O čom je cyklický timemanažment?

"Ženám sa menia hladiny hormónov počas menštruačného cyklu. S tým súvisia jednotlivé fázy a s nimi spojené schopnosti. Tie sa v danej fáze zosilňujú, sú výraznejšie a ženy to intenzívnejšie vnímajú. Jednoducho, cyklický timemanagement znamená, že žena rozumie vlastnej cyklickosti. Vníma ju cez telo a pocity v ňom. Zároveň si vie veci v práci či doma plánovať tak, aby čo najviac využívala zosilnené schopnosti, ktoré v danej fáze má. Cieľom je robiť veci s čo najväčšou radosťou a ľahkosťou. Verím, že je to cesta, ako rozvinúť ženský potenciál, ktorý sa nachádza v každej z nás a robí nás jedinečnými."

Mohli by ste stručne objasniť silné a slabé stránky každej fázy, čo je pre ne špecifické.

"V dynamickej fáze medzi naše zosilnené schopnosti patrí najmä schopnosť rozbiehať nové projekty. Vďaka prevládajúcej racionálnej mysli máme schopnosť vytvárať vo veciach štruktúru a systém, máme vynikajúce mentálne schopnosti a vďaka tomu, že fungujeme v tejto fáze v silnej mužskej energii, jej mottom je energia, akcia a výkon. V tejto fáze sme najmä zamerane na seba, svoje sny či ciele. Takže nám chýba isté empatické porozumenie, sme často netrpezlivé a nie sme dobré tímové hráčky.

Ovulačná fáza - cyklickosť

V čase ovulácie patrí medzi zosilnené schopnosti empatia, efektívna komunikácia, starostlivosti o ľudí aj projekty či schopnosť aktívne počúvať druhých a oceniť ich. V tejto fáze však určite nebudeme dravé, agresívne či silno dynamické. V tejto fáze nám oveľa ťažšie pôjde logické myslenie a keďže máme potrebu byť viac s ľuďmi, môže sa stávať, že sa často niekde zarozprávame a aj naše telefonáty bývajú v tejto fáze výrazne dlhšie.

 


Daniela Krušinská Trudičová. Foto - Zuzana Jedináková

 

Predmenštruačná fáza

Predmenštruačnú fázu a jej niektoré negatívne vnímané prejavy – najmä prostredníctvom predmenštruačného syndrómu, pozná hádam každá žena. Mnoho žien vníma na sebe najmä precitlivenosť, podráždenosť či silný pocit zahltenia. Tieto pocity sú spravidla dôsledkom toho, keď žena nerešpektuje svoju premenlivosť v rámci mesiaca a snaží sa fungovať stále v rovnakej energii. Ale je dôležité vyzdvihnúť tiež mnohé zosilnené schopnosti aj tejto fázy. Tými sú najmä kreativita, schopnosť doťahovať veci. Máme tiež zlepšenú koordináciu a priestorové vnímanie. V tejto fáze dokážeme skutočne myslieť netradične a intuitívne porozumieť aj zložitým teóriám či veciam.

Menštruačná fáza - cyklická žena

Menštruačná fáza prináša so sebou najmä schopnosť rozhodnúť sa pre zmenu a oddať sa jej, tiež schopnosť oddychovať a dočerpať energetické zdroje. V tejto fáze máme jedinečnú príležitosť oddýchnuť si od svojho ega a prijať veci také, aké sú. V tejto fáze nedokážeme byť skutočne fyzicky aktívne, pracovať nadčas, či robiť na štruktúrovaných úlohách a byť plne sústredené.

 

Menštruačný cyklus a nálady počas menštruácie

Ako sa jednotlivé fázy prejavujú napríklad pri šoférovaní?

"Nuž, na šoférovaní krásne vidím ako sa mi premieňa energia a naladenie v jednotlivých fázach. V dynamickej fáze som netrpezlivá, jazdím skutočne akčnejšie, chcem sa dostať do cieľa čím skôr. V ovulačnej fáze si jazdu užívam, šoférujem akosi ladnejšie, netlačí ma ego a na semaforoch, keď je červená sa často obzerám aj po okolostojacich autách a zvyknem aj zakývať vodičom, či sa aspoň usmiať. V predmenstruačnej fáze som veľmi kritická k ostatným šoférom a šomrem si kde tu jedna radosť, zároveň však dokážem z hlavy vymyslieť rôzne skratky ako sa dostať do svojho cieľa cesty. No a v menštruačnej fáze vnímam, že nemám akoby plnú pozornosť na šoférovanie, preto si dlhé cesty na toto obdobie snažím neplánovať. Som schopná sa aj niekoľko kilometrov ťahať 40-tkou za nejakým traktorom a to bez toho, aby som mala potrebu ho obehnúť.

Čo môže poznanie cyklickosti priniesť ženám do života?

