podiel kladne vybavených žiadostí o rozvod podľa brožúry Štatistického úradu SR je 95 percent.

Advokátka Dana Martinková hovorí, že sa vo svojej praxi nestretáva s tým, že by súd manželov nerozviedol, aj keď v určitých prípadoch je to zložitejšie. “Najmä, ak majú manželia malé deti, prípadne ak sudca vycíti, že váhajú a je tam určitý priestor pre ich zmierenie, vtedy skúsi využiť výchovné pôsobenie,” hovorí.

“Citlivejšie rozhodovanie a podnet k snahe o obnovu manželstva vnímam aj pri rozvodoch starších ľudí, kde hrozí, že starí a chorí ľudia by ostali po rozvode sami, bez adekvátnej pomoci.”

Advokát pri rozvode - áno či nie?

Niektoré čitateľky možno prekvapilo, že nemajú povinnosť mať pri rozvode advokáta. Advokát môže byť užitočný v prípade komplikovaného rozvodu, keď jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí alebo keď sa neviete dohodnúť o deťoch. Mnoho advokátov dokáže klientov nielen zastúpiť pri rozvode, ale aj sprostredkovať dohodu o deťoch alebo majetku. Advokáta si platí každý osobitne. Nemôžete mať toho istého.

Ďalšia vec, o ktorej ľudia často nevedia je, že delenie majetku sa robí až po rozvode v lehote troch rokov. Bez predstavy, kde budete bývať, koľko peňazí vám ostane, aké náklady budete mať, je ale veľmi ťažké sa dohodnúť o deťoch a na výživnom. Preto sa manželia zvyčajne predbežne dohodnú, či už sami, s advokátom alebo s mediátorom, ale formálne dohodu podpíšu až po rozvode.

Snažili sme sa zhrnúť všetky praktické informácie pri podávaní žiadosti o rozvod. Ak si sami neviete rady, vždy sa môžete obrátiť na advokáta alebo mediátora. Môžete byť proaktívni a vyhľadať ich ešte v čase, keď nad rozvodom iba uvažujete.

Nabudúce sa dočítate o rozvode a deťoch. Ako im o rozvode povedať, ako deti rôzneho veku zvyčajne rozvod prežívajú aj či sa dá hovoriť o najhoršom alebo najlepšom veku pri rozvode rodičov.