BRATISLAVA. Pracovať menej ako klasických osem hodín denne u nás veľmi neletí. Kým v Európskej únii pracuje na skrátený úväzok v priemere pätina ľudí, na Slovensku je to len necelých šesť percent všetkých zamestnancov. Ukázali to údaje európskych štatistikov.

Za nami je už len Maďarsko s niečo vyše piatimi percentami a Bulharsko s niečo vyše dvoma. Naopak najviac ľudí – polovica všetkých zamestnancov pracuje na skrátený úväzok v Holandsku.

 

 

Viac času, no nižší plat

„Najväčšou nevýhodou práce na kratší ako plný úväzok je jednoznačne nižší plat, pretože kto menej pracuje, ten zväčša aj menej zarobí,“ hovorí analytička Poštovej banky Jana Glasová. Výhodou je podľa nej viac voľného času. Ten môže človek venovať sebe, svojim záľubám, rodine či prípadne druhému zamestnaniu, dodáva.

To je podľa Glasovej aj častým dôvodom, prečo prácu na skrátený úväzok preferujú ženy. „Až dve tretiny part-time pracujúcich sú na Slovensku ženy,“ hovorí.

Takmer dve tretiny ľudí, čo pracuje na skrátený úväzok má stredoškolské vzdelanie, vysvetľuje Glasová, asi štvrtina má základné a nižšie vzdelanie. Na skrátený úväzok pracuje len 15 percent vysokoškolákov, dodáva.

Viac ako tretina skrátených úväzkov je podľa Glasovej v oblasti verejnej správy, obrany a povinného sociálneho zabezpečenia. Desatina ľudí pracuje part-time vo veľkoobchode a maloobchode, dodáva, asi osem percent v školstve a v administratíve.

Len necelé dve percentá skrátených úväzkov nájdeme podľa nej vo finančníctve a poisťovníctve, tiež vo vodnom a odpadovom hospodárstve, či v sektore služieb.

 

 

Núdzové riešenie

Až dve pätiny zamestnancov pracujúcich na skrátený úväzok by chcelo podľa analytičky Poštovej banky Dominiky Ondrovej pracovať viac. „Na skrátený úväzok pracujú v podstate nedobrovoľne, lebo prácu na full-time si nenašli,“ hovorí.

Najnespokojnejší s prácou na skrátený úväzok sú Gréci – viac ako dve tretiny takto zamestnaných ľudí. Len o niečo lepšia je situácia na Cypre a Španielsku. Naopak v Dánsku či Česku by chcela viac pracovať len desatina.

„Vo vyspelejších západných krajinách únie je drvivá väčšina part-time zamestnancov so svojím pracovným časom spokojná,“ hovorí Ondrová. V nových členských krajinách a tam kde je vyššia nezamestnanosť, je podiel nespokojných part-time zamestnancov vyšší, dodáva.

 

Prečítajte si aj Ženy zarábajú len toľko, čo muži pred desiatimi rokmi