V podnikaní máme mnoho žien, ale len niekoľké z nich sú líderkami vo svojich oblastiach. Prečo to tak dlho trvá? 

“Zmena statusu a vybudovanie naozaj rodovo vyrovnaného sveta biznisu trvá veľmi dlho. Dôvodom je prirodzená nerovnováha. Ženy nedominujú kvôli mnohým faktorom, ako je napríklad mužská podniková kultúra, predsudky, rozdielne odmeňovanie,  zodpovednosť v oblasti rodovej rovnosti, lineárny kariérny model, kultúra osobného kontaktu a nedostatok vzorov. Treba pracovať na kultúre, ale aj na štruktúre firmy, pôsobiť na myslenie ľudí, ale aj na politiku a prax. Len potom je možné naozaj pohnúť vecami.” 

Rovnako ako v biznise, tak aj v politike máme na vrcholových postoch len málo žien. Uplynulý víkend sme mali parlamentné voľby a žiadna z politických strán nemá v čele ženu. Do parlamentu sa dostalo len 20 percent žien. Kde je podľa vás problém? Aký je dôvod, že v 21. storočí je taká nízka reprezentácia žien v politike?

“Niečo podobné máme aj v mojej domovine – Belgicku. Nechýbali nám talentované ženy, no aj tak ich bolo málo v rozhodovacích pozíciách. Politika je o vplyve a sile. Toto je prostredie, v ktorom ľudia pracujú na zvýšení svojho vplyvu a to ešte viac ako v podnikovom prostredí. Je to tiež prostredie, v ktorom musí existovať istá úroveň dôvery, aby bolo možné uzatvárať dohody a budovať partnerstvá. Akákoľvek skupina, ktorá je nedostatočne zastúpená – hádam najvýznamnejšou sú ženy, je potom menej vpúšťaná do akéhosi vnútorného kruhu dôvery. V Belgicku sme úspešne zvrátili toto smerovanie tým, že sme zaviedli kvóty vyváženosti oboch rodov v politike.” 

Sú kvóty pre ženy efektívnym opatrením aj v biznise? 

“Bola som svedkom práce s kvótami v politike a v správnych radách súkromných spoločností v mnohých krajinách. V podnikateľskom prostredí však vytvárajú negatívny pocit, ktorému rozumiem. Dalo by sa teda povedať, že sa mi účinok kvót páči, ale nepáči sa mi samotný nástroj. Bohužiaľ, tiež vidím, že sa nič nezmení bez konkrétnych cieľov. Keby si spoločnosti stanovili pevné ciele a pracovali na nich, kvóty by vôbec neboli potrebné.”

Zaoberáte sa lídrami. Existuje rozdiel medzi mužskými a ženskými lídrami? Vy hovoríte o mužských a ženských kvalitách, nie o mužských a ženských vodcoch. Prečo? 

“Pohlavie vodcu nie je dobrou predpoveďou jeho výkonnosti. Výskum ukazuje, že ženy majú tendenciu mať štýl vedenia, ktorý je viac spolupracujúci, a že ženy vo vedení sú vo svojich tímoch hodnotené lepšie ako muži na rovnakej pozícii. Ženy líderky však majú sklon k podhodnoteniu, čo znamená, že sú oveľa skromnejšie. To hovorí výskum. Vo svojej práci v rôznych spoločnostiach na celom svete som videla, že vyvážení lídri (muži a ženy), ktorí sú schopní viesť pomocou svojich mužských aj ženských (jin / jang) vnútorných vlastností, sú lepšie vybavení na budovanie vysoko výkonných tímov. Neverím v označovanie vodcov na základe ich pohlavia. Radšej sa pozriem na vlastnosti, ktoré vykazujú, a na autentickosť, ktorú prinášajú. Tá totiž vychádza z celého vášho ja. Preto som napísala knihu Vyvážený líder, aby som túto problematiku vyniesla na svetlo sveta.” 

Ženy sa väčšinou málo alebo vôbec nechcú stať líderkami. Neveria si dostatočne? 