Plynutie a uvoľnenie. Spomínam si na jednu prednášku. Tam zaznelo, že ženy by mali plynúť a muži sú tí, ktorí nás majú viesť. Priznám sa, že vtedy so mnou predstava nejakého plynutia teda vôbec nerezonovala. Som narodená v znamení leva, mám rada dynamiku, výzvy. Vždy som bola cieľavedomá. A nejaké plynutie v mojich očiach znamenalo napríklad, – nemať ambície, len sa nechať niekým viesť a akoby prestať napredovať. No mýlila som sa.  Až keď som začala viac žiť v súlade so cyklom a vnímala som jednotlivé fázy a schopnosti, pochopila som, čo znamená plynutie."

 


Daniela Krušinská Trudičová. Foto - Zuzana Jedináková

 

Čo teda plynutie znamená?

"Robiť veci s ľahkosťou a radosťou. Fázy nám dávajú nekonečné veľa možností, ako uchopiť to, čo robíme – len vždy troška inak.

My ženy sme skutočne tými, čo plynú. Vysvetľujem to na príklade Mesiaca – Luny. Na oblohe krásne plynie cez jednotlivé fázy a nemusí sa vlastne nijak „snažiť“. Aj nám je toto plynutie úplne prirodzene dané.  Všímala som si, ako sa ženy snažia napasovať do role tých, ktoré dokážu podávať neustále lineárny výkon. Myslím si, že je to škoda. Pretože sa tak ochudobňujeme o jedinečné schopnosti, ktoré máme v jednotlivých fázach."

 

Správanie žien počas menštruácie

Aký je príbeh za vami a cyklickým manažmentom? Ako ste sa k tomu dostali?

"U nás v banke sme pripravovali podnikateľské raňajky pre začínajúce podnikateľky. V rámci prípravy rôznych tém som otvorila tému ženskej cyklickosti, o ktorej som predtým počula okrajovo. Vedela som, že sa tomuto venuje Dana Sofi Šlancárová a založila v Čechách projekt Cyklická žena. Navrhla som, aby sme ju na jedny z raňajok pozvali porozprávať účastníčkam viac o jednotlivých fázach cyklu. Nuž predstava, že by sme mali na pôde banky otvoriť tému menštruačného cyklu nebola prijatá hneď s nadšením. Troška som musela kolegov o tom presvedčiť. Nevedeli sme tiež, ako zareagujú budúce biznismenky na takúto osobnú tému. Dala som však na intuíciu a prednáška zožala úspech.  

Pár dní po prednáške som nabrala odvahu a napísala som Dane Sofi mail. Chcela som myšlienku cyklickosti šíriť ďalej, najmä v korporátnom svete. Do večera som mala odpoveď. Dana Sofi ma zobrala pod krídla a učila ma všetko, čo sama o cyklickosti a všetkých veciach, na ktoré ma ženská premenlivosť dosah, vie. Rok som mala intenzívny mentoring a pracovala som sama so sebou. Pozorovala som sa a hlbšie skúmala svoj menštruačný cyklus i jeho premenlivosti. Potom som sa stala prvou certifikovanou lektorkou Cyklickej ženy na Slovensku."

 

 

Nezväzuje cyklickosť? Nežijeme v ideálnom svete, kde si môžeme dovoliť odpočívať práve vtedy, keď si to náš cyklus vyžaduje. Ako to potom riešiť?

"Naopak. Mne cyklickosť dala príležitosť rozvinúť svoj potenciál do väčšieho rozmeru, aký som kedy predtým u seba vnímala. Môžeme to vnímať tak, že nežijeme v ideálnom svete, ja si však myslím, že do istej miery tiež platí, že žijeme vo svete, akým si ho spravíme a ako si v ňom veci nastavíme. Ja sama, napríklad, mávam veľmi často prednášky o ženskej cyklickosti počas menštruačnej fázy, kedy by ženy mali odpočívať a naberať silu. Ale keď si dovolím spomaliť a viac si oddýchnuť pred dňom prednášky, dokážem aj tento deň zvládnuť s ľahkosťou, pretože nie som taká unavená. Po prednáške sa opäť snažím si už nič náročné neplánovať, aby som mala možnosť dobiť energiu."

Ako teda dobiť baterky v menštruačnej fáze?

"Oddychovaním. To však neznamená, že musíte ležať celý deň s vyloženými nohami – stačí, keď si doprajete viac spánku. Ja sa snažím upravím veci v práci tak, že nemám nejaké náročné pracovné stretnutia, či požiadam o pomoc s deťmi môjho muža. Niektoré veci prehodnotím, či sú skutočne nevyhnutné a čo sa dá odložiť na neskôr. Ak sa to dá, tak to o nejaké tri dni preložím. Samotná menštruačná fáza totiž netrvá u mňa viac ako päť dní, pretože a to je dôležité spomenúť, táto fáza nebýva totožná s dobou samotného krvácania. Takže viem, že moje spomalenie a ponorenie viac do vnútorného sveta, mi pomôže cítiť o pár dní neskutočný príval energie."

 

 

Menštruačný cyklus a správanie sa počas menštruácie

V ktorej fáze je optimálne pre ženy rozhodovať sa, čo robiť so životom, napríklad zmeniť zamestnanie? Kedy to naopak neodporúčate?

