Minister zdravotníctva Michal Palkovič sa chce venovať možnosti chemickej interrupcie na Slovensku. Považuje ju za menej rizikovú metódu. Zdôraznil, že ide o medicínsku otázku, ktorej musí predchádzať široká odborná diskusia.

Chemická interrupcia je menej riziková 

Vie si predstaviť, že by sa metóda zaviedla v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, apeluje však na potrebu vytvorenia štandardného diagnostického a terapeutického postupu. "Bavíme sa o plánovanom, a v tomto prípade by to malo byť aj o manažovanom krvácaní, teda život ohrozujúcej situácii matky. To musí mať na starosti napríklad nejaký štandardný diagnostický a terapeutický postup," vysvetlil.

Ide o medicínsky problém, nie etický

Zdôraznil, že ide o medicínsky problém, ktorý by nemal byť eticko-morálny. "Malo by byť naším najväčším zreteľom to, že bezpečne vieme takúto liečbu poskytnúť," skonštatoval minister. Proces si podľa neho vyžaduje širokú odbornú diskusiu. "Či to bude trvať dva týždne alebo letné dovolenkové mesiace, vám v tomto momente neviem povedať, ale téme sa budeme venovať," povedal Palkovič.