Prezidentka Zuzana Čaputová v nedeľu (15.1.2023) ocenila 33 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho sedem in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka 14 ženám a 19 mužom, pred rokom bol pomer 9 žien z 28 vyznamenaných.

“Najvyššie štátne vyznamenania sú úzko spojené s našou štátnosťou. A to nielen formálne tým, že sa ich udeľovanie viaže k výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale aj obsahovo. Ocenené osobnosti, ich dielo a odkaz totiž definujú to, akí sme. Akým sme národom, akou sme spoločnosťou, akým sme štátom a kam sa uberáme vo svojom vývoj,” uviedla v príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.

“Je to najlepšia verzia nás samých. Verzia oslobodená od zástupných problémov a banálnych sporov, overená nadhľadom a časovým odstupom. Pretože, logicky, často sa stávame väzňami našej každodennosti,” povedala prezidenka, ktorá vyznamenania udelila naposledy, pretože 15. júna končí vo funkcii.

Prezidentka vyznamenala aj ženy

Medzi vyznamenanými ženami in memoriam je Gizela Fleischmannová, slovenská židovka, ktorá zachraňovala Židov pred transportom do koncentračných táborov a sama nakoniec zahynula v Osvienčime.

Ocenenie dostala aj Marína Paulínyová, významná diplomatka, podpredsedníčka exilového Československého Červeného kríža v Londýne, v rámci ktorého sa starala o československých vojnových zajatcov počas druhej svetovej vojny. Krátko po vojne tragicky zahynula pri leteckom nešťastí.

Vyznamenané osobnosti za rok 2023

NINA POLÁKOVÁ, baletka - štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti klasického tanca.

EVA SOPKOVÁ, psychologička - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

JAN RYCHLÍK, historik - štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

RUDOLF FIBY, kňaz a disident - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

PETER GOMBITA, kňaz - štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

EVA GAŠPAROVÁ, učiteľka - štátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry.

MARIÁN MARKO, riaditeľ Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

JAKUB KRAKO paralympionik - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republik v oblasti športu.

JÚLIUS KOLLER, výtvarník - štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia.

EVA PAVLÍKOVÁ, herečka, speváčka - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

JURAJ BARTUSZ, sochár - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

ADAM MICHNIK,  poľský novinár, publicista, spisovateľ a disident - štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou.

MÁRIA DUŠINSKÁ, vedecká pracovníčka - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

STANISLAV RAKÚS, spisovateľ, literárny vedec - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry.

MARÍNA PAULÍNYOVÁ, humanitárna pracovníčka - štátne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy, in memoriam, za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života.

BLAHO UHLÁR, divadelník, režisér - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

MARIANA KOVÁČOVÁ, riaditeľka Centra Slniečko - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

ONDREJ NEPELA, krasokorčuliar - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.

GABRIELLA JARÁBIK,  riaditeľka Múzea kultúry Maďarov na Slovensku - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

LÁSZLÓ SZARKA, historik - štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskou republikou.

OTTA PLÁVKOVÁ, novinárka - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

ROMAN POLÁK, režisér, herec - štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadla.

VÁCLAV MALÝ, český biskup, disident - štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

MÁRIA BIELIKOVÁ,  zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, vedecká pracovníčka - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva.

JURAJ VALČUHA, dirigent - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

KOLOMAN KERTÉSZ BAGALA, vydavateľ - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

GIZELA FLEISCHMANNOVÁ členka ilegálnej Pracovnej skupiny, obeť holokaustu - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

EVA HUSÁRIKOVÁ,  insitná maliarka - štátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia zahraničných Slovákov.

PETER KEREKES, režisér, dokumentarista - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu.

DARINA BANCÍKOVÁ, prvá evanjelická farárka, spisovateľka - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

PETER BEBJAK, režisér - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu.

PETER MIKULÁŠ,  operný spevák - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

PETRA VLHOVÁ, lyžiarka - štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu,