Ikonické kúpalisko Mičurin, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, od soboty víta všetkých, ktorí sa chcú počas leta okúpať. Na komorné kúpalisko sa zmestí len 150 návštevníkov, zelený areál uprostred mesta láka svojou atmosférou i históriou.  A určite aj cenou.

Kúpalisko Mičurin 2024

“Mnohí si dodnes pamätáme na roky, ktoré sme tu strávili nielen na kúpalisku, jedinom v Starom Meste, ale aj v skleníkoch, dielňach či v budove niekdajšieho Domu mládeže. Areál Ekoiuventy, prezývaný Mičurín, totiž v minulosti zabezpečoval pre deti množstvo voľnočasových aktivít, prírodovedeckých krúžkov a sezónny bazén bol len drobnou súčasťou veľkej skladačky,” uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo a pripomenul, že od 90-tych rokov bol priestor využívaný čoraz menej.

“Z areálu mizli aktivity, skleníky pustli, časť stavby začalo využívať ministerstvo školstva ako svoj archív a priestor tak stratil svoj dych. Bazén bol dlhé roky vypustený a celý areál chradol,” dodal primátor Bratislavy.

Národná kultúrna pamiatka

Vďaka občianskemu združeniu Hrad – Slavín bol Mičurin v roku 2016 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad vtedy uviedol, že areál Domu mládeže je nositeľom súboru významných pamiatkových hodnôt ako celok, ale nositeľmi pamiatkových hodnôt sú aj jeho jednotlivé objekty, ktorých história a vznik spolu súvisia.

„Budova je významnou stavbou architektúry socialistického realizmu 50. rokov 20. storočia na území Slovenska, je dokladom tejto etapy vývoja slovenskej architektúry. Jej hmota, pôdorys, fasády a základné dispozičné väzby sú zachované v autentickom, pôvodnom stave," hodnotia pamiatkari.

Mičurin: kúpalisko a amfiteáter

Mesto potom získalo Mičurin v roku 2023 do svojho vlastníctva zámenou pozemkov od ministerstva školstva.

Kúpalisko otvorili v sobotu 6. 7. na Búdkovej ulici v Bratislave, cez víkendy je otvorené od 9.00 do 19.00 h, cez týždeň funguje kratšie  - od 10.00 do 19.00 hod. Vstupné je najlacnejšie v Bratislave - celodenný vstup pre dospelých je 4,50, online sú to 4 eurá.

Okrem kúpania ponúka Mičurin v utorok 10. júla 2024 aj letné kino. O 20:00 hod premietnu v amfiteátri Mičurin film Nová hračka.