Andrea patrila medzi priemerných žiakov na základnej škole. Na rady rodičov sa aj tak prihlásila na gymnázium. Detí bolo málo a keďže školy sú platené podľa toho, koľko ich navštevuje, dostala sa tam. Preliezala z ročníka do ročníka s odretými ušami. Nakoniec zmaturovala na tretí raz, napriek tomu, že šikovná bola. Vybrala si však školu, kde svoje zručnosti a nadanie nemohla rozvíjať.

„Toto nie sú ojedinelé prípady, s ktorými sme sa na škole stretli. Často nás oslovia rodičia traumatizovaných študentov, ktorí nezvládli rozhodnutie, kam poslať prihlášku na strednú školu,“ vysvetľuje riaditeľka Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave Tatiana Mókosová.

 

Prvý ročník duálneho vzdelávania v odbore obchod a cestovný ruch v SOŠ Samuela Jurkoviča v Bratislave.

 

Mesiac na prihlášky

Na  podanie prihlášky na strednú školu ostáva necelý mesiac. Deviataci ju musia odovzdať do 10. apríla 2016. Rodičia so žiakmi by si mali dobre rozmyslieť, akú školu si vyberú, aby po jej skončení neostali rovno na úrade práce. Ak chcú využiť výhody duálneho vzdelávania, nemali by si to nechať na poslednú chvíľu. K prihláške je totiž potrebné doložiť aj potvrdenie od budúceho zamestnávateľa. Mnohým firmám na Slovensku kvalifikované pracovné sily chýbajú.

„Nemeckí zamestnávatelia už deväť rokov upozorňujú, že ak sa niečo nezmení, odídu zo Slovenska. Situácia sa však iba zhoršuje. Chýbajú im kvalifikovaní pracovníci nielen v technických odboroch, ale aj v obuvníckom priemysle, v logistike, či službách a obchode. Problém sa len prehlbuje. Počúvame to zo všetkých strán. Iba Kaufland nevie ročne naplniť 250 pracovných miest kvalifikovanou silou,“ upozorňuje Željka Šenkovič, vedúca oddelenia projektov a odborného vzdelávania zo Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. „Pritom, ak by sa prihlásili na duálne vzdelávanie, firma im zabezpečí, že po skončení školy majú okamžite prácu a získajú rovnaké vzdelanie, ako študenti v Nemecku,“ upozorňuje.

Žiaci duálneho vzdelávania si počas štúdia a praxe môžu aj zarábať. Ak naozaj chcú, aj 100 eur mesačne.

 

 

Nestačia ani vysokoškoláci

„Kvalifikovaná sila nám mimoriadne chýba. Nenahradí ju žiadny vysokoškolák, lebo mu chýbajú teoretické vedomosti a prax. Na základné pozície sa nám hlásia aj vysokoškoláci, ktorých ale musíme preškoliť. Stojí nás to asi 270-tisíc eur ročne a ani to nezvládnu všetci, lebo je to taký rýchlokurz. Nedáva to zmysel. Veď okrem kvalitného vzdelania na SOŠ majú žiaci aj iné benefity duálneho vzdelávania. Ponúkame praktické vyučovanie pod vedením certifikovaných inštruktorov, zárobok vo výške 2,33 eur za odpracovanú hodinu, podnikové štipendium do  výšky 50 eur na mesiac, príspevok na internát, dopravu, stravu a bezplatné pracovné oblečenie. Okrem toho sa môžu zúčastňovať na firemných vzdelávacích a rozvojových aktivitách, či absolvovať prax v zahraničí,“ vysvetľuje Karin Marková, vedúca oblasti ľudských zdrojov z Kauflandu Slovenská republika, v. o. s.

Tatiana Mókosová, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, už po prvom roku duálneho vzdelávania vidí obrovský rozdiel v nastavení žiakov.

„Sama učím prvákov duálneho vzdelávania. Veľmi sa im páči vo firme, pre ktorú sa učia. Nasávajú firemnú kultúru, lebo ich vo firme neberú ako žiakov, ale seberovných. Organizujú pre nich rôzne podujatia. Dokonca, ak majú dobrý priemer a dobre zmaturujú, tak nezačínajú ako radoví zamestnanci, ale rovno na  pozícii riadiaceho pracovníka,“  vysvetľuje riaditeľka školy. Jej zástupkyňa ju dopĺňa. „Úplne inak pristupujú k vzdelaniu. Motivuje ich ohodnotenie. Lepšia dochádzka a  lepšie známky im zabezpečujú lepší príjem. Keby ste len videli, ako dokážu rovno zo školy utekať na prax, je to až neuveriteľné,“ hovorí Iveta Šoltésová, zástupkyňa školy pre praktické vyučovanie.

 

 

Duálne vzdelávanie sa rozšíri

V aktuálnom školskom roku študuje v systéme duálneho vzdelávania 444 stredoškolákov, ktorí  praxujú u 87 zamestnávateľov. Od budúceho školského roka bude môcť duálne vzdelávanie ponúkať  298 nových zamestnávateľov, ktorým chýbajú kvalifikované pracovné sily.  Žiaci budú mať na výber z 84 učebných a študijných odborov s možnosťou praktickej výučby v 494 prevádzkach ponúkaných  zamestnávateľmi v 2 763 učebných miest pre žiakov pripravujúcich sa v systéme duálneho vzdelávania.

„Stredná odborná škola vôbec neznamená, že automaticky musíte skončiť ako predavačka či predavač. Naopak. S gymnazistami máme väčší problém ako s vyučenými absolventmi, pretože im chýba teória aj prax. Vo firme máme prepracovaný systém kariérneho postupu. Mnohí z tých, ktorí u nás začínali na základných pozíciách, sú dnes v riadiacich funkciách.  Viacerí dokonca končia v strednom až vysokom manažmente,“ upozorňuje Karin Marková, vedúca oblasti ľudských zdrojov Kauflandu.

 

 

Prečítajte si aj Spoznajte príbehy prvej slovenskej astronómky a fyzičky