Nadáciu Pontis viedla od roku 2002, keď sa vrátila z New Yorku, kde pracovala vo Foundation for Civil Society a iných neziskovkách a think tankoch. Bola pri všetkých strategických zmenách organizácie. Lenka Surotchak po 17 rokoch ako výkonná riaditeľka Nadácie Pontis končí a opäť sa vracia do Spojených štátov.  

„Chceme, aby bola naša rodina spolu a preto sa sťahujeme za manželom do USA, kde má dlhodobé pracovné miesto a naše deti svoj druhý domov,“ vysvetľuje dôvody odchodu Lenka Surotchak. V Nadácii Pontis sa však plánuje angažovať aj naďalej, v jej správnej rade. 

 

Lenka Surotchak. Foto - Nadácia Pontis

 

Lenka Surotchak: Nadácia Pontis má silný príbeh

„Nadácia Pontis má silný príbeh a úspešné funguje už viac ako 20 rokov. Vízia a hodnoty nadácie zostávajú nezmenené. Nadácia bude naďalej prispievať k zlepšeniu života na Slovensku, spájaniu dôležitých hráčov v oblasti vzdelávania, transparentnosti, inklúzie a zodpovedného podnikania aj pod jej novým vedením,“ hovorí Surotchak. 

Lenka Surotchak vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a verejnú politiku na New York University.

 

 

V Nadácii Pontis bola pri všetkých strategických zmenách, pod jej vedením vznikli projekty zamerané na firemnú a individuálnu filantropiu, dobrovoľníctva i rozvojovej spolupráce v zahraničí. Je tiež priekopníčkou v oblasti zodpovedného podnikania (CSR). Podarilo sa jej úspešne vytvoriť niekoľko verejnoprospešných projektov ako Dobrá krajina, Via Bona Slovakia, Srdce pre deti, Naše mesto či Advokáti Pro Bono.

Nadácia Pontis tak bude mať od septembra dvoch výkonných riaditeľov. Jej vedenie preberú doterajší programoví riaditelia – Martina Kolesárová a Michal Kišša. 

 

Prečítajte si

 

Nadácia Pontis: Dvaja výkonní riaditelia

Noví výkonní riaditelia nadácie Martina Kolesárová a Michal Kišša doteraz pôsobili ako jej programoví riaditelia. „Boli súčasťou všetkých rozhodnutí, ktoré sme prinášali v rámci manažmentu spoločne. Obaja nadáciu dôverne poznajú a majú jasnú predstavu o potrebách Slovenska a roli, ktorú pri tom Nadácia Pontis zohráva,“ vysvetľuje Surotchak. 

Koncept dvoch riaditeľov nie je ničím novým, aj keď na Slovensku je pomerne nezvyčajný. Dvoch úradujúcich riaditeľov si už vyskúšali viaceré zahraničné firmy, ako napr. Oracle, Salesforce, Deutsche Bank, či BMW Foundation.  Z ich doterajších skúseností vyplynulo, že viac ako jeden výkonný riaditeľ môže spoločnosti pomôcť dosiahnuť viac, keďže každý riaditeľ má svoje vlastné oblasti, za ktoré je zodpovedný a tým pádom toho kapacitne zvládnu viac.