"Najoptimálnejšou fázou na podobné rozhodnutia je dynamická fáza. Vtedy sú ženy veľmi racionálne, logicky uvažujú. Sme schopné podstúpiť riziko, no najmä nás ženie schopnosť myslieť pozitívne, prijať akúkoľvek výzvu či rozbiehať nové projekty.

Ja sa však pri závažnejších rozhodnutiach (a týka sa to aj zmeny zamestnania ) riadim tým, že toto svoje rozhodnutie nechám akoby pretiecť všetkými štyrmi fázami. V každej mi prídu k tomu iné vhľady podľa toho, o ktoré zosilnené schopnosti sa opieram. Po prijatí rozhodnutia v plnom stíšení a ponorení sa do seba v menštruačnej fáze, s novou energiou dynamickej fázy robím konkrétne kroky a realizujem to, k čomu môj zámer smeroval."    

Pôsobíte v banke, teda v korporátnom svete založenom prevažne na mužských princípoch, kde asi nie je veľmi priestor na témy ako cyklickosť. Ako vaši kolegovia a kolegyne vnímali, keď ste otvorili túto tému?

"Možno to tak zvonka vyzerá, ale už aj korporátny svet sa mení. Vďaka tejto premene sa otvára priestor aj na témy akou je cyklickosť. Odkedy som certifikovanou lektorkou Cyklickej ženy, v našej banke som mala už tri prednášky.

Svoju cyklickosť som komunikovala aj v banke veľmi otvorene. Dokonca som si vedľa počítača dala cyklickú magnetku. Moji kolegovia teda vedia, v ktorej fáze aktuálne som a ako to so mnou najbližšie dni bude. Musím povedať, že práve komunikácia v tejto oblasti nám priniesla do vzájomných vzťahov oveľa väčšie pochopenie a spoluprácu. Keď som bola v menštruačnej fáze, zavretá do seba, už tomu kolegovia rozumeli. Nebrali to osobne, že sa na nich „hnevám“, alebo mám „čudnú náladu“. Naopak, ponúkli sa pomôcť mi s vecami, spravili čaj či kávu. Vedeli, že toto bude trvať len pár dní a potom sa opäť preberiem k životu, budem doháňať všetko, čo pár dní spočívalo. Pretože budem opäť v plnej sile dynamickej fázy."

Takže ohlasy sú pozitívne.

"Áno. Kolegovia konečne rozumejú, prečo sa my ženy stále nejako meníme. Dokonca už vnímajú, že naše premeny majú aj vnútornú logiku. A to je niečo, čo je pre mužov uchopiteľné. Zistila som, že aj ich naša cyklickosť úprimne zaujíma. Preto som začala robiť prednášky o ženskej cyklickosti špeciálne pre mužov."

Muži na prednáškach o cykle?

"Prečo nie, chcú nám spravidla byť partnermi, o ktorých sa môžeme oprieť. Úprimne sa na prednáškach zaujímajú o to, ako ženám pomôcť v jednotlivých fázach, čím podporiť, aby sme si naozaj oddýchli, či presunuli časť vecí aj na nich. Ruku na srdce – veľakrát si ženy myslia, že len ony vedia spraviť veci lepšie a muži to tak dokonale nespravia. Lenže, potom sa často deje, že sme z kolotoča povinností v práci či domácnosti tak unavené, že stačí málo a oheň je na streche."

 


Daniela Krušinská Trudičová. Foto - Jana Boor

 

Dobre, ako z toho von?

"Hovorme o cyklickosti. Dovoľme mužom podieľať sa viac na veciach, aby sa mohli stať mužmi v plnej sile. Aby boli podpornými kotvami pre nás a zároveň sme im prejavili našu úctu, za to, čo pre nás robia. Som presvedčená, že v spoločnej úcte a harmónii dokážeme spolu vytvárať čarovný svet."

Ako môžu ženy lepšie vnímať a spoznať svoju cyklickosť, čo by ste im odporučili?

"Rôzne. Môžu pracovať so cyklickou mapou, kde si zapisujú poznatky o premenách v jednotlivé dni a tak sledovať, ako sa ich nastavenie mení, čo kedy zvládajú s väčšou ľahkosťou a na čo kedy zamerať svoju pozornosť. Podľa toho si môžu naplánovať niektoré pracovné či iné aktivity v kalendári.

Ďalšou možnosťou sú knižky. Na trhu je ich z tejto oblasti už niekoľko a dá sa z nich vybrať taká, ktorá bude konkrétnej žene vyhovovať – či chce mať túto vec podanú pragmatickým jazykom alebo skôr cez hlbší záber spirituality.

No a v neposlednom rade sú to aj rôzne semináre a workshopy na tému ženskej cyklickosti. Tu je prínosom zase to, že ženy majú možnosť vzájomne zdieľať pocity. Často zistia, že mnohé ženy prežívajú niektoré situácie rovnako, vedia si byť navzájom podporou  a inšpirovať sa. Tento rok som si dala víziu, že navštívim čo najviac slovenských miest. Chcem šíriť povedomie o ženskej cyklickosti. Aby ženy pochopili, že cyklickosť je darom, vďaka ktorému sme jedinečné a iné ako muži. Želám si premeniť túto odlišnosť na silný potenciál."