Poradný výbor pre menšiny

Novinkou, ktorú Čaputová prináša do úradu, je vytvorenie neformálneho poradného výboru pre národnostné a etnické menšiny. Už počas kampane hovorila, že chce byť prezidentkou pre Slovákov a Slovenky, ale aj tých, ktorí sa cítia byť súčasťou národnostných či iných etnických menšín. „Je pre mňa dôležité, aby som rozumela situácii, potrebám a problémom, ktorým čelia obyvatelia a obyvateľky národnostných aj nových menšín na Slovensku. Chcem počúvať ich hlas,“ objasňuje právnička a budúca prezidentka.

Výbor tvoria štyri ženy a traja muži. Maďarskú menšinu budú zastupovať Ilona Németh z VŠVU spolu s historikom a riaditeľom Fóra inštitútu pre výskum menšín Attilom Simonom.

Rómsku menšinu bude zastupovať Jurina Rusnáková, ktorá je riaditeľkou Ústavu romologických štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej pedagogickej aj vedeckej činnosti sa venovala sociálnej práci. Má aj skúsenosti s prípravou strategických vládnych dokumentov, ako napríklad Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Zástupca za túto menšinu je aj Viktor Tera, koordinátor pre Rómsky vzdelávací fond.

 

Tretiu najpočetnejšiu menšinu – rusínsku, bude prezentovať riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity Anna Plišková. Dvojku zastupujúcu rusínov doplní Peter Medviď, hovorca okrúhleho stola Rusínov Slovenska, ktorý je tiež členom  Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

Expertkou pre ostatné národnostné menšiny bude riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová, ktorá začínala ako výskumníčka v Inštitúte pre verejné otázky.

Zuzana Čaputová sa chce s expertným poradným výborom pravidelne stretávať.

 

Elena Gallová Kriglerová.  Foto - 2017.pdcs-conference.sk

 

Zuzana Kusá – poradkyňa pre sociálnu oblasť

Nosné oblasti prezidentskej kampane právničky Zuzany Čaputovej boli sociálne témy, právo a spravodlivosť i životné prostredie. Poradkyňou pre sociálnu oblasť bude sociologička Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV, kde pracuje od roku 1992 ako vedecká pracovníčka. Venuje sa najmä oblastiam vzdelávania chudoby a sociálneho vylúčenia. V roku 2017 vydala monografiu Škola nie je pre všetkých, kde analyzuje každodenné podoby vzdelávania v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti patriace k viditeľným menšinám.

 

Zuzana Kusá.  Facebook ZC 

 

Peter Kubina a Radovan Pala - poradcovia pre právo a spravodlivosť 

V oblasti práva a spravodlivosti bude Zuzana Čaputová načúvať advokátom Petrovi Kubinovi a Radovanovi Palovi. Obaja sú absolventmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského.  Peter Kubina sa špecializuje na ústavné právo a riešenie sporov v rôznych právnych oblastiach. Zastupoval pred Ústavným súdom SR významné prípady ako napríklad nevymenovanie generálneho prokurátora, zrušenie Mečiarových amnestií či spory týkajúce sa ochrany slobody prejavu, slobody médií, ochrany vlastníckeho práva a práva na spravodlivé súdne konanie. V súčasnosti je vedúcim partnerom bratislavskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons – najväčšou právnickou firmou na svete.

 

Radovan Pala.  Facebook ZC

 

Druhý poradca pre témy práva a spravodlivosti je Radovan Pala, ktorý má za sebou štúdium na viacerých zahraničných univerzitách. Je spoluautorom monografie Cezhraničné fúzie, ako aj rozsiahleho komentára k slovenskému Obchodnému zákonníku. Pôsobí ako člen pracovných skupín, ktoré pripravili novely týkajúce sa práva obchodných spoločností, konkurzného práva, vrátane obmedzenia zneužívania reštrukturalizácií a zavedenia novej úpravy osobného bankrotu. Podieľal sa na príprave legislatívy obmedzujúcej pôsobenie tzv. schránkových spoločností. Je členom správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti, revízorom Asociácie firemných nadácií a zastupuje Taylor Wessing vo Fonde pre transparentné Slovensko.

 

Juraj Rizman.  Foto - TASR

 

Juraj Rizman - poradca pre životné prostredie a občiansku spoločnosť 

Oblasť životného prostredia a občianskej spoločnosti bude mať na starosti environmentalista a dlhoročný predstaviteľ organizácie Greenpeace Slovensko – Juraj Rizman. V mimovládnej organizácií pracoval od roku 2002 ako fotograf, hovorca a napokon aj ako riaditeľ. Stál za úspešnými ochranárskymi kampaňami proti plánovanej ťažbe zlata a uránu či za prijatie zákona o starých environmentálnych záťažiach. Od roku 2012 je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, poradného orgánu Vlády SR pre oblasť rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Po odchode z Greenpeace pracoval pre VIA IURIS, kde viedol projekt venovaný rozvoju občianskej spoločnosti. Dvakrát získal ocenenie hovorca roka. V roku 2008 v kategórií verejný a neziskový sektor. V roku 2017 za komunikáciu občianskej kampane na podporu zrušenia Mečiarových amnestií.

