Ste jednou z najskúsenejších personálno-poradenských spoločností, ktorá sa zaoberá outplacementom, teda poradenstvom pre prepustených zamestnancov a zamestnankyne, ako uspieť na trhu práce. To stále nie je na slovenskom pracovnom trhu bežné, že firma investuje do tejto činnosti. Aké firmy u nás využívajú túto Vašu službu?

“Jednoznačne sa na túto otázku odpovedať nedá, ale dovolím si tvrdiť, že pokiaľ firmy na Slovensku túto službu nedostanú “nadiktovanú” z materskej firmy, vnímajú ju iba ako nákladovú položku. Lokálni manažéri si málokedy vedia takúto požiadavku presadiť, aj keď by jej pridanú hodnotu pre zamestnancov v kariérnom prestupe vnímali pozitívne.  Zväčša zostane pri lacných riešeniach neprofesionálnych poskytovateľov, ktorí robia v podstate všetko a nič.”

Máte pobočku aj v Česku a 30 kancelárie v ďalších krajinách sveta. Ako veľmi zaostávame v tomto type poradenstva?

“V rámci regiónu strednej a východnej Európy (CEE) je situácia pomerne rovnaká. Pokiaľ nepríde impulz z centrály, nepohne sa ani slamka. Prípady, kedy sa lokálne HR ozve proaktívne, sú veľmi vzácne. Za západnou Európou zaostávame vo vyspelosti firemnej kultúry, trendy sa neimplementujú dostatočne.”

Prečo je dôležité pracovať s prepustenými zamestnancami a zamestnankynami na tom, ako majú ďalej fungovať, keď dostali výpoveď? V čom je to dobré pre firmu, ktorú opúšťajú?

“Sú krajiny, kde je outplacement zákonnou súčasťou ukončenia pracovného pomeru. Tam už dávno pochopili, že outplacement nie je pomoc pri vytvorení životopisu. Účastníci našich programov prejdú viacerými blokmi vzdelávania, stabilizácie, či workshopov. Záleží od prostredia, z ktorého prichádzajú, branže, regiónu. Firma, ktorá prepúšťa by outplacement mala vnímať ako nezištnú pomoc, poďakovanie kolegom. Sekundárne jej takáto starostlivosť pomáha budovať image, môže byť súčasťou employer brandingu. To je však už iná téma.”

Ilustračné foto - freepik.com

Ako veľmi to pomáha prepusteným? Ako ich viete ďalej nasmerovať?

“Kontakt s nami pomáha kandidátom stabilizovať sa v novej situácii, identifikovať nové možnosti a cesty. Obsah programu je potrebné často prispôsobiť, či už ide o individuálny alebo skupinový outplacement. Nasmerovanie nám v Teamconsulte ide dobre, keďže primárne pôsobíme v oblasti direkt search. Preto ľuďom v programoch podávame odžité skúsenosti a rady z trhu práce, ktoré sa nenaučia z kníh a motivačných videí (úsmev).”

Zrejme sú to aj náročné situácie, keď ide o ľudí, ktorí sú závislí od príjmu a pôsobia v lokalitách, kde je slabá ponuka práce. Ako s nimi pracujete a motivujete ich?

“Motivácia musí prichádzať od jednotlivých kandidátov. Vieme im vysvetliť, prečo má zmysel zúčastniť sa programu, ale nemôžeme ich ku spolupráci nútiť. Dnes už takmer neexistujú regióny so slabou ponukou práce, skôr je potrebné vysvetliť, aké sú alternatívy a potreba kompromisov.” Na slovenskom pracovnom trhu fungujete už od roku 2001."

Ktoré obdobia najviac ovplyvnili alebo poznačili trh práce?

“Výkyvy na trhu práce vždy poznačili ekonomické zmeny v hospodárstve. Obdobie covidu bolo veľmi špecifické, oblasť direct search bežala v rámci možností. Outplacement však paradoxne nabehol do starých koľají, až keď sa situácia po pandémii stabilizovala.”