“Netreba naprávať ženy, ale systém. Systém nadhodnotí dôveru a zamení ju za kompetentnosť. Systém je skreslený, pretože povzbudzuje „rovnakosť“. Stretávam veľa žien, ktoré nemajú záujem posunúť sa vyššie, pretože sa nestotožňujú so štýlom vedenia a správaním, ktoré sa cení. Výskum potvrdzuje, že ženy neopúšťajú spoločnosť, pretože majú problém zosúladiť pracovný život a súkromie. Odchádzajú, pretože sa neidentifikujú s podnikovou kultúrou, majú pocit, že sa diverzite nepripisuje význam alebo sa necítia byť prijaté. Náš vlastný výskum ukazuje, že ženy sa často cítia, že sa musia správať ako muži, aby sa dostali dopredu.”

Podporujú ženy, ktoré sa stali líderkami alebo získali vplyv, iné ženy? Mali by sa navzájom podporovať a ťahať? 

“Mýtus o včelej kráľovnej hovorí, že ženy na vrchole sabotujú ďalšie ženy. Toto však nie je realita, a nie je podložená faktami a výskumom. Fakty ukazujú, že výkonné riaditeľky a ženy vo vedení tvoria tímy, ktoré sú rodovo vyváženejšie. Výkonné riaditeľky a vedúce predstaviteľky s väčšou pravdepodobnosťou vybudujú tímy, ktoré sú viac vyvážené podľa pohlavia. Páči sa mi citát: Skutočné kráľovné držia korunu jedna druhej.”

Môžeme vzdelávať alebo si vychovávať ženy-líderky? 

“Myslím si, že sme v dobe, keď potrebujeme vzdelávať rovnako mužských vodcov, ako aj ženské líderky, aby sme prešli na vyvážený model vodcovstva. Nemusíme trénovať ženy, aby si osvojili mužský model vodcovstva. Musíme pomôcť mužom aj ženám fungovať vyváženým spôsobom. To vytvorí prosperitu pre firmy a spoločnosť, a tiež spoločnosti s vysoko angažovanými zamestnancami.”

Čo pre vás znamená vyvážené líderstvo a prečo ste sa začali zaoberať touto témou? 

“Vyvážené vodcovstvo uznáva, oceňuje a využíva rovnako mužskú, ako aj ženskú energiu a vodcovské vlastnosti bez ohľadu na vašu rodovú identitu. Koncept je založený na práci C.G. Junga, zakladateľa analytickej psychológie. Každá ľudská bytosť má vnútorný mužský a ženský pilier. Jung tvrdil, že osobný rozvoj akejkoľvek ľudskej bytosti závisí od úrovne integrácie vnútorného mužského a ženského pólu. Vyvážení vodcovia sú potrební na vytvorenie inkluzívnych a spolupracujúcich pracovísk, na ktorých môže prosperovať rôznorodosť myslenia. Tieto pracoviská sú potrebné na riešenie hlavných výziev súčasnosti. Vyváženého vodcu som napísala, pretože tieto myšlienky neboli dostatočne zdôraznené v iných publikáciách o vodcovstve. Chcela som sa o tom dozvedieť viac, tak som sa rozhodla, že si tú knihu musím napísať sama.”

Zmenilo hnutie #MeeToo firemnú kultúru a ako?

“Hnutie #MeToo a #TimesUp určite ovplyvnilo firemnú kultúru. Avšak, povaha sa líši v závislosti od krajiny a kontinentu. V niektorých spoločnostiach to vyvolalo kroky na opätovné vymedzenie sexuálneho obťažovania. Ďalším vedľajším účinkom je to, že ženy nahrádzajú mužov, ktorí museli kvôli obťažovaniu opustiť zamestnanie. Denník New York Times v článku uviedol, že viac ako polovicu z približne 200 vyšších pracovných pozícií, ktoré museli muži opustiť, obsadili ženy. Dalo by sa teda povedať, že hnutie #MeToo má v týchto spoločnostiach väčší účinok ako kvóty.”