 

Peter Bátor.  Foto - facebook ZC

 

Peter Bátor – poradca pre zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu

Od roku 2015 pôsobil v Kancelárii prezidenta Andreja Kisku ako expert na bezpečnosť, neskôr riaditeľ odboru zahraničnej politiky. V úrade zostáva a doplní tím Zuzany Čaputovej ako poradca pre zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu. Peter Bátor vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Univerzite Mateja Bela. Pôsobil ako expert, poradca i diplomat na ministerstve obrany, ministerstve zahraničných vecí a v Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO. Má skúsenosti z misií z Afganistanu, Iraku, Kosova či Blízkeho Východu. V rámci odbornej činnosti je aktívny aj v mimovládnom sektore. O témach bezpečnosti i medzinárodnej politiky prednáša na školách a školí aj odborníkov štátnej správy a bezpečnostných zložiek v zahraničí.

V otázkach európskej politiky bude prezidentka načúvať aj radám Michala Šimečku, ktorý najnovšie bude reprezentovať Slovensko v Európskom parlamente.

 

Vladimír Talian.  Foto - facebook ZC

 

Marián Leško a Vladimír Talian - poradcovia pre vnútornú politiku

V oblasti domácej politiky bude prezidentke radiť dvojica Vladimír Talian a Marián Leško.

Vladimír Talian pracoval na občianskych kampaniach Volím, teda som a Nie je nám to jedno. Prostredníctvom združenia Hlava 98 pomáhal demokratickej opozícii v Bielorusku. Roky pôsobil v rozhlase, v roku 2006 sa stal šéfom Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu, pracoval v Rádiu_FM. Bol poradcom ministerky spravodlivosti a poslankyne NR SR Lucie Žitňanskej. Ako komunikačný stratég pomáhal v primátorských voľbách vtedajšiemu kandidátovi Matúšovi Vallovi.

Marián Leško patril k prvej trojici poradcov, ktorých novozvolená prezidentka predstavila verejnosti. Uznávaný politický komentátor a publicista začínal v denníku Pravda, neskôr písal pre denník SME. Spolupracoval aj s Rádiom Slobodná Európa a pôsobil v týždenníku TREND. Účinkoval i pripravoval humoristickú reláciu Sedem. Pracoval v nadácii Zastavme korupciu a je autorom viacerých kníh o slovenskej politike.

 

Marián Leško (v strede).  Foto - TASR

 

Martin Burgr - poradca pre komunikáciu

Jeho meno sa skloňovalo s postom hovorcu prezidentky alebo manažérom kampane. Martin Burgr vyštudoval politológiu, mediálne štúdiá a žurnalistiku na Masarykovej univerzite v Brne. Na Alma mater viedol kurzy argumentácie, prednášal aj na Maxman Consultants University či konferenciách ako VOICES JUMP alebo Profesia days. Jeho školenia kritického myslenia a argumentácie absolvovali stovky študentov, ale aj ľudia z biznisu či prostredia neziskoviek. V roku 2010 sa stal najlepším rečníkom Slovenskej debatnej ligy. V rámci SDL pôsobil ako rozhodca, lektor a člen správnej rady. Bol asistentom poslanca NR SR Martina Poliačika, ktorý zo SAS prešiel do mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko. V tíme terajšieho primátora Bratislavy Matúša Valla bol zodpovedný za komunikáciu. Potom sa stal manažérom komunikácie prezidentskej kampane Zuzany Čaputovej.

 

Martin Burgr.  Foto - facebook ZC

 

Martin Strižinec - hovorca Zuzany Čaputovej

Hovorcom Kancelárie prezidenta bude moderátor Martin Strižinec, budúca prezidentka chcela za hovorcu muža, aby to bolo vyvážené. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde posledné roky pôsobil aj ako interný doktorand. Začínal v Rádiu Express, neskôr pracoval ako moderátor v TA3, odkiaľ odišiel do verejnoprávnej RTVS. Tam do júna 2018 moderoval najsledovanejšiu politickú reláciu O 5 minút 12. Posledné mesiace bol moderátorom relácie Experiment, ktorá sa venovala vede a jej možnostiach v budúcnosti.  

 

Martin Strižinec.  Foto - TASR