Keď koučujem svojich klientov, len málokedy sa dá oddeliť pracovná téma od súkromia. Naše profesionálne životy a súkromie sú dve prepojené nádoby a navzájom si ovplyvňujú kvalitu.

Určite to poznáte - starosti doma vašu myseľ neopustia ani za pracovným stolom a stres v práci vás drví doma pri čítaní večernej rozprávky. Chcelo by to fakt zenové majstrovstvo, nevláčiť si starosti so sebou.

Hovoriť o rozvode v profesionálnom prostredí?

Ruku na srdce, koľko z nás vie však otvoriť problémové témy pred svojim nadriadeným bez toho, aby necítil ohrozenie? Sú témy, do ktorých sa nepúšťame, pretože vieme alebo aspoň tušíme, že vyloženie kariet na stôl nebude smerovať k vyriešeniu problému, ale bude to mať negatívne dôsledky.

Firemná kultúra, ktorá je nastavená v prospech otvorenej a férovej komunikácie bez vytvorenia aureoly následného trestu, sa volá bezpečná. Je bezpečná aj v zmysle, že môžete ostať samé sebou, slobodne sa hlásiť k názorom a hodnotám, k svojmu životu a všetkému, čo je jeho súčasťou.

Včera v jednej debatnej skupine rozvibrovala emócie téma, či to, že sú dámy rozvedené, komunikovať v profesionálnom prostredí. Vyšlo najavo, že v porovnaní s mužmi sa cítia zraniteľné, podceňované, ba až vylúčené z diania, akoby rozvodom stratili na hodnote.

Bolo zaujímavé otvoriť túto tému. Čerstvo rozvedené, mužmi hlboko zranené ženy spochybňovali svoje kvality a naopak, "veteránky", ktoré už nejaký ten piatoček frčia samostatne, im ukázali, ako sa časom postavili vo svojej sile a hrdosti a aké sú spokojné, že to dali aj napriek tomu, že zo vzťahov utiekli s povestnými dvoma igelitkami a deckom pod pazuchou...niekam.

Silné kompetentné ženy

Že sa jedného dňa prestali zaoberať tým, čo si kto o nich myslí. Že bolo dôležitejšie, že sa mohli s pokojom partizánky ráno pozrieť do zrkadla a videli tam silnú kompetentnú ženu. Že svojim vtedy nechápajúcim deťom napokon ukázali, kde je pravda a aké dôležité je nedať sa zlomiť.

Prax vraví, že váš súkromný status nemá mať vplyv na to, ako vás v práci posudzujú. Nikto nekráča v mokasínach toho druhého a každého príbeh je iný. Avšak môže to dopadnúť aj naopak. Aj v práci dokážete nájsť oporu a pochopenie. To tiež patrí k znakom bezpečnej organizácie. Fungovať tam s vedomím, že nie sú témy, ktoré by sa nedali otvoriť a to bez pocitu, že vás zatratia alebo znevýhodnia.

A hlavne nezabúdajme na jednu dôležitú vec - vaša hodnota sa neodvíja od nikoho ďalšieho. Tvoria ju dve esencie a síce sebavedomie (viera vo vlastné sily, múdrosť, kompetencie, schopnosti zvládnuť situácie) a sebaláska (schopnosti byť samej sebe najlepšou milujúcou priateľkou). Váš život totiž za vás neodžil nikto iný. A na to treba s hrdosťou v srdciach myslieť.