V Londýne schválili návrh výstavby bytového domu, ktorý bude ako prvý vo Veľkej Británii určený iba pre ženy. Budova bude mať 15 poschodí a 102 bytov, ktoré si budú môcť prenajať len ženy, informoval britský denník Guardian.

102 bytov pre znevýhodnené ženy 

Spolu 102 bytov určených na prenájom slobodným ženám postaví v západnom Londýne bytové družstvo Women’s Pioneer Housing (WPH), ktoré bolo založené v roku 1920 v rámci hnutia sufražetiek. Ich cieľom bolo poskytovať ženám kvalitné a cenovo dostupné vlastné bývanie ako súčasť ich širšieho boja za rovnosť žien. V súčasnosti vlastní družstvo okolo tisíc nehnuteľností v západnom Londýne, ktoré prenajímajú iba ženám.

Pätnásťposchodový vežiak v Ealingu ponúkne byty s nízkym sociálnym nájomným ženám, ktoré sú na trhu s nehnuteľnosťam diskriminované. Ide najčastejšie o ženy, ktoré zažili domáce násilie, ženy čiernej rasy a príslušníčky etnických menšín. V práci čelia výraznym rozdielom v odmeňovaní, kvôli čomu je pre nich bývanie menej dostupné.

Najväčšou výhodou je bezpečnosť

Byt si bude môcť prenajať iba slobodná žena. Muž, ktorý bude môcť v bytovom dome bývať musí byť partnerom nájomníčky, prípadne, ak ide o plnoletého muža, ktorý ako syn nájomníčky uvedený nájom zdedí. Bývanie budú umožnené aj transgenderovým ženám, ktoré voči ženám nespáchali násilie.  

Okrem cenovej dostupnosti bude najväčšou výhodou tohto typu bývania aj bezpečnosť nájomníčok. Nielen pred mužmi, ktorí ich ohrozujú, ale skúsenosti ukazujú, že ženy často čelia sexuálnemu obťažovaniu aj zo strany súkromným prenajímateľov.

Veľký balkón, nižšia kuchyňa a zelená strecha

Každý byt v bytovom dome bude mať priestranný balkón a bude navrhnutý špeciálne pre ženy. Napríklad kuchynské pracovné plochy budú v nižšej výške a vetranie bude navrhnuté tak, aby vyhovovalo pohodliu pre ženy v menopauze.

Bytový dom bude mať obloženie z červených tehál, strešnú záhradu a zelenú strechu. Osobitná pozornosť bude zameraná aj na osvetlenie okolitých ulíc a priestorov, aby sa obyvateľky cítili bezpečne aj v noci.

Slobodná žena s priemerným platom má v Anglicku problém

Vo svojej najnovšej výročnej správe družstvo WPH uviedlo, že "v Anglicku neexistuje región, kde by si slobodná žena s priemerným ženským platom mohla dovoliť prenajať si vlastný byt. Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi sú veľké a najviac na to doplácajú staršie ženy."

Napriek všetkému, aj tento projekt čelí neprajníkom. Problémom sú súčasní nájomníci bytov, ktorí sa musia vysídliť, kvôli čomu prebiehajú viaceré súdne spory. Projekt vyvolal odmietavé reakcie aj u niektorých miestnych obyvateľov štvrte, ktorí si myslia, že práve “vysoká koncentrácia“ žien na jednom mieste bude pre ženy ohrozujúca.  .