Líšime sa v niečo zásadnejšie od zahraničia?

“Na rôznych úrovniach a v odlišných formách je vidno, že nie pre všetky zahraničné spoločnosti je slovenský trh práce partnerom, ale ešte stále trhom lacnejšej pracovnej sily. Mnohé sa potom vníma iba nákladovo, a nie rozvojovo.”

Aké nástroje sa vám osvedčili, pracujete s firmami aj potom, čo im nájdete ľudí na pozície?

“Udržiavať si kontakt s ľuďmi z direkt search projektov je kľúčové. Raz to je kandidát, neskôr z neho môže byť klient.”

Ako využívate pri práci psychometriu?

“Psychometriu využívame takmer od začiatku fungovania a vyskúšali sme viaceré nástroje a externých dodávateľov. Odkedy sme sa rozhodli túto službu ponúkať interne, používame overený nástroj Facet 5, pomocou ktorého vieme spoľahlivo otestovať žiadané spektrá správania sa u kandidátov. Je dôležité podotknúť, že tento nástroj používame len ako doplnok ku výberom, nie ako bázu rozhodovania.”

Spoločnosť Teamconsult hľadá pre firmy odborných a vedúcich pracovníkov priamym vyhľadávaním vo všetkých regiónoch. Ako sú na tom ženy? Ako veľmi ich limituje pohlavie a zrejme aj vek?

“Diverzita  na Slovensku bola ešte donedávna úplne neznáma téma. Aj keď ju dnes definujeme v rámci rozlišností pohlaví, možno v niektorých prípadoch v oblasti veku, máme čo doháňať. Klient nám nemôže zadať hľadanie ženy (alebo muža), môže povedať, že chce mať výber diverzný. Našou úlohou je nájsť najlepšieho kandidáta. Ale nato, aby obe pohlavia mali rovnakú štartovaciu čiaru, musia podľa môjho názoru ženy urobiť viac ako muži. Majú neporovnateľne viac povinností a ich boj je komplikovanejší.”

Ilustračné foto - freepik.com

Je to predpokladám rôzne v Bratislave a v Košiciach…, prípadne ešte v menších mestách?

“Primárne by sa dalo odpovedať áno. Ale veľmi záleží od kultúry firmy. Máme klientov aj z menších miest a obcí, ktorí sú veľmi progresívni v oblasti obsadzovania manažérskych pozícií a ženský element uvítajú kvôli stmeleniu kolektívu.”

Je to dôvod, prečo pripravujete koučing špeciálne pre ženy, ktoré by sa uplatnili v strednom a vyššom manažmente?

“Správne. Najmä, keď sa vrátim k odpovedi s rovnakou štartovacou čiarou. Našim programom chceme pomôcť vyrovnať tieto príležitosti, ktoré v našej spoločnosti vznikajú tradičným rozdelením povinností v domácnostiach.”

Od roku 2027 bude platiť smernica EÚ o transparentnosti miezd, ktorá by mala odstrániť platové rozdiely mužov a žien na rovnakých pozíciách. Pôjde o firmy nad 100 zamestnancov. Budú s tým firmy bojovať ako s novou byrokraciou alebo to vezmú ako možnosť pritiahnuť viac žien? Ako odhadujete nastavenie veľkých slovenských firiem?

“To bude ešte veľmi zložitá agenda, na ktorej zarobia najmä tretie strany v oblasti právneho poradenstva. O smernici viem približne rok, u klientov zatiaľ nevládne z tejto otázky napätie, mnohí o nej ani nevedia. Nemyslím si, že toto bude ten nástroj na pritiahnutie viac žien. Odhadujem, že tento krok bude o byrokracii, zmenách popisov pracovných náplní a obchádzaní smernice - po slovensky. Nemyslím si, že akýkoľvek zásah do trhového hospodárstva je dobrým krokom. V erudovaných spoločnostiach so zdravo nastavenou firemnou kultúrou a platovou politikou nebudú musieť meniť nič.”