Organizácie a odborníčky v oblasti ochrany a dodržiavania práv detí, ale aj ďalšie organizácie z tretieho sektora navrhujú na post komisárky pre deti Janette Motlovú, súčasnú riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Reagovali tak na minulotýždňovú výzvu politikov z hnutia OĽANO. Na sociálnej sieti o tom informuje Liga za duševné zdravie.

Motlová bude dôstojná a odborná kandidátka 

"Janette Motlová je pre nás zárukou, že v prípade jej zvolenia bude dôstojne, odborne a zodpovedne chrániť práva a zastupovať záujmy detí na Slovensku. Všetky podporujúce organizácie súčasne vyslovujú svoj záujem, vôľu a záväzok dlhodobo s ňou spolupracovať tak, aby poslanie a činnosť úradu boli čo najlepšie naplnené," uviedli organizácie. Podporu Motlovej podľa nich vyslovuje aj predchádzajúca kandidátka Mária Vargová.

Motlovú vo voľbe na komisárku podporili organizácie Centrum slniečko, Liga za duševné zdravie SR, Únia materských centier, Nadácia pre deti Slovenska, Mymamy, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Návrat, Nadácia Zastavme korupciu,  Linka detskej istoty, poradenské centrum Alej, Žena v tiesni, ASCEND, IPčko, Platforma na podporu zdravotne znevýhodnených skupín, Nadácia otvorenej spoločnosti, Zdravé regióny, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Ďalšie organizácie sa podľa stanoviska postupne k podpore pridávajú.

Zákon hovorí, že kandidáta alebo kandiátku na komisára pre deti môže navrhnúť len poslanec Národnej rady SR. Nominant potrebuje okrem iných záležitostí aj podporné stanovisko najmenej piatich reprezentatívnych organizácií, ktoré sa aspoň päť rokov venujú presadzovaniu a ochrane práv detí.

Návrhy sa môžu podávať do 13. apríla. Následne čaká poslancov vypočutie na ľudskoprávnom výbore. Komisára potom volí parlament na schôdzi. Parlament ani po viacerých pokusoch nezvolil nástupcu komisárky pre deti Viery Tomanovej.

Kto je Janette Motlová

Janette Motlová je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Neskôr pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente.

Je držiteľkou viacerých významných ocenení. Za svoje blogy získala Novi­nársku cenu, v roku 2015 ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017. 

Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami ľudí. Je autorkou autobiografického románu Cigánka.